show episodes
 
F
Flumskolan

1
Flumskolan

Aftonbladet

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
I Flumskolan studerar vi böckerna som lär dig något om världen utanför klassrummet. Ett samarbete med satirtidskriften Galago och Aftonbladet Kultur som spelas in live på bland annat Södra teatern i Stockholm. Studierektor: Johannes Klenell.
 
P
Pedagogisk Psykologi

1
Pedagogisk Psykologi

Rova & Sjögren Psykologi AB

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten produceras av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på pedagogiskpsykologi.se
 
Loading …
show series
 
I avsnittet tittar vi lite närmare på vad det är som gör att en skola faktiskt kan fungera. Om schemaläggningens och studieplanernas betydelse för elevens utbildning. Vad kan hända om man inte har ordning på administrativa rutiner? Skolchef Charlotta Hayward berättar om sitt särskilda uppdrag med att utveckla och förbättra administrativa strukturer…
 
Vi vill att medarbetare inom DBGY ska känna sig efterlängtade när de börjar hos oss. Att vara ny på jobbet kan vara spännande och givande men också lite skrämmande och ibland även svårt. Vi pratar med Skolchef Charlotta Hayward och rektor Mona Fallenhag i Kungsbacka som båda klivit på nya roller under läsåret. Vår HR-strateg Emma Odmyr berättar i s…
 
Nationella prov har inte gjorts på två år. Vi har elever som tack vare distansundervisning inte fått göra ett nationellt prov i åk9 och som nu ställs inför denna uppgift. Hur kan man som rektor organisera och skapa struktur för att genomföra Nationella prov? Rektor Åsa N Öberg från DBGY Gävle delar med sig av sina bästa tips för att förbereda,genom…
 
Att jobba med utbildning är aldrig ett enmansuppdrag. Tillsammans med olika professioner når vi mycket längre i vårt uppdrag att ge eleverna den utbildning de har rätt till. I avsnittet belyser vi vikten av att specialpedagog och rektor samarbetar på ett systematiskt sätt och med respekt för varandras uppdrag. Vi ser att skolor som arbetar medvetet…
 
Vi har en del enkäter i vår verksamhet som både vi som medarbetare svarar på, men framförallt eleverna genomför. Hur gör man för att skapa engagemang runt att göra sin röst hörd? Kan det bli för många enkäter? I avsnittet diskuterar vi också hur man på bästa sätt kan ta till sig resultatet och göra en klok analys. Vi diskuterar vikten av att visa e…
 
Drottning Blanka fortsätter satsa på att stärka ledarskapet i klassrummet - Ledarskapet i klassrummet är ständigt aktuellt och på Drottning Blankas gymnasieskolor finns det sen läsåret 20/21 en förstelärare på varje skola som har det som sitt fokusområde. I det här poddavsnittet diskuterar vi klassrumsledarskap med Marcus Samuelsson, bitr. professo…
 
Inom DBGY genomför varje skola minst fem EWS per år för att säkerställa att eleverna når målen. I avsnittet berättar vi vad EWS är och hur man på ett framgångsrikt sätt kan använda sig av verktyget. Både som rektor och som lärare. Våra gäster från DBGY Örebro är rektor Jenny Gustafsson och förstelärare Henric Bremer. Vi har också med oss skolchef J…
 
Inom Drottning Blankas gymnasieområde är det varje år cirka 20 skolor som bedriver lovskola under något av loven. Det omfattar några hundra elever och vi vill veta hur man gör denna insats riktigt bra. Vilka nackdelar finns? Vilka fördelar ser vi? Rektor Annika Gustafsson från Skövde delar med sig av sina erfarenheter och kloka råd. Malin och Ann-m…
 
Första avsnittet för säsongen! Som gäst har vi med oss Anna Nitsch, övergripande specialpedagog på Drottning Blanka. Hon berättar om våra nya digitala kartläggningar som görs för alla elever i åk 1 i svenska, engelska och matematik. Kartläggningarna visar klassernas styrkor och utmaningar och vi kan redan från början anpassa undervisningen för alla…
 
