SLC/Montem offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
I serien Framtidsodlarna reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att försöka måla upp en bild av hur det framtida lantbruket eventuellt kommer att se ut i Finland. I serien träffar vi jord-och skogsbrukare som ligger i framkant inom sitt område. Det blir samtal om hållbarhet, utveckling, innovation, mat, ekologi, lönsamhet och framtid. Under den tredje säsongen (2022-2023) är det fokus på hållbarhet. Hur kan vi kombinera stigande kostnader med en ekologiskt hållbar matproduktion? I Framtids ...
 
Loading …
show series
 
– Vi är illa tvungna att hitta nya hållbara lösningar på vattenbristen. För den åländske bär- och fruktodlaren Oscar Sandén har tre av de fem senaste säsongerna präglats av vattenbrist. Den extrema torkan har lett till att han och hans kollegor har tvingats ta till nödlösningar för att klara av bevattningen. Nu vill man gå från nödlösningar till hå…
 
– Många äggproducenter har redan tvingats sluta och fler kommer det att bli. Många äggproducenter står nu inför svåra vägval. De stora butikskedjorna fasar ut försäljningen av ägg från burhöns till förmån för ägg från frigående höns. Alex Melin i Västerhankmo, Korsholm, fick ta över en gård med frigående höns. Trots att övergången till frigående hö…
 
– Kom ihåg att söka hjälp i tid och våga prata med dina grannar om hur vi mår på riktigt! För lantbruksföretagaren Mats Wikner i Kyrkslätt blev det tvärstopp för cirka fem år sedan. Han blev utbränd på grund av en anhopning av saker relaterade till jobb och familj. Sjukdomen ledde till att Wikner inte kunde jobba med fysiska saker på gården under e…
 
–Att inte utnyttja de resurser som redan finns känns ju enbart dumt. Tobias och Bjarne Mara är pionjärer inom energiproduktionen. På den ekologiska gården i Korsholm har de sedan i somras en egen biogasanläggning. I stället för att värma byggnaderna med flis bryter reaktorn nu ned kogödseln och skapar biogas. De ser en enorm potential i att använda…
 
– Oljehampan är klimatsmart för du kan använda alla delar av växten. Alexandra Wasström i Snappertuna testodlade oljehampa som en del av sitt slutarbete för sina studier. Oljehampa har ett dåligt rykte speciellt på grund av att den är utmanande att skörda. Växten är grov och kan bli två meter hög. Det leder till att den lätt lindar sig i skördetrös…
 
–Jag ser det som möjligt att vi producerar koldioxidneutral mjölk i Finland år 2035. John Häger - på Rankens Ranch i Kovjoki, Nykarleby- är känd för att få en hög mjölkproduktion per ko. Han avslöjar att en av orsakerna till framgången är kvaliteten på det grovfoder korna äter. Det här leder till ett positivt samband mellan en ekonomiskt och ekolog…
 
–Som skogsbrukare ser jag mig som en förvaltare av skogen för kommande generationer. Mickel Nyström tog över Strömma Gård i Korpo år 2019. Ifjol valde han att FSC-certifiera sina skogar vilket innebär tuffare miljöbestämmelser för skogsbruket. Nyström bygger upp en helhet där rekreation för turister kombineras med ett hållbart skogsbruk. Men hur vä…
 
–Det var inte självklart för någondera av oss att ta över gården, men tillsammans vågade vi ta steget. Syskonen Josefin och Dennis Norrback tog över hemgården i Pjelax, Närpes och blev ekologiska fårproducenter i december 2021. Med sig i bagaget hade de varsin färsk examen från universitetet, Josefin som magister i lantbruksvetenskap och Dennis som…
 
–För mig går ekonomisk och ekologisk hållbarhet hand i hand. Spannmålsodlaren Erik Perklén är känd för att få stora skördar på sina åkrar i Sjundeå. Bakom framgången ligger bland annat en tät kontakt med de forskare som analyserar växtligheten och tar fram nya sorter av utsäde. Han betonar att de nya lösningarna ska bygga på forskning och inte på s…
 
