Livsskdning offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
I detta avsnitt samtalar vi med Philip Geister, rektor och lektor på Newmaninstitutet och författare till boken "En Gud för de levande" som vi diskuterade i avsnitt 73. Vi inleder med att låta Geister respondera lite på vårt förra avsnitt, och går sen in på en av inspirationskällorna för Geisters bok och teologiska reflektion: den tyske teologen Ka…
  continue reading
 
Eskatologi är inte "kristen framtidsforskning" menar Philip Geister i sin bok En Gud för de levande - en introduktion till kristen eskatologi (Artos 2023). Eskatologi handlar, menar Geister, snarare om ett djupseende än ett framtids-seende. Detta djupseende kan vi öva oss i genom att gå in i den kristna "minnes- och tolkningskulturen" som är korsfo…
  continue reading
 
I detta avsnitt sänder vi den föreläsning som Ylva Eggehorn höll i samband med att hon blev hedersdoktor vid Teologiska Fakulteten vid Uppsala universitet, den 25 januari i år. Ylva Eggehorn är född 1950 och har varit verksam som poet och författare sedan sin debut 1963 med diktsamlingen Havsbarn (Bonniers). Eggehorn är en folkkär psalmförfattare, …
  continue reading
 
Detta är det första av två avsnitt som behandlar Philip Geisters nya bok "En Gud för de levande: introduktion till kristen eskatologi" (Artos 2023). I detta avsnitt samtalar Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Philip Geister, rektor och lektor i systematisk teologi vid Newmaninstitutet. I sin …
  continue reading
 
Detta avsnitt består av en föreläsning av Stephen Mumford om dispositionalism. Stephen Mumford är professor i filosofi och metafysik vid Durham University i Storbritannien, och kommer till Uppsala den 18-19 april på konferensen God and Nature: reflections on emergence, causality and directionality som handlar om naturvetenskap och teologi. Informat…
  continue reading
 
Kulturtidskriften NOD startades 2004 av Örebro Teologiska Högskola. Under några år distribuerades den av tidningen Dagen, men drivs nu av en förening med Pekka Mellergård, neurokirurg och tidigare rektor för Örebro Teologiska Högskola, som chefredaktör. I detta samtal (som är två månader försenat!) samtalar vi både om nummer tre, som hette "Fruktan…
  continue reading
 
Det är i år exakt 50 år sedan författaren J.R.R. Tolkien dog, men uppskattningen för hans författarskap och den värld han skapade har växt närmast exponentiellt. Hur kan en skildring av en värld som helt uppenbart inte är vår ändå resonera så djupt med så många? Kan det rent av vara så, som Tolkien själv sa, att en författares ”sekundära värld” kan…
  continue reading
 
Jacques Ellul (1912-1994) var en fransk filosof, sociolog och lekmannateolog som skrev ett 60-tal böcker. Under andra världskriget var Ellul aktiv i motståndsrörelsen och hjälpte till att gömma judar och föra dem över gränsen till Schweiz, och fick efter kriget utmärkelsen "Rättfärdig bland folken" från det israeliska förintelsemuseumet Yad Vashem.…
  continue reading
 
Detta Mötesplats består av tre korta föredrag på 15 minuter vardera om relationen mellan humor, religion och glädje och lycka som kontrollförlust eller som uppvisning. Föredragshållarna var: Pia Johansson (komiker och skådespelare, känd bland annat från Parlamentet och På minuten). Fredrik Heiding, jesuitpräst och författare till boken Lek, för Gud…
  continue reading
 
I detta avsnitt diskuterar vi William T. Cavanaughs (född 1962) bok Being Consumed: Economics and Christian Desire. I sin bok analyserar och undersöker Cavanaugh konsumtionssamhällets och kapitalismens baksidor ur ett teologiskt perspektiv. Vad betyder egentligen "fri" i uttrycket "fri marknad"? Räcker det att man inte utövar fysiskt tvång eller un…
  continue reading
 
Den 22 maj hade vi en live-podd över zoom, som kommer här som ett vanligt avsnitt. Den första delen, fram till 41 minuter, har vi ett öppet samtal om olika frågor som rör poddens tematik. Vi tar upp frågor om det är annat än naturvetenskap och religion som är i fokus för debatten om religion nuförtiden, relationen mellan mystik och filosofi och apo…
  continue reading
 
På måndag den 22 maj, klockan 20.30, tänkte vi ha en live-podd över zoom som framförallt syftar till att få ett samtal mellan oss som gör podden och er lyssnare. Vi har pratat med ett par lyssnare som kommer vara med och ställa frågor men vi vill gärna att vi blir några stycken! Podden kommer sedan att sändas ut som ett vanligt avsnitt den 29 maj. …
  continue reading
 