Bjuda hem eleverna och baka pizza ihop? Hör lärarproffsen om hur de bygger relationer till sina elever. Avsnittet gästas av prisbelönta lärarna Jimmy Askelius och Maria Wiman. Jimmy Askelius vann 2020 priset Årets Mellanstadielärare och Maria Wiman vann Sveriges bästa lärare 2019. De pratar om förtroendeskapande arbete, hur man hanterar de blyga el…
 
I detta avsnitt av DBGY-podden tittar vi både bakåt och framåt. Lyckades vi med allt vi hade tänkt oss? Vad blev som vi tänkt och vad blev inte som vi tänkt oss? Läsåret 20/21 har varit ett historiskt läsår fyllt av utmaningar för skolorna. Det har varit ett läsår där vi har fått använda oss av vår resiliensförmåga, vår motståndskraft, och hela tid…
 
I det här avsnittet träffar vi Anna Borg, specialpedagog som arbetar med skolutveckling, med fokus på kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anna är också författare, tillsammans med Sven Bölte och Linda Hallberg, till boken "God lärmiljö för alla - konsten att hantera övergångar i skolan". Lyssna för att få kloka råd och tips! För me…
 
Vi har bjudit in gäster från tidigare avsnitt under säsongen för att få veta vad som hänt sen de var med sist. Vi har med oss lärare Johan Dahlstrand från DBGY Nacka, förstelärare i klassrumsledarskap Annika Larsson från DBGY Borås, Kommunikationsdirektör Paula Hammerskog samt Senior rektor Catarina Higgins. Och det gäller att hänga med som lyssnar…
 
I den här intervjun pratar vi med Jonas Nilsson, lärare och medförfattare till boken "Handbok i klassrumsledarskap". Jonas ger konkreta råd och tips för lärare som vill utveckla sitt ledarskap och bygga relationer i klassrummet. Vill du lära mer av Jonas, kom och lyssna till hans föreläsning på Pedagogiskt Ledarskap 2021. Läs mer och köp biljetter …
 
Patricia Diaz är spräklärare, pedagogisk utvecklare på KTH och verksam som föreläsare, konsult och utbildare, med särskilt fokus pa användning av digitala verktyg för att stötta och bidra till elvers kunskapsutveckling. Hon har tidigare skrivit böckerna Webben i undervisningen - digitala verktyg och sociala medier för lärande och Arbeta formativt m…
 
Hur kan vi öka elevernas lärande och engagemang genom att lyfta och förbättra våra egna presentationer, lektioner och föreläsningar? Vad utmärker bra lärare och föreläsare? Micke Hermansson, skapare av konceptet Grej of the Day och författare till den kommande boken Presentationslyftet har ägnat de senaste åren åt att djupdyka i dessa frågor. Lyssn…
 
Drottning Blanka-podden gästas av Catarina Higgins, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola i Jönköping och senior rektor med ansvar att utveckla Resiliens 2.0. Vi berättar om bakgrunden till resilienssatsningen inom Drottning Blanka (Vad är resiliens? Titta på Filmen om resiliens på Drottning Blanka) och hur vi planerar att resiliens ska vara en…
 
Skolkurator, författare och leg. psykoterapeut Petter Iwarsson är tillbaka i podden. I den här intervjun beskriver han bland annat vikten av struktur i digitala samtal och vad som händer med oss som människor när samtalets ramar förändras. Vill du lära mer av Petter? Kom till Pedagogiskt Ledarskap 2021, den 2-3 november.…
 
Maria Wiman jobbar som svenska och SO-lärare på i årskurs 8 på Skapaskolan Huddinge. Hon är också kolumnist i tidningen Läraren och författare till böckerna Värdeskapande lärande och Första tiden som lärare. I den här intervjun pratar vi med Maria om hennes syn på undervisning, ledarskap, och hur man kan bjuda in omvärlden i klassrummet. För att lä…
 
