Lars Enarson offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser över världen och undervisar om Israel och det profetiska ordet.
 
Loading …
show series
 
”Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda…Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det" (Apg 10, 17). Det är både ett glädjebudskap och ett allvarsbudskap att Gud till slut kommer att döma all …
 
OBS! OM PROGRAMMET TAS NER finns den på https://odysee.com/@LarsEnarson - Norden714 startade 2018 utifrån ett profetiskt tilltal: ”Det som sker nu [i Sverige] ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.” Strategin kommer från djävulen "som förleder hela världen” (Upp 12.9) och verkställs genom dem …
 
”Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ‘Har Gud verkligen sagt?’” (1 Mos 3.1) Avfallet från tron börjar med ett ifrågasättande av Bibeln. ”Vi tillber inte en bok, vi tillber Gud!” ”Jag håller inte riktigt med Paulus där.” ”Jag känner inte igen mig i den bibelversen.” På detta sätt tillverkar …
 
”Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er” (2 Kor 6.17). Avfallet i den sista tiden innebär ett uppror mot Tio Guds Bud, framför allt när det gäller Bibelns syn på familjen och sexuell renhet. Avfallet i församlingen har lett till att Nordens länder idag är ny-hedniska länder, s…
 
”Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans.” (Fil 3.10). #Norden714 har utlyst en bönevecka 22-28 mars, 2021 i förberedelse inför påsk och också inför Nordens dag den 23 mars. De tre första dagarna, 22-24 mars, uppmanar vi till fasta. De…
 
Lars Enarson fortsätter sitt personliga vittnesbörd med tilltal han fått från Herren om den andliga situationen i Sverige och Norden. 1980-talet präglades av kärlekslöshet från alla håll. Herren sa: ”Ni har ingen väckelse var sig i nya eller gamla församlingar i Sverige. Ni behöver alla ödmjuka er inför mig och ropa till mig om nåd så att jag kan f…
 
Jesus grät över Jerusalem därför att folket inte förstod den tid då Herren besökte dem. Luk 19.41-44 Väckelser är tider då Gud kommer på besök genom ett utgjutande av den helige Ande och skaror kommer till tro. Sådana väckelser föregås alltid av intensiv och uthållig bön, vilket är ett hårt arbete. I detta budskap berättar Lars Enarson från sitt li…
 
Det kommer en prövningens stund över hela världen för att sätta dess invånare på prov, (Upp 3.10) precis som lärjungarna prövades i Getsemane. (Lk 22.31) Om vi likt Petrus litar på oss själva kommer vi att falla. Om vi förtröstar på Herren och lär oss att vaka i Ordet och bönen kan vi stå fasta i prövningens stund. ”Ringaste barn som beder lever oä…
 
Vi lever i en orolig tid med skakningar över hela världen. Det finns två diken vi behöver undvika: å ena sidan att helt koncentrera vår bön på en politisk förändring och å andra sidan att strunta i all politik. Utan en omvändelse och väckelse i församlingen kommer vi inte att få se en positiv förändring i samhället. Det antikristliga nedbrytandet a…
 
"Hednafolken larmar, riken vacklar” (Ps 46.7). #Norden714 startade utifrån ett tilltal i januari 2018: ”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.” Den antikristliga diktaturen kryper allt närmare. Jesus sa: ”såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare…
 
En väckelse är ett suveränt verk av Gud genom ett utgjutande av den Helige Ande som gör att 1) Guds folk blir radikalt väckta till en brinnande kärlek till Gud och en stark längtan efter renhet och helgelse. 2) Syndare får nöd över sitt tillstånd och börjar vända sig till Gud i stora skaror. Väckelser har alltid föregåtts av intensiv bön. När Gud k…
 
”Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo” (Upp 19.7). Ett bibliskt äktenskap ingås i två faser: trolovning (helig-görande, avskiljande) och bröllop (upptagande). Vi är nu trolovade med Messias, hans heliga, avskilda för honom och ser fram emot att Jesus ska ta oss till sig. ”Om…
 
“Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.” Heb 10:36 Gud har genom många profeter lovat sända en mäktig väckelse i den sista tiden över Nordens länder, en väckelse som kommer att sprida sig ner över hela Europa. Gud hade lovat välsigna Jakob. När hans bror kom emot honom för att döda honom brottades Jakob med Gud hel…
 
Jesaja profeterar om en tid då rättvisan trängs tillbaka och sanningen vacklar på torget (Jes 59.14). I vår tid motsvaras torget av media. Antikrist kommer att slå ner sanningen till jorden (Dan 8.12). Vi befinner oss nu i en antikristlig tid med förvirring och en oerhörd strid om sanningen. Det yttrar sig inte minst när det gäller Corona och valet…
 
