NTF Väst offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Antalet registrerade A-traktorer har ökat kraftigt under senare år, och så även antalet olyckor. Det senaste året har flera nya regler införts, och fler ändringar väntas ske. Nu närmast ska en prövotid på ett år införas för de som tar AM-körkort efter den 1 juni 2024. Hur ser då olycksstatistiken ut och vilka effekter kan lagändringarna leda till? …
  continue reading
 
Hur kommer städer se ut i framtiden? Är det bilen som är prioriterad eller går vi mer och mer mot ett bilfritt samhälle? Hur ska vi tänka utifrån barnperspektivet när gator och torg ska utformas? Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare på Spacescape och särskilt inriktad på just framtidens städer. Alexander var en uppskattad föreläsare…
  continue reading
 
Hur många barn skadas eller t.o.m. dör i trafiken varje år? Hur går olyckorna till? Och vad kan vi göra för att minska antalet skadade och dödade barn i trafiken? Om detta pratar vi med Magdalena Lindman som är forskningsledare inom trafik på försäkringsbolaget If. Magdalena är också talare på vår konferens Barn, Liv och Trafik den 6 mars 2024 i Gö…
  continue reading
 
Det finns många saker som påverkar vår säkerhet i trafiken. Teknik, lagar och regler, trafikmiljö och underhåll av vägar. Men vårt beteende är minst lika viktigt för att skapa en säker trafik. I detta avsnitt pratar vi trafikantbeteende. Alltså hur vi rör oss i trafiken, hur vi interagerar med varandra och med fordon och hur vi tar till oss av tekn…
  continue reading
 
Taking road safety to the next level var temat på den internationella konferensen Vision Zero som ägde rum I Stockholm den 26 och 27 juni. Vad betyder då detta i praktiken? Hur ligger Sverige till och vad behöver vi utveckla? Vad gör vi i Sverige som kan inspirera andra? Och hur ser framtiden ut inom trafiksäkerhetsområdet? För att svara på dessa f…
  continue reading
 
Resande i den hållbara staden DEL 2 Går det att skapa ett säkert och hållbart transportsystem i en stad som bara blir större och behoven av att resa ständigt ökar? I del två fokuserar vi på bilen och tunga fordon, hur samexisterar vi i en allt mer tätbefolkad stad och hur kan tekniken hjälpa oss skapa säkra trafikflöden? Med utgångspunkt i initiati…
  continue reading
 
Resande i den hållbara staden DEL 1 Går det att skapa ett säkert och hållbart transportsystem i en stad som bara blir större och behoven av att resa ständigt ökar? I två avsnitt undersöker vi denna fråga med utgångspunkt i initiativet Gothenburg Green City Zone som samlar företag, samhällsaktörer och akademi för att tillsammans identifiera möjliga …
  continue reading
 
Nästan fyra av tio svenska kvinnor använder bilbältet fel under graviditeten, och ännu färre har inte fått information om hur man använder bilbälte rätt, det visade nyligen en enkätstudie från Chalmers. Men varför ser det ut så här och har något förändrats sen studien avslutades hösten 2021? Och vem bär ansvaret för att se till att gravida får rätt…
  continue reading
 
Möt "Skaras skyddsängel" - drönaren som surrar ovanför cyklister i Skara och lyser upp vägen framför. Detta forskningsprojekt, som finansieras av SAFER och Vinnova, undersöker om drönare på ett kostnadseffektivt sätt kan skapa säkrare cykelvägar på landsbygden och i förlängningen få fler att cykla. Men vilka är vinsterna och utmaningarna med den hä…
  continue reading
 
Pekskärmar, telefoner och musik – det är mycket utöver vägen som kan som kan pocka på en bilförares uppmärksamhet. Men hur farligt är det med distraktion i bilen och i vilka situationer är riskerna störst? Och framför allt – vad kan vi göra åt säkerhetsriskerna? Jonas Bärgman, trafiksäkerhetsforskare och docent på Chalmers, ger oss svaren. Intervju…
  continue reading
 