–För oss är det mycket viktigt att vi på riktigt gör någonting åt den globala uppvärmningen. Kjell-Göran Paxal och Henrik Holm är delägare på WestFarm, som föder upp smågrisar i Malax. WestFarm har helt och hållet utelämnat sojan i utfodringen av smågrisarna. I stället för soja har man skapat egna foderrecept, som består av bland annat ärter och bo…
 
–En större förändring kräver noggrann planering och många besök på andra gårdar. Hanna Westman och Rickard Backman har på några år förändrat i princip allting på Jeggars gård i södra Kyrkslätt. Jeggars, som tidigare var en konventionell spannmålsgård, är i dag en gård där Hanna och Rickard producerar ekologiskt lamm- och nötkött. Förändringen föreg…
 
–Jag anser att skogsägaren ska ha beslutanderätten om sin egen skog. Robert Flén i Munsala började tidigt investera i skog. Hans stora passion för skogsbruk och skogsvård har lett till att han i dag äger drygt 350 hektar skog. Han sitter också i styrelsen för Skogsvårdsföreningen Österbotten, som sköter om intressebevakningen för de cirka 10 000 me…
 
–Man ska inte vara rädd, det är mänskligt att inte alltid må bra. Birgitta Eriksson-Paulson driver gården Södergård i Hammarland på Åland. Hon är också styrelseordförande för Ålands producentförbund. För några år sedan började hon känna utbrändhetssymptom. Det i kombination med hennes stora intresse för människor har gjort att hon i dag aktivt driv…
 
–De bästa diskussionerna uppstår när det finns många olika synvinklar på en problemlösning. Anton Broända, från Kronoby, är 22 år och studerar på Agrikultur och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Ungefär hälften av hans studiekompisar har egen praktisk erfarenhet av lantbruk medan hälften kommer från städer och saknar den pr…
 
–Det hjälper om du är lite social men framför allt ska du ha kunskap om dina produkter! Charlotta Björklöf driver sin egen fårgård ute i den åboländska skärgården. För att få ut en skälig lön för sitt arbete har hon valt att satsa mera på direktförsäljning till slutkunderna. Olika marknader och REKO-ringarna har blivit viktiga försäljningskanaler f…
 
–Vi bönder har världens viktigaste jobb! Jussi Murto-Koivisto producerar ekologisk mjölk i Pjelax, Närpes. I fjol belönades han med det Schaumanska-priset, som går till en befrämjare av jordbruket i svenska Österbotten. En orsak till att han fick priset är hans starka engagemang i att öppna upp hur matproduktionen går till i dag. Han är aktiv i båd…
 
–Att stå stilla är att långsamt gå bakåt! Anna Alm driver Mörby gård i västra Nyland. I hjärtat av gården finns Mörby gårdsbutik där Anna säljer ekologiskt nötkött, mjöl, pasta och honung - det mesta producerat på gården. Hon ser att utveckling inte är synonymt med en expansion i antalet djur eller fler åkrar. Hennes filosofi är att först se potent…
 
–Jag är en person som går omkring och räknar på något hela tiden. Så beskriver sig Christoffer Ingo, som är lantbruksföretagare och ekonomirådgivare på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Ingo driver även gården Ådalens får, som nyligen har bytt namn till Ingos får, i Korsholm. För att få upp lönsamheten i fårproduktionen önskar han en diskussi…
 
Robbes lilla trädgård i Lappträsk beskrivs som “Skandinaviens mest avancerade trädgård”. Grundaren Robert Jordas odlar i dag sallader och örter i växthus och i sina vertikalodlingar (odlingar i flera våningar). I en vertikalodling kan du som odlare bestämma över hela växtklimatet via en mycket avancerad maskinpark. –Egentligen borde du som vertikal…
 