Nordens karta liknar ett lejon på språng ner över Europa. Lejonet av Juda stam ska resa sig i församlingen i Norden i den sista tiden och vi ska förmedla evangeliets kraft till Europa. Detta är Nordens kallelse! ”När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?” (Am 3.8)#Finland representerar de …
 
Vi måste gå igenom prövningar! ”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.” 1 Pet 4.12 Prövningar gör oss beroende av Jesus, vilket gör att vi växer i vår tro. Gud bereder alltid en utväg ur varje prövning och den utvägen är Jesus, som är vägen, sanningen och livet. Gud …
 
”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det” (Hes 22.30). Gud söker förebedjare för att rädda våra länder. ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön” (Jak 5.16). Vi är kallade att bli som Davids hjältar som inte gav upp och flyd…
 
BÖNELEDARE: Lars och Harriet Enarson Israel, Kenneth Witick Finland, Claes-Göran Bergstrand Sverige, David Hansen Danmark, Jan-Ernst Gabrielsen Norge, Johannes Enarson Israel, m fl. EXTRA! Kevin Jessip USA Organisatör och ledare tillsammans med Jonathan Cahn på världsbönedagen The Return i Washington DC 26 sep!De korsmärkta länderna i Norden har en…
 
”Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.” Upp 1.3 Bibelns sista bok, som handlar om den sista tiden och Jesus återkomst, blir mer och mer aktuell i vår tid. Uppenbarelseboken skrevs för att uppmuntra till uthållighet och till att vinna seger under de prö…
 
”Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal.” (Upp 15.2) Omvändelsedagarna fram till Försoningsdagen är över och Lövhyddofesten, glädjens stora högtid ligger framför oss. Mycket undervisning om den yttersta tiden har skapat fruktan i stället för glädje, tro …
 
Mose skrev om mig sa Jesus (Joh5:46-47) och allt som står skrivet om mig i Mose Lag måste uppfyllas (Luk 24:44). Vårens högtider i 3 Mos 23 profeterar i detalj om Jesu första ankomst som Guds offerlamm för att försona oss med Gud. Hösthögtiderna profeterar om hans återkomst som Konung i härlighet för att regera (Basunhögtiden). Vi väntar på den sto…
 
Vi ser inte fram emot världens slut, utan världens nyfödelse genom Messias ankomst (Matt 19.28). Vi väntar inte på den stora katastrofen, utan på den slutliga återupprättelsen (Apg 3.21). Vi behöver återerövra det bibliska hoppet i vår tid: Messias skall träda fram i makt och härlighet för att ta över! (Tit 2.13, Matt 24.30-31). Vi väntar inte på e…
 
Pastor Sonny Lindgren undervisar utifrån Paulus andra brev till Timoteus om omvändelse som vägen till seger i de svåra tider vi redan nu befinner oss i. Omvändelsen befriar oss från synden som snärjer oss och gör att vi missar målet. Den är en nyckel till att stå emot allt avfall. Ett starkt och rykande aktuellt väckelsebudskap.*** STÖD OSS: SWISH …
 
Pastor Kenneth Witick, som leder #Norden714 i #Finland, talar om omvändelse som en nyckel till väckelse. Förbered dig inför Basunklangens dag den 19 september. Från den 20 augusti, 30 dagar innan, börjar man blåsa i basun, ett vädurshorn som kallas för en shofar, varje dag för att kalla till omvändelse och bättring. Det är dagar av självransakan, e…
 
”Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.” Upp 19.7 Den 20 aug, 2020 börjar omvändelsemånaden på Bibelns kalender. Jesus sa. ”Mose skrev om mig.” Joh 5.46 Högtiderna i Mose lag profeterar inte bara om Jesu första ankomst utan också om hans återkomst. Vi uppmanar alla till omvändelse nu för att vara redo!Vi är kallade att vänta …
 
"Herren vill ha ett väl berett folk i Norden inför Jesu tillkommelse. Ett folk som lever i den apostoliska församlingens andliga flöde ...Den stora skörden kommer senare.” (Claes-Göran Bergstrand) Det viktigaste den första apostoliska församlingen höll fast vid var apostlarnas undervisning. Apg 2:42 Den bestod av uppenbarelsen de fått om Messias ut…
 
Nu måste vi stanna upp och förbereda oss inför det som ligger framför. Stormarna kommer och allt som kan skaka kommer att skakas (Heb 12.26-29). Vi ska vara visa men vi ska inte frukta eftersom Gud är med oss. "Vår Gud är oss en väldigt borg. Han är vårt vapen trygga." Vi ska GRUNDA vårt hus på klippan så att det kan stå i stormarna som kommer (Mat…
 