Med nollvisionens mål som utgångspunkt, dvs att halvera antal skadade och döda i trafiken till år 2030 behöver man se på trafiksäkerhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Där organisationer rapporterar och följer upp sin påverkan på trafiksäkerheten. Tidigt i våras tog Sweco tillsammans med DuWill, Göteborgs Stad, Partille kommun, forskningscentret SAFE…
  continue reading
 
Innan vi har helt självkörande bilar kommer vi ha en period med delvis automatisering, som betyder att människor och fordon behöver hjälpas åt att turas om i köruppgiften. Vi pratar med Linda Pipkorn, forskare inom fordonssäkerhet på Chalmers, om hennes forskning som syftar till att ge ökad förståelse för hur autonoma fordon bör utformas för att sä…
  continue reading
 
Podden fick en pratstund med Ulrika Frick, regionråd i Västra Götaland och ordförande i Kollektivtrafiknämnden. Det har skett en perspektivförflyttning i synen på det hållbara resandet det senaste decenniet. Frick ger sin syn på vad som krävs för att levla upp det hållbara resandet till nästa nivå. Vad kommer efter nudging? Om kombinerad mobilitet,…
  continue reading
 
Konceptet nudging handlar om att påverka människors beteende till att välja rätt- att ge en knuff i rätt riktning och kan användas inom många olika områden. När det gäller trafikfrågor ställer vi oss frågan hur vi kan dra fördel av nudging för att påverka trafikanterna till ett säkrare beteende? Vad krävs för att få folk att välja cykel istället fö…
  continue reading
 
Artificiell intelligens (AI) är här för att stanna och kommer att ha lika stor påverkan på samhället som internet, det menar Erik Svanberg som arbetar med datainsamling på SAFER. Tillsammans med Erik och Johan Amoruso-Wennerby från Volvo Cars, diskuterar vi projektet AI Aware, som handlar om att man genom att samarbeta mellan olika myndigheter och …
  continue reading
 
SAFER-projektet Autofreight har det senaste åren testat om extra stora lastbilar, som på sikt även är självkörande, skulle kunna vara ett sätt att få billigare, säkrare och mer hållbara transporter. Men vilka säkerhetsproblem finns med självkörande lastbilar? Och hur lär man egentligen ett självkörande system att tänka? Hur kommer utvecklingen att …
  continue reading
 
Under de senaste fyra åren har ett hundratal självkörande bilar intagit europeiska vägar och kört på alltifrån motorvägar till korsningar i städer. Det har varit del av SAFER-projektet L3PILOT där 100 bilar rullat genom 11 länder – ett test för att se hur redo bilarna är för vägarna och allmänheten, och hur redo allmänheten är för de självkörande b…
  continue reading
 
Poddspecial Frihamnsdagarna 2021 Under Frihamnsdagarna på Hisingen i Göteborg passade vi på att prata med Västtrafiks VD Lars Backström om det framtida kollektiva, hållbara och säkra resandet. Pandemiåret 2020 slog hårt mot kollektivtrafiken, men har trenden nu vänt? Har resenärerna hittat tillbaka? Dessutom pratar vi om hur Västtrafik ser på elspa…
  continue reading
 
Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 9 Agenda 2030 är de mest ambitiösa hållbarhetsmålen som FN:s medlemsländer någonsin antagit, och trafiksäkerhet ingår både direkt och indirekt i flera av målen. Målen är absoluta och odelbara, vilket innebär att arbetet med olika mål såsom trafiksäkerhet, jämställdhet, fattigdom och klimatfrågan måste …
  continue reading
 
Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 8 Det är dubbelt så hög risk att kvinnor skadas vid en trafikolycka jämfört med män – trots det används inga kvinnliga krockdockor i tester. Astrid Linder, professor i trafiksäkerhet vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), samt adjungerad professor vid Chalmers, har jobbat med frågan i …
  continue reading
 
Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 7 ”70 procent av de Globala målen påverkas av beslut som sker lokalt och regionalt”, säger Magnus Berntsson (KD) ordförande för miljönämnden i Västra Götalandsregionen, 2:e vice ordförande i regionfullmäktige och ordförande för Europas största regionnätverk AER. I Liv och Trafik-podden berättar han om …
  continue reading
 
Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 6 De flesta är nog överens om att cykling och gång är viktiga resealternativ för nå klimatmålen. Men hur får man människor att välja de mer hållbara alternativen? Sonja Forward, psykolog och senior forskare på VTI, ordförande i Fotgängarnas förening och medlem i NTF:s nationella styrelse menar att vi m…
  continue reading
 
Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 5 Dagens transportsystem missgynnar cyklister och nu är det dags att börja prioritera cykeltrafiken framför biltrafiken. Det menar Katja Kircher, forskningsledare vid VTI. I podden berättar hon om sin forskning som visar att trafiksystemet ställer högre krav på cyklister än bilister, och vilka säkerhet…
  continue reading
 
Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 4 Flera storföretag har idag ekonomier större än enskilda länders BNP. Värdekedjorna är långa med produktion och transport som rör sig över landsgränser, och de flesta företag tar idag ansvar för att se till att hela kedjan är hållbar och etisk. Men vilket ansvar har företag för dödsolyckor och trafiks…
  continue reading
 
Traffic safety and the Sustainable Development Goals – Part 3 Road accidents are the leading cause of death for young people globally. In Vietnam the AIP Foundation, the Asia injury prevention foundation, are working to change this, and have successfully increased helmet usage among children. So, what can we learn from their efforts and how do we c…
  continue reading
 
Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 2 I Sverige har vi aldrig haft så få döda i trafiken som idag, men i många låg- och medelinkomstländer går utvecklingen åt helt fel håll. Varför ser det ut på detta sätt och vad kan man göra för att stoppa ökningen av trafikolyckor? Marie Hasselberg, professor i folkhälsoepidemiologi med fokus på trafi…
  continue reading
 
Tema trafiksäkerhet och de Globala målen - Del 1 Vad innebär de Globala målen och vilka är de viktigaste åtgärderna för att nå dit? Och vilken roll spelar egentligen trafiksäkerhet i ett hållbart samhälle? Dessa frågor, och många fler, får du svar på i det första avsnittet av Liv och Trafik-poddens serie på temat trafiksäkerhet och de Globala målen…
  continue reading
 
Delningsekonomi, självkörande lastbilar och fordon som pratar med varandra – allt detta kommer att finnas på plats senast år 2030. Det tror i alla fall Drive Sweden där Jan Hellåker är ordförande. I årets första podd låter vi honom spåna fritt kring framtiden för transportbranschen och hur den kan komma att utvecklas i en nära framtid. Intervjuas a…
  continue reading
 
Elbilarna är tveklöst framtiden, det menar Alrik Söderlind, chefredaktör på tidningen Auto Motor & Sport, som tror att majoriteten av alla nya bilar 2025 kommer att ha en laddsladd. Men hur säker är en elbil jämfört med en fossilbil? Hur stort problem är brandrisken, den tysta motorn eller Teslas höga hastigheter? Om detta pratar vi om senaste avsn…
  continue reading
 
Hur jämställda är vi i trafiken och vem kör egentligen på vem? Den frågan ställer vi till forskaren Hanna Wennberg på Trivector Traffic som nyligen släppte en rapport på ämnet. Rapporten visar bland annat att i sex av tio fall är den påkörda fotgängaren en kvinna, och i sju av tio fall är bilföraren en man. Foto: Tim Mossholder.…
  continue reading
 
