Katarina Hedman offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Tack vare otaliga kvinnors kamp och offer har vi kvinnor nu haft rätt att rösta i allmänna val i 100 år. Men vad skulle Wägner och Pankhurst sagt om dagens instagramfeminism som mest handlar om att bygga eget varumärke? Får kampen för kvinnors rätt att vara en jämställd varelse frikyrkan kosta något i vår ängsliga samtid?Jesusfeministpodden är en p…
 
Hur bygger man ett liv som ofrivillig singel i en kyrka och samhälle där tvåsamhet är norm? Hur kan kyrkan jobba för att inkludera singlar, inte bara som barnlösa resurser men också som människor? Vad kan vi praktiskt göra för att bygga liv där gemenskap inte bara är en floskel vi predikar utan något äkta och vardagsnära? Här har ni svaren!Jesusfem…
 
Våra liv är fulla av sunkiga traditioner som markerar olika övergångar, och just äktenskapet är kanske den tradition som främst reproducerar märkliga ideal kring kvinnan. Men kan traditioner byta innebörd? Hur kombinerar vi feministisk idealism med en praktik där människor runt oss slipper skämmas för att de bara vill gå fram till altaret i en vit …
 
Att folk haft ett onaturligt intresse för Sarahs livmoder är inget nytt, men sedan hon ställde upp i en intervju i tidningen Dagen på temat frivillig barnlöshet för några veckor sedan har okvädesorden haglat och människor har offentligt framställt Sarah som en dålig kristen för att hon inte vill ha barn. Hur kunde det bli så här? Och varför är kvin…
 
För några veckor sedan kallade ett gäng amerikanska pastorer sin nya vicepresident Kamala Harris för Isebel. Men vad betyder begreppet och vilken biblisk förankring har det egentligen? Vi gästas av ingen mindre än Frida Park, opinionsredaktör på tidningen Dagen, för ett samtal om makt, ledarskap och härskartekniker. Jesusfeministpodden är en podcas…
 
Hur formas unga tjejer inom frikyrkan och vem tillåts forma? För att fördjupa oss i frågan utgår vi ifrån Hillsongpastorn Lina Nielsens nya bok ”En storasysters hemligheter: Allt jag önskar att jag hade vetat”, en självhjälpsbok för blyga medelklasstjejer. Boken är intressant då den fångar mycket av den retorik som riktas mot unga tjejer inom kyrka…
 
En ström av kvinnor lämnar sina män och vittnar om fysisk och psykisk misshandel. Vi beklagar situationen och går vidare som om ingenting hänt. Det är inte okej. När ska kyrkan börja prata om kopplingen mellan teologin och kvinnosynen, och i dess mest extrema fall hur komplementär doktrin legitimerar våld mot kvinnor?Jesusfeministpodden är en podca…
 
Black lives matter-rörelsen har knappast lämnat någon oberörd. Men hur står det egentligen till med rasism i kyrkan? På vilka sätt lever en exotifierande bild av personer från andra länder kvar? Kör Kongobussen fortfarande runt i vår frikyrkokultur? Tillsammans med Sandra Edin som är styrelseledamot i EFK diskuterar vi framtida representation i vår…
 
Frikyrkan har ett problem: kvinnoöverskottet. Ska man etablera relationer enligt kyrkans alla regler kommer oundvikligen en stor grupp kvinnor aldrig att gifta sig, trots detta finns knappt någon teologi som inte innefattar kloster. Kanske det beror på att ofrivilligt singelskap statistiskt sett är något som i första hand drabbar kvinnor och …
 
Är du liberal? Konservativ? Fundamentalist? Idag reder vi ut begreppen som skapar så mycket förvirring och fördomar mot andra kristna och inte minst mot kristna feminister. Kyrkohistorikerstudenten Micael är med (även kallad Sarahs make) och bidrar med kyrkohistoriska perspektiv på hur teologin formats i olika delar av kristenheten. Jesusfeministpo…
 
I mainstreamfeminismens kölvatten upplever män åt höger och vänster ett feministiskt uppvaknande först när de blir pappa åt en dotter. Först då öppnas deras ögon för ojämlika villkor på arbetsmarknaden, att tjejleksaker inte är samma sak som killeksaker och att män kan utgöra ett hot mot kvinnor. Men varför sker inte detta uppvaknandet tidigare? Är…
 