Norden 7:14 är en bedjande gräsrotsrörelse fristående från SKR (Sveriges kristna råd), organiserad ekumenik och påvens inflytande. I detta skarpa budskap förklaras varför. David Wilkerson profeterade i boken Synen om en falsk superkyrka i enhet med påven som blir politisk och antikristlig. Men han såg också hur den Helige Ande kommer att resa upp e…
 
*** STÖD OSSSWISH 070-551 6965 BG 609-2316 TWI SkandinavienNorge: På Jerusalems Murar, 1506.22.63269Övriga Norden: Konto number: 635 378 388 Lars EnarsonIBAN: SE75 6000 0000 0006 3537 8388SWIFT/BIC: HANDSESSBank: HandelsbankenKonstmästaregatan 5A,714 30 Kopparberg, SwedenTel: +46 580 290 90Bli en del av #Sverige714, en bedjande gräsrotsrörelse, fri…
 
I den sista tiden kommer många falska profeter att leda många vilse. Matt 24:11, 24 Bileam är det främsta exemplet i Nya Testamentet på en falsk profet. (2 Pet 2:15, Jud v. 11, Upp 2:14) Det var inget fel med Bileams profetior! Men han kompromissade med synd. Jesus sa om falska profeter: ”På deras frukt [inte deras profetior!] skall ni känna igen d…
 
"Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son." (2 Tess 2:3) Hedegårds översättning: "förrän det stora upproret mot Gud bryter ut." Good News Bible: "det slutliga upproret". Avfallet i den yttersta tiden handlar om ett uppror mot Gud och hans Ord. Kora är det tydligaste exemplet p…
 
Om vi vägrar att ära Gud som Skapare blir vi dårar medan vi själva påstår att vi blivit visa (Rom 1.20-22). Därför har dårskapen hamnat i högsätet på en rad områden i Sverige idag. Gudsfruktan är början till sann vishet (Ps 111:10) och utgör uppmaningen i det eviga evangelium som kommer att förkunnas i den yttersta tiden innan Guds dom faller (Upp …
 
Gud söker bedjare som kan stå i gapet och be om omvändelse så att inte Guds domar utplånar landet (Hes 22:30-31). Bönen förändrar oss först innan landet vänder om. Vi ska inte ge upp i bönen förrän den utlovade väckelsen kommer oavsett vad det kostar. Vårt uppdrag är att bereda vägen för Herren och be till dess nådens sol börjar lysa över våra länd…
 
Jesus profeterar både om rasmotsättningar och epidemier som tecken på att hans ankomst är nära och säger: ”detta måste hända”. Den eskalerande ondskan förbereder världen inför domens dag. Samtidigt kommer Elias ande och kraft att utgjutas och en stor skörd att bärgas in i Guds rike. Bedjarna har en nyckelfunktion genom att stå i gapet för att inte …
 
"Gud reser sig, hans fiender skingras, de som hatar honom flyr för hans ansikte." Ps 68:2 "Var stilla inför Herren, allt kött, för han har trätt fram ur sin heliga boning." Sak 2:13 Vi prisar Herren för att han har hört våra böner under de femtio dagarna av bön mellan Påsk och Pingst om en ny andeutgjutelse. Många har fått möta Gud. Fortsätt att ta…
 
*** VI FORTSÄTTER BÖNEN. STÖD OSS:Sverige: SWISH 070-551 6965 eller BG 609-2316 TWI SkandinavienNorge: På Jerusalems Murar, 1506.22.63269Övriga Norden: Konto number: 635 378 388 Lars EnarsonIBAN: SE75 6000 0000 0006 3537 8388SWIFT/BIC: HANDSESSBank: HandelsbankenKonstmästaregatan 5A,714 30 Kopparberg,SwedenPhone: +46 580 290 90Läs mer om #50dagarsb…
 
”Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga." Luk 1:78-79 Vi ber om den utlovade sista tidens andeutgjutelse som kommer att bereda vägen för Jesu återkomst. Vi ska be med uthållighet som änkan som bad den orättfärdige domaren om sin rätt utan att ge upp. Luk 18:1-8 "Ur djupen ropar jag till…
 
”Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor... Här är Herrens ord till Serubbabel Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot." Sak 3:2, 6 Den sjuarmade ljusstaken är en bild på den Helige Andes fullhet men också på den andefyllda församlingen, "...de sju ljusstakarna är de sju …
 