Så lyckas du på anställningsintervjun! Du har sökt ditt första lärarjobb och blir kallad på intervju. Vi pratar om frågorna som alltid dyker upp, hur ska du förbereda dig, vilka frågor du själv bör ställa och vad du absolut inte ska säga om du vill ha jobbet. Gäster i avsnittet är Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge och Cecilia Thö…
 
Ledarskapet i klassrummet får ett allt större utrymme i skolforskningen både i Sverige och internationellt. På varje Drottning Blanka - skola finns det en förstelärare i klassrumsledarskap och Drottning Blanka-podden får besök av två av dem; Emma Palm från DBGY Helsingborg Prästgatan och Annika Larsson DBGY Borås. De pratar engagerat och fyllda av …
 
Så fixar du allra första tiden som lärare! Prisbelönta högstadieläraren Maria Wiman har precis släppt en bok där hon delar med sig av sina bästa råd till dig som är ny i yrket. Maria svarar på lyssnarfrågor och avslöjar de allra mest pinsamma ögonblicken i början av sin egen lärarkarriär.
 
Avsnittet är en uppföljning på avsnitt 31: “Vi jobbar i en friskola och är stolta över det” som utmynnade i en artikel publicerad i Skolvärlden. Vi breddar nu diskussionen till att handla om stolthet över att arbeta i skola och vikten av att stå upp för sitt yrkeskunnande som rektor, lärare eller övrig personal både till elever, vårdnadshavare och …
 
I detta avsnitt har vi besök av vår skoljurist Mattias Flodwall. Vi diskuterar disciplinära åtgärder, stödinsatser och annat kul som skoljuridiken är involverad i. Vad gäller egentligen när en elev upplever sig illa behandlad eller kränkt? Hur ska man hantera stödinsatser av mer omfattande art?Av Drottning Blankas Gymnasieskola
 
Vad gör man när livet suger som student? Enligt forskning visar det sig att studenter mår sämre än förvärvsarbetande i samma ålder. Både Svante Wirtén och Sanna Lamrhari pluggar till gymnasielärare, och bägge har erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi snackar om depression, värdelösa grupparbeten, ensamhet, höga krav och om coronatillvaron med plugg på d…
 
Varför är vi friskolor ibland så tysta när debatten pågår om våra skolor? En anledning är att vi inte känner igen oss i beskrivningen som ibland ges av friskolemotståndarna om att vi har elever som mindre resurskrävande än i kommunala skolor och att vi inte lever upp till de krav som ställs på oss. Vi vet att det inte är så och i podden diskuterar …
 
Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Hur kan en skola arbeta så att detta inte blir tomma ord utan istället genomsyrar allt från undervisningen till hela utbildningen? Vi får tips av Catarina Higgins, rektor på DBGY Jönköping och elev E…
 
Bästa tipsen från VFU:n! Martin Ahlberg och Vendela Vicko går bägge ämneslärarprogrammet på Stockholms Universitet och är just nu ute på allra första VFU:n. Vendela berättar om katastroflektionen som gick åt helvete och Martin berättar om nyvunnen, helt ovärderlig kunskap om läraryrket. Många tips, lärdomar och mycket känslor! Programledare: Emma O…
 
Extrainsatt avsnitt med anledning av Corona-läget i landet och på våra skolor. Ett avsnitt vi egentligen inte vill göra. Våra skolchefer ger en nulägesuppdatering och lyfter utmaningar, lösningar och hur vi kan arbeta vidare. Vi gästas av Academedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog som samordnar mycket av arbetet inom koncernen. Paula nås via pa…
 
Camilla Norström var redaktionschef på Aftonbladet och Stina Ojeda hade en fast tjänst som administratör på ett stort företag, men mitt i livet valde de att skola om sig till lärare istället. De berättar om fördelarna med att plugga mitt i livet, om att plötsligt gå ner rejält i lön och om erfarenheterna som gör dem till bättre lärare idag. Program…
 