De åländska lökodlarna Johan Holmqvist och Jon Eriksson ser sig som en blandning mellan företagsutvecklare och jordbrukare. För att uppnå den bästa lönsamheten har de inlett ett tätt samarbete där de samäger maskinerna och delar på arbetskraften. -Man får ju ge och ta, det blir aldrig 100-procentigt rättvist. Men det viktigaste att alltid komma ihå…
 
Åland är ett riktigt centrum för lökproduktionen i Finland. Cirka 30 procent av den lök vi finländare äter är producerad på Åland. En av framgångsfaktorerna på Åland är det utvecklade samarbetet mellan gårdarna. Lökproducenterna Johan Holmqvist och Jon Eriksson i Hammarland delar på både maskiner och arbetskraft. -Vissa delar av våra skilda gårdar …
 
-Alla tre generationer vet bäst, är envisa och vill bestämma, säger Tomas Långgård. -Sedan är det ju så att gamla vanor och gamla sätt att jobb är ganska svåra att förändra, säger Andreas Långgård. På Björkback Gård i Övermalax drivs svinproduktionen i dag av Tomas tillsammans med sönerna Andreas och Jens. Tomas tog i sin tur över produktionen av s…
 
Björkback Gård i Övermalax är en gårdsmärkt producent, vilket ställer stora krav på produktionen av griskött. -Vi kör enbart med inhemska proteiner och så har vi en antibiotikafri produktion. Överlag går svinproduktionen i hela landet nu mot en helt sojafri utfodring av djuren, säger Tomas Långgård. Tomas Långgård driver i dag gården tillsammans me…
 
–Allt startar med en bra täckdikning. Det här lyfts för sällan fram när vi talar om ett klimatsmart jordbruk. T.ex. strukturkalk och gips spelar en ganska liten roll om du inte har ordning på täckdikningen. Det blir då som att måla huset när taket läcker. Thomas Lindholm är spannmålsodlare på Odensnäs gård i Snappertuna, Raseborg. Lindholm talar si…
 
–Vi som jobbar som jordbrukare är alla experter, men vi är experter på våra egna jordar. Om jag sku odla på grannens åkrar sku jag vara en nybörjare. Det här säger spannmålsodlaren Thomas Lindholm på Odensnäs gård i Snappertuna, Raseborg. Han är odlare i fjärde generation och brinner för att täckdika och att förbättra åkrarna. Han understryker att …
 
Tidigare åkte Börje Ivars på studiebesök till Holland för att lära sig det senaste om tomatodling. I dag är det tvärtom, nu kommer de globala konkurrenterna till Närpes för att lära sig. Ivars har investerat i fyra stora blockväxthus och han odlar i dag tomater på 6,5 hektar. Han blev också den första i landet att satsa på den lilla Dunne-tomaten. …
 
-För att hållas med ska odlingen hållas modern. Man måste vara med i utvecklingen för att vara kostnadseffektiv och framför allt måste det vara lite storskaligt för att kunna driva en rationell odling. Närpesbon Börje Ivars investerade stort och odlar i dag växthustomater på 6,5 hektar. Han lyfter även fram efterfrågan på nischprodukter, och berätt…
 
Mjölkningsrobotar, sensorkort och automatisk rengöring. Det är bara några av de teknologiska innovationer som lantbrukarparet Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson har tagit i bruk i sin toppmoderna nya ladugård ute på ön Heisala i Pargas. -Nog har det ju krävt mycket anpassningar i själva jobbet. Det är också så mycket fler djur att hålla reda …
 
Mod och framtidstro är ord som beskriver lantbrukarparet och mjölkbönderna Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson. De valde att investera i en toppmodern ladugård med den senaste teknologin. Det som gör investeringen unik är att paret är bosatt långt ute i skärgården, på ön Heisala i Pargas. -Om jag ser på alla utmaningar med att dra igång den ny…
 