"Gå till folket och helga dem i dag och i morgon och låt dem tvätta sina kläder." 2 Mos 19:10 Gudsmötet på Sinai berg var en trolovningsceremoni mellan Gud och Israel. På samma sätt har vi blivit trolovade med Messias. 2 Kor 11:2 Vi har fått den Helige Ande som ett sigill. Ef 1:13 Anden är vår "förlovningsring". Gud ger den Helige Ande åt dem som l…
 
Församlingen i Sverige och Norden är som församlingen i Laodicea. Vi tror att vi har allt men är blinda. Upp 3:17-18 Vi behöver öppnade ögon i denna tid att förstå vad Gud vill. Detta kräver ödmjukhet (Matt 11:25-27 och Ords 3:5), gemenskap med Jesus i bönen och Ordet (Luk 24:15-16, 25-32 och 44-45) och den Helige Ande (1 Kor 2). Då blir vi övervin…
 
"Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd." Matt 9:38 Innan Anden föll på Pingstdagen utsåg man en ledare som kunde ta Judas plats. Innan Toran gavs på Sinai berg utsåg Mose ledare bland folket. Varken Ordet eller Anden kan ersätta behovet av ledarskap. Vi måste be om tjänstegåvor till församlingen för att kunna komma in …
 
"Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och som en slägga som krossar klippan?" Jer 23:29 Guds ord kom ner från himlen i eld på Sinai berg precis som Andens eld föll över lärjungarna på Pingstdagen. På Sinai skrevs Guds Ord på tavlor av sten. På Sions berg skrevs orden på lärjungarnas hjärtan. Elden från Guds Ord sätter våra hjärtan i brand gen…
 
"Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut." Joh 12:31 Gud kallar oss till uthållig bön i "övre salen" under dessa dagar. Han vill låta bönens Ande komma över oss så att vi kan föda fram ett andligt genombrott då andefurstar tappar greppet över våra länder. Elia gick in i en födslovånda i bönen på Karmels topp till dess…
 
"Alla dessa höll enigt och troget ut i bön och åkallan." Apg 1:14 (SRB) Efter 40 dagar med undervisning av den Uppståndne om Guds rike hade lärjungarna blivit ett hjärta och en själ. (Apg 4:32)Utifrån denna endräkt kunde de be med kraft. Vi behöver föda fram en församling i Norden igen som kan uppenbara Jesus, precis som Paulus fick göra med försam…
 
"Bed Herren om regn i vårregnets tid!" Sak 10:1 Andens utgjutande över allt kött i den sista tiden är direkt kopplat till Israels återupprättelse. Joel 2:27-28 och Jes 26:15 När hebreiskan upprättades igen som talspråk upprättades tungotalet i församlingen. När sionistpionjärerna kom till Israel i den första stora invandringsvågen 1905 föddes Pings…
 
Nu börjar de sista tio dagarnas intensiv bön fram till Pingst. Det var då Jesus sa till lärjungarna: “Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig.” Apg 1:4 Sedan står det: “Alla dessa höll enigt ut i bön.” v. 14 Vi ska förvänta stora ting från Gud. Jes 64:4, Ps 130 Vi ska be i tro. Heb 11:6 Vi ska vara uthålliga.…
 
Sonny Lindgren är pastor i församlingen Trons Liv i Bengtsfors. Här talar han om Emmaus lärjungarna. "De sade till varandra: 'Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?'" Luk 24:32 Det är denna eld vi behöver idag när den Helige Ande uttyder Skrifterna för oss som Jesus lovade: "Men när han ko…
 
"O, att du lät himlen rämna och kom hit ner!" Jes 64:1 Detta är ropet från djupet av våra hjärtan under denna #50dagarsbön mellan Påsk och Pingst. Den Helige Ande kommer att hjälpa oss att be med kraft, mana kristna till omvändelse och överbevisa syndare om behovet av frälsning så att rättfärdighet kan upphöja våra länder igen som det står: "Rättfä…
 
Claes-Göran Bergstrand har stått i en förbönstjänst för Sverige sedan mitten av 70-talet och var en av talarna på Nordiska Bönekonferensen i Solnahallen i mars 2020. Här undervisar han om Jesus som medlaren mellan oss och Gud. Han står mitt ibland oss. Vi är kallade att stå i gapet inför Gud som förebedjare genom honom. Väckelse har alltid föregått…
 
Jesus uppenbarar sig för lärjungarna på uppståndelsedagen med orden: "Frid vare med er!" Han är Fridsfursten. Som förebedjare är vi kallade att förmedla den friden genom våra böner. Den Helige Ande ber genom oss för människor att de ska försonas med Gud. Joh 20:19-23 och 2 Kor 5:19-20Välkommen till “Azusa Street 2020” tio dagar av bön på Gärdebygår…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2023 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login