Vi har fantastiska förstelärare i vår verksamhet. Nu lyfter vi upp detta fina arbete på huvudmannanivå. Jens Levin, skolchef, berättar om upplägget med sex förstelärare på huvudmannanivå inklusive att alla skolor har en förstelärare i klassrumsledarskap. Vi lyssnar också på rektor Jimmy Wentzell, och förstelärare Peter Palmqvist som delar med sig a…
 
Handen på hjärtat: hur många av oss är det inte som skjuter upp saker och ting? Det gör även våra elever. Det kallas för prokrastinering och är ett mänskligt beteende som kan ställa till bekymmer om det får för stort utrymme. Vi har besök av förstelärare Sophie Zail från Kristianstad som beskriver vilka fyra faktorer som påverkar prokrastinering oc…
 
Det fjärde och sista avsnittet av den här korta "bonussäsongen" av podden. Dagens gäst är John Steinberg, fil. dr i pedagogik, författare till ett 50-tal böcker och expert på pedagogiskt ledarskap. John har precis släppt boken "Lärarens kroppsspråk", som kan beskrivas som en uppföljare till hans populära bok "Ledarskap i klassrummet". Boka din plat…
 
Inom Drottning Blanka understryker vi hur viktigt det är att alla som arbetar på en skola har ansvar för att arbeta med Elevhälsa. Men hur gör man det? Hur gör man som rektor för att medarbetarna ska känna engagemang för att anpassa sin undervisning? Hur kan specialpedagogen arbeta för att vara en del av kollegiet snarare än någon man skickar eleve…
 
Det tredje av fyra specialavsnitt i podden där vi intervjuar föreläsarna på årets upplaga av vår utbildningsdag Pedagogiskt Ledarskap, som äger rum den 28:e oktober. Dagens gäster är Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson. Anna är specialpedagog, Maria rektor och tillsammans utbildar och skriver de mycket om hur man via skolans organisation skapar f…
 
Det andra av fyra specialavsnitt i podden där vi intervjuar föreläsarna på årets upplaga av vår utbildningsdag Pedagogiskt Ledarskap, som äger rum den 28:e oktober. Dagens gäst är Marcus Samuelsson, forskningsledare, lärare och expert på ledarskap i klassrummet. Läs mer om utbildningsdagen och köp biljetter på pedagogisktledarskap.se…
 
Vi ger dig smartaste knepen inför lönesamtalet. Mardjan Dubois, ombudsman och löneexpert på Lärarförbundet berättar hur du ska tänka. När man är ny och ännu inte har så många meriter, hur ska man motivera sin lön då? Och vad ska du absolut inte säga?! Förskolläraren och poddaren Eva Lindström avslöjar sina värsta missar vid lönesamtal genom åren oc…
 
Det första av fyra specialavsnitt i podden där vi intervjuar föreläsarna på årets upplaga av vår utbildningsdag Pedagogiskt Ledarskap, som äger rum den 28:e oktober. Först ut är Joanna Lundin, lärare med 30 års erfarenhet i skolans värld. Joanna berättar lite mer om sig själv, vad hennes föreläsning på utbildningsdagen kommer att innehålla, och det…
 
Inspelningen är genomförd på vår nya skola i Nacka och vi ägnar stor del av programmet till att prata om Drottning Blankas allra nyaste skola! Vi pratar med rektor Maria Glifberg Forsberg, lärare Johan Dahlstrand och några elever. Hur går det till att starta en ny skola? Vad är viktigt att tänka på? Och vad tycker eleverna? DBGY Nacka har fått en f…
 
Våra bästa tips för dig som är ny på lärarutbildningen. Studenterna Martin Ahlberg och Vendela Vicko läser ämneslärarprogrammet för gymnasiet med inriktning samhällskunskap. De berättar om allra första tiden och delar med sig av massvis med smarta studietips och lifehacks för att klara första året. Programledare: Emma Olsson Lärarstudentpodden görs…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login