Karismatisk frikyrklighet göder en kultur där kvinnor blir prime targets för ekonomisk exploatering. SÅ. Där var det sagt. Kvinnor som redan är mer ekonomiskt utsatta och samtidigt matas med ideal om den perfekta hemmamamman och girl bossen är lovliga byten för pyramidföretag som utnyttjar några av kristna kvinnors största rädslor: att familjen ska…
 
I patriarkatet är kvinnans sexualitet enbart intressant i relation till fortplantning. I vissa kristna kretsar förhärligar sex Gud enbart om chansen finns att någon blir gravid. Men överensstämmer det med Bibeln? I såväl samhälle som kyrka utgår alltså sexualiteten från männens behov och (o)intressen. En kvinna som ligger med en man får alltså finn…
 
Inom kyrkan är det ofta tillräckligt att själv vara gift för att anses kvalificerad att undervisa kring sex och samlevnad, men hur lämpligt är egentligen det? Har män större sexdrift än kvinnor och är verkligen kvinnor så komplexa som vi verkar tro? Och var är det inomkyrkliga samtalet om samtycke?Vi gästas av Jenny Olofsson, sjuksköterska med erfa…
 
Hur påverkar vårt språk vår verklighet? Och kan man skämta om allt? Sarah och Katarina pratar om de förväntningar som ord skapar, om den perfekta våldtäktsmannen och vem som enligt Bibeln ska bära det sexuella ansvaret. Är män verkligen djur?Jesusfeministpodden är en podcast om kyrka och kvinnokamp av och med Katarina Hedman och Sarah Grenholm. Föl…
 
Som de folkbildare vi har ambition om att vara kan vi inte missa tillfället diskutera sommarens heta potatis: surrogatmödraskap, eller "värdmödraskap" som vissa förespråkare föredrar att kalla det. Även om majoriteten kristna i dagsläget är emot surrogatmödraskap vet vi alltför väl att även opinionen inom kyrkan snabbt kan förändras. Därför behöver…
 
Välkomna till ett avsnitt fullt av växtmetaforer! Hur undervisas kvinnor i kyrkan och vilka konsekvenser får detta? Varför tilldelas olika personer olika stora krukor att växa i? Hur ska vi bygga en kyrka där alla får förutsättningar att växa, där vi blir bättre på att analysera jordsmånen för de budskap som basuneras ut?Hur länge ska vi fortsätta …
 
Ingen politisk fråga är en sådan vattendelare som abort. Som kristna feminister har vi en unik möjlighet att nyansera och fördjupa diskussionen på ett sätt som lyfter fram såväl kvinnans som barnets okränkbara värde. Varför diskuteras abort som om det vore en moralfråga som rör kvinnor när vi borde diskutera det som en jämställdhetsfråga? Varför är…
 
Hur är det att växa upp i en kristen hederskultur där förväntan på oskuld fram till äktenskapet primärt motiveras utifrån skam? Varför landar budskapet om vandringsäpplet så olika hos tjejer och killar? Varför förknippas ofta begreppet hederskultur med andra religioner än kristendom när vi på många områden faktiskt praktiserar just detta? Jesusfemi…
 
På korset krossade Jesus patriarkatet en gång för alla, ändå envisas många kristna med att leva kvar i den könsmaktsordning som så uppenbart är en del av synden. Vad betyder korset för kvinnan, inte bara för 2000 år sedan utan också idag? Hur kan vi som kyrka leva profetiska liv som representerar den nya standard som Jesus dog för att vi skulle få …
 
Att kristna överlag är mycket kritiska till porrkonsumtion och sexköp vet vi, men är vi som kristna verkligen hårda nog? Varför formuleras kritiken så ofta utifrån mannens perspektiv – och först när mannens mående påverkas – när exploatering av kvinnokroppar borde vara totalt oacceptabelt oavsett hur konsumenten upplever det? Hur tänker en sexnegat…
 
Frigörelse, men för vem? I femtio år har vi strävat efter kvinnans rätt att ha ett sexuellt beteende likt mannen utan att ifrågasätta om mannens sexuella beteende är bra för människan. Vad är egentligen frihet? Vem frigörs när kvinnokroppar plötsligt blir tillgängliga för vem som helst, och på vilka villkor som helst? Har denna "frihet" i själva ve…
 
Hur kände Hagar när Sara erbjöd henne till Abraham när hon själv inte kunde få barn? Varför målas Lea och Rakel upp som varandras konkurrenter istället för att se dem som de brickor i ett manligt maktspel som de i själva verket var? Hur var det egentligen med skönhets- eller ja, SEXtävlingen Ester var med i och varför målas drottning Vasti upp som …
 