I detta föredrag från serien "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle" samtalar Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet om sin senaste bok Gud och andra orsaker (FriTanke, 2022) tillsammans med Bengt Kristensson-Uggla, som innehar Amos Anderssons professur i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi. Ulf Jon…
  continue reading
 
I Ekots Söndagsintervju i fredags (den 24 mars) med polisen Mats Lindström säger Lindström att en knäckfråga att ta itu med är varför så många unga män som växer upp i förorten ser yrkeskriminell som en eftersträvansvärd identitet. Lindström säger att det florerar framförallt tre status-identiteter: fotbollsproffs, rappare eller gängkriminell. Det …
  continue reading
 
Agustin Fuentes (född 1966) är en primatolog och biologisk antropolog som är intresserad av vad som skiljer människan från andra djur. För att närma sig ett svar på den frågan måste man fokusera på hur människans specifika form av "niche-konstruktion" ser ut - det vill säga, hur hon omformar sin miljö. Detta är en tematik som Fuentes har utforskat …
  continue reading
 
This is the second part of our interview with Fr Aidan Kimel, whose book Destined for Joy: The Gospel of Universal Salvation was the theme of episode 57. Themes we discuss: Does the Universalist hope invite the objection "Let us sin, so that grace may abound"? Can we really say that we know rather than just hope that all shall be saved? Will God's …
  continue reading
 
What are the consequences of affirming that God is infinite, absolute love? That could be said to be the underlying question of Father Aidan Kimel's book Destined for Joy: the Gospel of Universal Salvation (which was the theme of episode 57) where he lays out his vision of, and reasons for believing in, universal salvation. In this episode we inter…
  continue reading
 
I detta avsnitt diskuterar vi inkarnationen, bland annat med hjälp av Athanasios av Alexandrias (298-373) bok Om inkarnationen. Rowan Williams säger att kristologi är en enigmatisk vetenskap, vilket inte är så konstigt, eftersom både Gud och människan är enigmatiska varelser: varelser som vi inte kan få begreppslig kontroll över. Det föranleder en …
  continue reading
 
Alvin Kimel är ortodox präst och driver bloggen Eclectic Orthodoxy. I sin bok Destined for Joy: The Gospel of Universal Salvation argumenterar Kimel för det som är kärnan i hans teologiska tänkande: till slut kommer alla människor att försonas med Gud. Argumenten för universalism är för Kimel av tre olika slag, som motsvarar varsin av bokens tre de…
  continue reading
 
I det här avsnittet borrar vi vidare i det som Thomas Nagel kallar för den "kosmiska frågan": hur vi kan förstå vår plats som människor i Universum? Holmes Rolston är teolog och filosof som skrivit mycket både om relationen mellan vetenskap och religion och om miljöetik. I sin artikel "Creative Genesis: Escalating Naturalism, and beyond" försöker R…
  continue reading
 
Hur kan vi skilja på destruktiva och konstruktiva sätt att tala om synd? Finns det något sätt att tala om synd som hjälper och inte stjälper mänsklig blomstring? Detta är temat för föredraget som utgör dagens "Mötesplats". Talar gör NIkolaus Wandinger, professor i systematisk teologi vid Innsbrucks universitet. Wandinger beskriver sitt föredrag så …
  continue reading
 
Thomas Nagel (född 1937) diskuterar i sin essä "Secular Philosophy and The Religious Temperament" vad han kallar för "den kosmiska frågan": hur kan jag relatera mitt liv på ett meningsfullt sätt till den större helhet jag är en del av - till universum? Önskan om att relatera sig till en större meningsfull helhet - en längtan efter "kosmisk försonin…
  continue reading
 
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet har skrivit boken Jesus som är en populärvetenskaplig bok om Jesus som historisk person. Boken ingår i en serie - världens dramatiska historia - som tar upp olika stora gestalter i historien. Vad menas egentligen med "historiens Jesus"? Ibland används uttrycket i kontrast till "trons Kristus…
  continue reading
 
I denna föreläsning talar Katrine Marcal, som är författare och skribent, numera bosatt i London, utifrån sin bok ”Vem lagade Adam Smiths middag?”. Boken har blivit översatt till över 20 språk och nominerades till Augustpriset när den kom ut första gången 2012. I denna bok problematiserar Marçal tesen att det är egenintresset som får samhället att …
  continue reading
 
Enligt den amerikanske katolske teologen David Tracy (född 1939) kan man analysera olika teologiska ramverk som uttryck för olika typer av "horisonter", "paradigm", "tankesätt" eller "imaginations". Tracy kontrasterar främst "analoga" respektive "dialektiska" tankesätt (Tracy använder främst ordet "imagination" vilket inte har någon bra översättnin…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide