Linköpings Universitet offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Det finns en oro för prostatan bland många män. Oron handlar om sjukdom, ålderdom och om vilka begränsningar som prostatabesvär medför. Det är de allra innersta rädslorna det gäller. De som man inte pratar öppet om. Hör Ericka Johnson, professor i Genus och samhälle vid Linköpings universitet och aktuell med en ny bok om prostatan. Hör också Mats E…
 
Undersökningar har gjorts och i dag vet man att terapi på nätet är lika bra och effektivt som att gå och träffa en psykolog. Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och den forskare i Sverige som var tidigast ute med forskning kring nätbaserad terapi. Han tror att framtiden kommer vara ”blended treatment”, det …
 
Hur är det att vara fast i en obegriplig moment 22-situation där du varken kan ta dig fram eller tillbaka, varken in eller ut? Och vad du än gör finns inget nästa steg, ingen möjlighet att påverka? Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till ändringar i utlänningslagen där den tillfälliga lag som infördes 2016 ska bli permanent från och med…
 
Våren i 9:an är en tuff tid, med mycket press från olika håll. I media talas det om en stadigt ökande psykisk ohälsa bland 15-åringar. Var fjärde år får en del som börjar nian svara på en enkät om sina hälsovanor. Men ställs frågorna på rätt sätt? Får vi missvisande svar? Och på vilket sätt plockas svaren upp och analyseras av omvärlden? Hur mår ni…
 
Under pandemins tid av fysisk distans har appar, sociala medier och spel haft en snabb spridning i samhället. Allt görs med en tanke bakom, för att vi ska använda dem, köpa dem. En del är bra för oss, en del mindre bra. Hur går tankarna bakom dessa uppfinningar? I det första avsnittet av Fakultet, säsong 3, sätter vi fokus på vad det är som gör att…
 
Den 3-7 juli släpps den tredje säsongen av Fakultet som vill ge dig något nytt om den värld vi lever i. Du får det dels genom forskarens erfarenhet, dels genom berättelser från dem det faktiskt berör. Glöm inte att prenumerera på Fakultet i din podcastspelare så hamnar de nya avsnitten direkt i din mobil och lämna gärna ett betyg i Apple Podcaster …
 
Vare sig det är en målning, en bok eller en TV-serie så kan konsten väcka fantasi, ifrågasätta ramar, erbjuda alternativ och väcka debatt kring olika frågor. Konsten är gränsöverskridande och kan röra sig i såväl historien, nutid som i framtiden. Den är ett uttryck för någons röst, någon som vill visa något eller berätta något. Vi kan använda oss a…
 
Fiktivt berättande har i alla tider använts för att behandla ämnen av sin tid och naturkatastrofer och dystopier är återkommande teman i film och böcker. Hur skildras kriser, undergång och apokalypser i en tid präglad av pandemier, permafrost, plastfyllda hav och fake news? Hur skildras kriserna och katastroferna, vilka former och grepp används och…
 
Samhällets syn på familjebildning och familjepolitik har sett olika ut under olika tider och haft stor betydelse för barns förutsättningar. Förr spelade det stor roll om ett barn föddes inom eller utom äktenskapet. Ogifta mödrar och deras barn var utsatta såväl juridiskt, ekonomiskt som socialt och de kyrkliga och världsliga straffen hårda. Konsekv…
 
Dagens digitalisering är en samhällsomvandlande kraft i paritet med industrialiseringen och påverkar oss och vårt samhälle i grunden. Hur skapas sociala och politiska strukturer när människan blir allt mindre bunden vid en viss plats vid en viss tid? Hur utmanar digitaliseringen maktfördelningen mellan stat och kommun? Och vad får de politiska part…
 
I Sverige erbjuds föräldrar både en lång och flexibel föräldraledighet med möjlighet att fördela den nästan som de vill mellan sig. Trots det tar mammorna i heterosexuella par ut den allra största delen av föräldraledigheten, medan papporna fortsätter att arbeta. Men hur ser fördelningen ut bland lesbiska par - med två mammor? Är de mindre konventi…
 
Arbetsplatser tenderar bestå av likasinnade personer och där skapas lätt jargonger och normer som innebär gemenskap för vissa medan andra hamnar utanför. Även om man ofta talar om mångfald, inkludering och utveckling så är de osynliga hindren många. Försvarsmakten och poliskåren är båda yrkesgrupper som förknippas med maskulinitet och tydliga manli…
 
Sverige var under tidigt 1900-tal först i Europa att etablera nationalparker. Idag är parkerna populära besöksmål som lockar till sig turister både från Sverige och andra länder och det finns en förhoppning att de ska bli några av Europas populäraste destinationer för naturturism. Men vad händer när man både vill skydda naturen från mänsklig påverk…
 
Hur utmanar digitaliseringen makten mellan stat och kommun? Vad kan konsten berätta om demokratin? Hur ser fördelning av föräldraledighet ut bland lesbiska par? Hur förändrades vikten av, och attityden kring, att vara född inom eller utom äktenskapet? Vad händer när vi både vill skydda naturen och samtidigt anpassa den efter turister? Vilka är egen…
 
Av Sveriges 290 kommuner har nästan hälften färre invånare idag än på 70-talet. Och det är de små och glesbefolkade kommunerna som minskar, samtidigt som de stora blir större. I det femte avsnittet av Fakultet, säsong 2 - om småkommunernas ständiga försök - att växa. Men varför är det så viktigt? Vad är det med den här normen; att fler och större a…
 
Vi vill ha det varmt inomhus, duscha och se på TV. Vi är beroende av kommunens infrastruktur - och tar den för given. Så vad händer när kommunens ekonomi krisar, när teknikkraven skärps, och när kommersiella ägare får inflytande över våra gemensamma resurser. I det fjärde avsnittet av Fakultet, säsong 2, om den svenska fjärrvärmen – som attraktiv h…
 
När de offentliga resurserna inte räcker krävs mer av oss alla. Vid olyckor, bilbränder och hjärtstopp är det idag inte ovanligt att det är en frivillig privatperson som är först på plats. Sofie Pilemalm, forskare vid Linköpings universitet och expert på krishantering, räddning och respons menar att vi inte är medvetna om hur pressat läget är, hur …
 
Den allra sista flytten - till äldreboendet – får ofta inte med sig tidigare så viktiga berättar-sammanhang. Visst, fotoalbumen följer med, men skivspelaren är trasig och remmen till Super 8-projektorn är slängd. Kvar blir Tv:n som står och slentrianrullar ett innehåll som ingen valt. I det andra avsnittet av Fakultet, säsong 2, handlar det om alla…
 
Unga har genom alla tider betraktats av vuxna antingen som risk eller möjlighet - beroende på politiskt sammanhang. Samhället har försökt styra genom att sätta åldersgränser: 18 för rösträtt, 20 för att handla på Systembolaget, 21 för straffrabatt. I det första avsnittet av Fakultet, säsong 2, sätter vi fokus på barn och unga - och på de olika stra…
 
Är du samhällsintresserad och vetgirig? Vill du ibland bli överraskad av ett annorlunda perspektiv eller en bredare bild? Vill du förstå mer av den värld vi lever i, genom forskares kunskaper men också genom konkreta berättelser och erfarenheter tagna direkt ur verkligheten? Då ska du lyssna på säsong 2 av Fakultet som har premiär den 29 juni och k…
 
”Vi står här och visar skärmar med videoklipp från djurindustrierna och det är bilder på när djur slaktas och plågas och skadas. Men det är inte så ofta någon stannar och tittar på det ordentligt och känner att, jo men fan det här är ok, det står jag för! Samtidigt så tar vi beslut kanske 3-4 gånger om dagen som gör så att det fortsätter hända.” Sä…
 
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar noll skärmtid för barn upp till två år. Alltså ingen tid över huvud taget. Och max en timme per dag för barn mellan 2 och 5 år. Samtidigt så uppmuntrar och stimulerar och faktiskt kräver svenska myndigheter och kommuner att vi använder digitala medier redan i förskolan. Det är svårt det här, både för förä…
 
”För många symboliserar böcker ett slags våld. De påminde mig om att det fanns världar som jag inte hade tillgång till. Så fort jag plockade upp en bok kände jag mig dum och alla de mekanismer som sätts igång.” Säger Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö och en råstark röst för Malmös barn och unga. Går det att vända utv…
 
Lolita föddes utan livmoder och med en 2,5 cm djup slida. Hon berättar här sin historia. ”Jag var ett missfoster” säger Lolita. 32 år senare föder hon Cash Douglas som i dag är 4 år. ”Jag är så lycklig...” säger Lolita. Livet förändrades förstås för Lolita och Patrik när de fick barn, efter en livmodertransplantation. Men hur påverkas alla våra liv…
 
Norrköpingsborna mår sämre, de äter sämre, de röker mer, och de har sämre hjärthälsa än Linköpingsborna. Två lika stora städer med bara några mil emellan och ändå så olika. Hur kommer det sig? Följ med när Olle Borg reser mellan de båda städerna och tar reda på skillnader och likheter mellan tvillingstäderna. Hör forskarna Tomas Faresjö och Hans Ni…
 
”Vill jag tro på en sak eller vill jag fatta ett beslut så hittar jag en anledning att fatta det beslutet. Vi tror ju att vi baserar våra beslut på argument men ofta kommer vi på argumenten efter att vi har fattat beslutet. De flesta är rätt medvetna om att de inte är så himla bra på att fatta beslut, vilket gör det ännu mer förbryllande, kan jag t…
 
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar noll skärmtid för barn upp till två år. Alltså ingen tid över huvud taget. Och max en timme per dag för barn mellan 2 och 5 år. Samtidigt så uppmuntrar och stimulerar och kräver svenska myndigheter och kommuner att vi använder digitala medier redan i förskolan. Det är svårt det här, både för föräldrar och…
 
”Polisanmäler ni ungarna när de hittar på skit? Jag svarade: Är det någonting vi ska göra så är det att vi ska orosanmäla hela området. Vi vet att 10-åringarna som kommer hit konfronteras med drogförsäljning. Många är skiträdda bara av att passera torget. De går inte ut på kvällarna, de går absolut inte till grannområdet. Många upplever en fundamen…
 
Lolita föddes utan livmoder och med en 2,5 cm djup slida. ”Jag var ett missfoster” säger Lolita. 32 år senare föder hon Cash Douglas som i dag är 4 år. ”Jag är så lycklig...” säger Lolita. Livet förändrades förstås för Lolita och Patrik när de fick barn, efter en livmodertransplantation. Men hur påverkas alla våra liv av detta? Vad händer med norme…
 
I detta avsnitt av Plattan så diskuteras digital portfolio som fenomen samt hur det kan användas för formativ bedömning och i självbedömningssyfte. Det pratas även om nationella prov och om detta är något som bör tonas ner lite för eleverna. https://ia601506.us.archive.org/12/items/PlattanAvsnitt6DigitalPortfolioOchEttVanligtProv_20160920/Plattan%2…
 
I detta avsnitt av plattan pratas det om flera olika rollspel och övningar som har sin utgångspunkt i globala frågor. Det pratas även om Mänskliga rättigheter, barnkonventionen och om hur allt det tidigare nämnda kan appliceras i undervisningen. https://ia601507.us.archive.org/24/items/PlattanAvsnitt5OgonoppnareForGlobalaFragor/Plattan%20-%20Avsnit…
 
I detta avsnitt talas det om studiebesök på Corren, massmedias påverkan på politiken, lite om folkomröstningar och en del snack om Facebook och hur detta sociala medie formar oss medborgare. http://ia601500.us.archive.org/26/items/PlattanAvsnitt4FacebooksFalskaVerklighetMassmediaOchOpinionsbildning/Plattan%20-%20Avsnitt%204%20-%20Facebooks%20falska…
 
I detta avsnitt behandlas det som nämns i titeln. Det ges en personlig vinkel på IKT och digitala läromedel och ett förslag på EU-undervisning ges. Fokus läggs på att ”redogöra för hur elevers lärande om EU-undervisning kan bedrivas”. http://ia801502.us.archive.org/7/items/PlattanAnvsnitt3IKTDigitalaLaromedelEUUndervisning/Plattan%20-%20Anvsnitt%20…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2021 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login