Feminism och romantik – kan de samexistera? Varför finns romantiken tillgänglig endast för den "svaga" kvinnan och varför har romantik så låg status? Är Lizzie Bennet Jane Austens mest fulländade karaktär och vad säger Bibeln om romans, åtrå och objektifiering?Jesusfeministpodden är en podd om kyrka och kvinnokamp av och med Katarina Hedman och Sar…
 
Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll Finland!” (1 Mos. 1:28, nationalistisk utgåva)Moderskapet. Denna trygga hamn på stormigt hav, detta kvinnans eviga kall! Nä, hörrni. Kanske vi gör oss själva och våra kyrkor en otjänst när det creddigaste en kvinna kan göra är att föda barn? Hur har det blivit så och vi…
 
Det stora avsnittet om ekonomi. Hur har kapitalismen både frigjort och bundit kvinnor? Hur blodig är egentligen kapitalismens historia? På vilket sätt förutsätter rikedom fattigdom, och hur ska vi som kristna feminister resonera kring abstrakta ekonomiska system? Jesusfeministpodden är en podd om kyrka och kvinnokamp av och med Katarina Hedman och …
 
Hur har gamla testamentets kvinnor porträtterats i våra kyrkor? Använde bara Gud Debora som profet och domare för att det saknades villiga män? Varför har berättelsen om David och Batseba blivit en skildring av hur synd det är om män som utsätts för förföriska kvinnor, när det finns goda argument för att det snarare är en berättelse om maktmissbruk…
 
Det är uppenbart att kyrkan behöver prata om familj och feminism på ett konstruktivt sätt som inte målar upp feminismen som den sedliga mänsklighetens fiende utan istället problematiserar männens roll. Vad händer när kvinnor genom ekonomiska och juridiska reformer får möjlighet att göra fler saker än bara vara fru och mamma? Vad händer när kvinnan …
 
På 1970-talet formulerades vår tids största heresiprojekt: den komplementaristiska synen på skapelseordning och kön. ”Equal in value but different in purpose”. Även om få kristna i Sverige känner till begreppet complementarianism har den amerikanska doktrinen vunnit mark också här, trots att denna märkliga bibeltolkning omkonstruerar den lutherska …
 
Får en kristen ledare göra vad som helst så länge målet helgar medlen och är Machiavelli en bra förebild för kvinnor? Jesusfeministpodden gästas av Feministpastorn Esther Kazen i ett samtal om religiösa härskartekniker och maktmissbruk. Hur ska vi hantera andliga övergrepp och hur undviker vi att själv bli den som omedvetet utsätter människor runt …
 
Vad är mer lämpligt i juletider än att prata om de heliga urmödrarnas urlivmoder, Jesus egen mor? Varför lyfts Maria framförallt fram som en förebild för kvinnor och mödrar, när hon har precis lika mycket att lära män? Varför fokuserar vi aldrig på Jesus moderliga egenskaper och är det kanske dags att bryta med vårt kulturella katolikförakt och än …
 
Argbiggan. Bitterfittan. Två mindre charmiga kvinnoroller vi ogärna tar på oss, men ändå löper feminister betydligt högre risk än gemene man att kategoriseras som just dessa. Men beror det på att feminister faktiskt ÄR mer bittra, eller handlar det om hur feminister definieras av andra? Vad säger bibeln om bitterhet och förlåtelse, och varför vågar…
 
"Ett äktenskap behöver en ledare precis som ett företag behöver en VD". Eh, va? Den finns en gammal, kristen norm att kvinnan ska underordna sig mannen i ett äktenskap, men det är sällan vi reflekterar över vilka konsekvenser detta får eller om det ens är en ansvarsfull bibeltolkning. Är det här med kvinnlig underordning i själva verket bara fina o…
 
Det förekommer kris i frågan om mannen, iallafall om du frågar maskulinitetsgurun Jordan Peterson. Men vad är det egentligen som krisar? Vad är grejen med denna "manism"? Kan det vara så enkelt att priviligerade grupper för första gången någonsin behöver ta hänsyn till mindre respekterade grupper, och att krisen ligger i oviljan att forma sig efter…
 
När blev äktenskapet en helig övergångsrit? Är den gifta kvinnan den fulländade kvinnan? Frikyrkan älskar när folk gifter sig och ibland kan man få intrycket att äktenskapet är livets mening och det ultimata sättet att tjäna Gud genom. Men har äktenskapet blivit en avgud? Sitter vi i ett sorts ung vuxen-väntrum till dagen vi gifter oss och på vilke…
 
“Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli”. Välkommen till det stora avsnittet om genus. Hur uppfostras vi till kvinnor i kyrkopatriarkatet? Vad säger kyrkan att kvinnan ska vara och göra? Hur kommer det sig att så många annars vettiga kristna tyr sig till marknaden istället för till Gud för identitetsskapande? Vad är feminint och maskulint i et…
 
Hur blev kvinnans utseende hennes viktigaste kapital? Oavsett vilken epok och samhälle som analyseras blir kvinnan värderad utifrån den manliga blicken. Den manliga blicken säger vad som är fint, fult och för mycket – kvinnans eviga lott är att anpassa sig. Frikyrkan säljer samma lögn som samhället – att det är insidan som räknas – men om vi ska va…
 
I kyrkan, i relationer och inte minst i kollektivtrafiken tvingas kvinnan till att förhålla sig till mannens platsanspråk till såväl ande, själ som kropp. Mannen är som ett cementblock, oföränderlig i all sin härlighet, medan kvinnan är lerklumpen som förtjänar sin plats som kvinna genom att i allt vara formbar och foglig. Kvinnan som tar plats på …
 
En förkyld Sarah och en allergisk Katarina diskuterar mitt i nästäppan kvinnors plats och förutsättningar i frikyrkans historia. Varför avlönar vi män men förväntar att kvinnor ska leva efter andra värden? Hur kommer det sig att kvinnor och män i praktiken kan ha haft samma funktioner men att kvinnor sällan får samma erkännande som sina manliga kol…
 
Vem bestämmer vad som är sexuellt provokativt och när ska vi börja behandla varandra som syskon på riktigt? Kan kvinnan någonsin få existera utan sexualiseras och vad säger bibeln om anständighet? Finns andra perspektiv på anständighet som vi som kyrka helt har missat och vad kan vi lära oss av nudisterna?Sarah Grenholm och Katarina Hedman diskuter…
 
Varför är frikyrklig girlpower så tandlös? Är girlpower kyrkans svar på liberalfeminismen, ett sätt att försöka peppa tjejer till att spela på männens villkor men utan att erkänna att spelet är riggat? Många kvinnor inom frikyrkan upplever att det är något som inte stämmer, men klarar inte av att sätta fingret på vad. Därför sätter de fingret på si…
 
Kristen objektifiering i de ogenomtänkta hashtaggarnas tidevarv. I kyrkan är alla kvinnor potentiella prinsessor men samtidigt också heta fruar. Kvinnan är avlägsen, idealiserad och i desperat behov av sin riddare i skinande rustning, men också ett objekt vars sexualitet ska tillhöra och bedömas av massorna. Är #hotwife ett tafatt försök att göra k…
 
Istället för att älta feministiskt manshat riktar vi idag blicken mot det eviga kvinnohatet. I tusentals år har kvinnan varit den avvikande, den defekta och den ofullständiga. Oupphörligen har filosofer, vetenskapsmän och inte minst kyrkan knådat och omformat kvinnan: vem hon är, hennes natur, hennes plats, hennes funktion och hennes värde. Vilken …
 
Spelar bibeltolkning någon roll? I dagens avsnitt gräver vi ned oss i verserna vi vant oss att skumma igenom. Får inte kvinnan undervisa män och ta ledaransvar i kyrkan? Varför ska hon ha något på huvudet? Var Paulus verkligen kvinnoförtryckare?Sarah Grenholm och Katarina Hedman diskuterar kyrka, könsroller, kvinnohistoria och teologi. Nytt avsnitt…
 
Jesus var en motkulturell radikal som för tvåtusen år sedan vände hela världen upp-och-ned. Sarah och Katarina fördjupar sig i kulturen Jesus föddes in i, vilken status hade egentligen kvinnor? Vilka friheter hade de? Vilka konsekvenser fick evangeliet för kvinnor? Var faktiskt Jesus den första feministen?Sarah Grenholm och Katarina Hedman diskuter…
 
Vad skulle hända om kyrkan tog jämställdhet på allvar istället för att endast behandla det som en intressant fråga? Vågar vi ens spekulera i vad kyrkan förlorat på att ha reducerat kvinnor till avelskor i två tusen år? Vad är könsmaktsordningen och på vilket sätt skapar frikyrklig girlpower passiva kvinnor? Kan man verkligen vara feminist och krist…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login