De senaste åren har olyckor med mopedbilar ökat och antalet mopedbilar ute i trafiken har mer än fördubblats sedan 2015. Men hur hanterar vi de säkerhetsutmaningar som mopedbilar medför? Jörgen Persson från Trafikverket ser flera möjliga vägar att gå. Intervjuas av Natalija Sako, NTF Väst.Av NTF Väst
  continue reading
 
Transportforum innebär forskning, mingel och många viktiga diskussioner. Podden tog ett samtal med två engagerade deltagare om utbildningens roll för trafiksäkerheten. Varför ser Riskutbildningen för körkort del 2 (även kallad "halkan") ut som den gör idag? Vad krävs för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar? Lyssna till Erik Risberg, Ordföra…
  continue reading
 
Trafiksäkerhet är en väsentlig del av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Dessutom måste vi se till hela värdekedjan i ett erbjudande är hållbart ur samtliga hållbarhetsaspekter, ett "Sum Zero". Om detta pratade Sara Bergendorff, sektionschef på AFRY, på årets Transportforum. Liv- och trafikpodden ger alla lyssnare som inte kunde vara med ett smakpr…
  continue reading
 
Varför har Sverige hittills valt att inte införa obligatoriska medicinska tester av äldre bilförare? Är äldres sjukdomar ett trafiksäkerhetsproblem? Och hur påverkar kostnadsfria resor med kollektivtrafiken äldres vardagsrörlighet? Tania Dukic Willstrand, forskningsledare VTI och associerad vid SAFER, berättar om två nya studier om säker mobilitet …
  continue reading
 
Micke Gunnarsson, influencern för tonårsföräldrar i den digitala eran, får med sin ärlighet publiken att både skratta och gråta. Han besökte konferensen Barn, Liv och Trafik på Lindholmen Science Park, en heldag med aktuell forskning och best practice om trafiksäkerhet och ungas vardagsrörlighet som arrangeras av NTF Väst i samarbete med Göteborgs …
  continue reading
 
Ja - det skulle det kunna vara, enligt Hans Teke, doktorand i utbildningsvetenskap vid Lunds Universitet. Sömnforskningen visar att ungdomars biologiska klocka är inställd på att vara vaken sent på kvällarna och sova länge på morgonen. Det påverkar både hälsan, uppmärksamheten och koncentrationen att behöva gå upp före kl 9 på förmiddagen. En senar…
  continue reading
 
Pratstund med Maria Krafft på VTI:s Transportforum i Linköping 9-10 januari om att det är eldsjälarna som gör hela skillnaden i förändringsarbete, samt om de möjligheter som geofencing ger att sätta tvingande hastigheter för fordon. Tekniken finns – nu är det upp till samhället och demokratin att bestämma spelreglerna. Maria Krafft efterlyser fler …
  continue reading
 
Är automatiserade bilar lösningen på trafiksäkerheten och kan de ta oss hem genom en tät stadstrafik när vi sitter och sover i baksätet? De kommer i alla fall att öka etiken och bidra till en mer hänsynsfull trafik. Det menar Rolf Johansson, som arbetar på Zenuity med utveckling av teknik i självkörande bilar. Vi har träffat Rolf för att ta reda på…
  continue reading
 
Det görs över 500 onyktra resor i trafiken varje timme. Men får Systembolaget rycka in när någon är märkbart berusad och sätter sig i en bil? Vi har träffat Marie Nygren, vice vd på Systembolaget, som berättar om informationsuppdraget och strävan efter att förmedla kunskap utan pekpinnar. Hur ser deras roll egentligen ut i arbetet med Nollvisionen?…
  continue reading
 
Hur säkra är dagens bilar och vilken bil ska du som småbarnsförälder egentligen köra? NTF Väst träffade Folksams trafikforskningschef Anders Kullgren på Tylösandsseminariet. Vi fick en pratstund kring säkerheten i dagens och framtidens bilar och råd kring hur vi ska tänka när vi väljer bil. Intervjuas av Anna Swedestam, NTF Väst.…
  continue reading
 