De stora trenderna i vårt samhälle driver också utvecklingen av hur vi finländare äter potatis. - Vi har i dag mindre hushåll, folk har bråttom och det ska gå snabbt att tillreda middagen på kvällen. Det här säger potatisodlaren Kjell Forsgård i Jeppo, Nykarleby. Tillsammans med Jeppo Potatis försöker Forsgård få oss finländare att igen äta mera po…
 
Finländarnas potatiskonsumtion har gått ner med cirka 25 procent under 2000-talet. Potatisodlaren Kjell Forsgård i Jeppo jobbar, tillsammans med Jeppo Potatis, hårt för att vända den här trenden. De utvecklar ständigt nya produkter som ska passa in i dagens värld med mindre hushåll och mindre tid för att tillreda middagar. Samtalet med Kjell Forsgå…
 
-När man tycker att en skog ser jättefin ut så lägger man en plan- eller skyddsbeteckning på den och så tror man att det ska förbli så där vackert. Men så är det ju inte! Orsaken till att det ser så där trevligt ut är ju resultatet av en kontinuerlig skötsel. Skogsbrukaren Otto von Frenckell på Fagervik gård i Ingå understryker att naturen aldrig ä…
 
För Otto von Frenckell på Fagervik gård i Ingå är skogen både hans hobby och hans jobb. Utvecklingen för skogsbruket i Finland oroar honom dock. -Den allmänna trenden i samhället är att man går mot en avreglering av olika näringar. Men ibland tycker jag att man går mot strömmen när det gäller skog, Han efterlyser nu en ömsesidig dialog mellan skogs…
 
Att odla cirka 50 olika grönsaksprodukter har sina sidor. Rosmarie och Christer Finne i Solf, Korsholm, jobbar hårt för att skapa så attraktiva helheter som möjligt för kunderna. -Vi har också en del enskilda produkter som strikt ekonomiskt inte är så lönsamma, men tack vare att vi har just de produkterna så säljer vi annat också, säger Christer Fi…
 
Mattrenderna kommer och går i en allt snabbare takt. För grönsaksodlarna Rosmarie och Christer Finne i Solf, Korsholm, är det därför avgörande att själva försöka skapa trenderna. -Trots att det tar en hel del tid så är vi aktiva på sociala medier och försöker styra utvecklingen och efterfrågan. Men hur det sedan lyckas vet man aldrig, säger Christe…
 
Christer Jägerskiöld, på Sjölax gård i Kimito, sadlade om från ett konventionellt till ett ekologiskt jordbruk. Han menar att det konventionella på sikt har stor nytta av det ekologiska som går före i utvecklingen av till exempel växtföljder och bearbetningsmetoder. När reglerna blir striktare så kan det konventionella använda sig av metoder som de…
 
-Redan under studietiden hade jag en vision om att en dag bli ekobonde, det har väl alltid bott en liten “ekohippie” i mig. Det säger Kimitobon Christer Jägerskiöld som sadlade om från ett konventionellt till ett ekologiskt jordbruk. I det andra avsnittet i serien Framtidsodlarna får vi höra honom berätta om omställningen. Avsnittet publiceras 28.8…
 
När Kristian Bengts började föda upp frigående ängskalkoner på sina åkrar i Övermark var det många som skakade på huvudet. Så här kan man väl inte göra? Nischen var ny i Finland och Bengts fick därför söka sin kunskap från bland annat Frankrike och England. I dag är Bengts själv en expert på både traditionell kalkonuppfödning och på frigående ängsk…
 
-Om jag hamnar på en öde ö och måste välja vad jag tar med mig så skulle det bli frun, barnen och två-tre kalkoner. Så säger kalkonuppfödaren Kristian Bengts från Övermark, Närpes om det som kom att bli hans unika nisch. Bengts var en av landets första att börja föda upp frigående ängskalkoner. Hela avsnittet med Kristian Bengts publiceras 14.8.…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2023 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login