Hur får vi en attraktiv stad där barn vågar cykla till skolan och där folk känner sig trygga och vill bo och leva? NTF Väst träffar Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket och pratar om det nya regeringsuppdraget kring geofencing och vad det faktiskt innebär att geofenca en stad. Kan det till och med vara lösningen på den senaste tidens terrordåd…
  continue reading
 
Nudging är ett begrepp inom beteendevetenskapen som innebär att man skapar valmöjligheter. Utan förbud och genom små justeringar i valmiljön knuffar man individen i rätt riktning. NTF Väst träffar Åsa Sandberg, som är grundare till nätverket Nudging Sweden, och pratar om hur man kan använda sig av denna metod även i trafiken och få människor att fa…
  continue reading
 
Prioriterar vi kortsiktiga skydd framför långsiktiga effekter? Barn blir körda överallt och deras värld krymper. Vad gör jag och varför gör jag det? Det är frågan man bör ställa sig, enligt filosofen Karl de fine Licht som undervisar i etik och bland annat arbetar med social hållbarhet på Chalmers och RISE som är associerade med SAFER. NTF Väst har…
  continue reading
 
Utan körkort, inget jobb. Därför är körkortsutbildningen så bra ur ett integrationsperspektiv. Men hänger utbildningen med i den snabba tekniska utvecklingen och kan man lita på alla trafikskolor som finns? NTF Väst träffade Berit Johansson, ordförande i Sveriges Trafikskolors Riksförbund, på Tylösandsseminariet i höstas. Hon tycker att det är hög …
  continue reading
 
Hastigheten skördar många liv i trafiken, det är ett dilemma som alla inom trafiksäkerhetsområdet brottas med. Folksam är nu först ut med att lansera en tjänst som övervakar din hastighet. På köpet får du en lägre försäkringspremie om du kör laglydigt. NTF Väst träffade SAFER-forskaren Helena Stigson och produktutvecklare Stina Wärn på Tylösandsemi…
  continue reading
 
Hur ska vi utnyttja transportsystemen i framtiden och vad kan vi göra för att trafiken ska bli tillgänglig för så många som möjligt? Trafiksäkerhetsarbetet är en del i FNs hållbarhetsmål. Maria Krafft, som är måldirektör på Trafikverket med inriktning mot hållbarhet, trafiksäkerhet och strategisk utveckling, är övertygad om att vi måste jobba i fle…
  continue reading
 
När är det egentligen dags att sluta köra bil? Vilka är varningssignalerna som anhöriga till en äldre släkting ska uppmärksamma? Och hur kan jag som äldre bibehålla min körförmåga så länge som möjligt? NTF arbetar för allas rätt till en säker trafik och Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, berättar om kunskapsläget kring äldre och bilkörning. …
  continue reading
 
Historiskt har mannen varit norm i trafiksäkerhetsarbetet. Så är även fallet inom humanmodellering - forskningen som skapar datamodeller av människan i syfte att beräkna effekterna av (krock)våld mot olika kroppsdelar. Karin Brolin, bitr.professor Chalmers, arbetar i ett projekt som är först i världen med att ha tagit fram en modell av en medelstor…
  continue reading
 
Om ett år kommer Volvo Cars ha 100 självkörande bilar i trafik på Göteborgs vägar som tillåter föraren att släppa ratten och göra annat. Men hur ser det ut i resten av världen, hur automatiserad är till exempel Google Car? Vad innebär automatiseringen för föraransvaret, behöver vi ens körkort i framtiden? Och vad innebär automatiseringen för motorf…
  continue reading
 
När ska jag byta till bilbarnsstol och vilken bilbarnsstol är bäst? Vilka tester av bilbarnsstolar kan jag lita på? Varför skiljer stolarna så mycket i pris, vågar jag köpa den billigaste stolen? Stefan Kaleby är NTF:s främsta barn-i-bil expert med 40 års erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete. Stefan berättar om de vanligaste funderingarna han möter …
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide