show episodes
 
Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser över världen och undervisar om Israel och det profetiska ordet.
 
I Nya Kyrkan tror vi att Gud har gett oss uppenbarelser i vilka vi kan förstå Bibeln, Gud och livet på ett helt nytt sätt. Dessa uppenbarelser är Emanuel Swedenborgs teologiska skrifter, vilka han säger sig ha skrivit som en ödmjuk tjänare på Herrens uppdrag. Vi grundar alltså vår tro på Bibeln (Ordet) och Swedenborgs uppenbarade sanningar (Läran).Enligt Nya Kyrkans lära har människan ett förstånd, som kan avgöra vad som är gott och sant. Människan har också en inre vilja, en livsglöd som ge ...
 
Loading …
show series
 
Jesaja profeterar om en tid då rättvisan trängs tillbaka och sanningen vacklar på torget (Jes 59.14). I vår tid motsvaras torget av media. Antikrist kommer att slå ner sanningen till jorden (Dan 8.12). Vi befinner oss nu i en antikristlig tid med förvirring och en oerhörd strid om sanningen. Det yttrar sig inte minst när det gäller Corona och valet…
 
Nordens karta liknar ett lejon på språng ner över Europa. Lejonet av Juda stam ska resa sig i församlingen i Norden i den sista tiden och vi ska förmedla evangeliets kraft till Europa. Detta är Nordens kallelse! ”När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?” (Am 3.8)#Finland representerar de …
 
Lever vi i en apokalyptisk tid? Hur ska kyrkan reagera inför tilltagande nationalism och populism också inom hennes egna led? Kan man övervinna polariseringen? Detta och mer diskuterar Anton, Elisabeth Sandlund, Maria Gustin Bergström och Torbjörn Freij i detta späckade avsnitt. Samtalet var ursprungligen en föreläsning på sommarkursen "Tro i en ap…
 
Vi måste gå igenom prövningar! ”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.” 1 Pet 4.12 Prövningar gör oss beroende av Jesus, vilket gör att vi växer i vår tro. Gud bereder alltid en utväg ur varje prövning och den utvägen är Jesus, som är vägen, sanningen och livet. Gud …
 
”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det” (Hes 22.30). Gud söker förebedjare för att rädda våra länder. ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön” (Jak 5.16). Vi är kallade att bli som Davids hjältar som inte gav upp och flyd…
 
BÖNELEDARE: Lars och Harriet Enarson Israel, Kenneth Witick Finland, Claes-Göran Bergstrand Sverige, David Hansen Danmark, Jan-Ernst Gabrielsen Norge, Johannes Enarson Israel, m fl. EXTRA! Kevin Jessip USA Organisatör och ledare tillsammans med Jonathan Cahn på världsbönedagen The Return i Washington DC 26 sep!De korsmärkta länderna i Norden har en…
 
”Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.” Upp 1.3 Bibelns sista bok, som handlar om den sista tiden och Jesus återkomst, blir mer och mer aktuell i vår tid. Uppenbarelseboken skrevs för att uppmuntra till uthållighet och till att vinna seger under de prö…
 
”Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal.” (Upp 15.2) Omvändelsedagarna fram till Försoningsdagen är över och Lövhyddofesten, glädjens stora högtid ligger framför oss. Mycket undervisning om den yttersta tiden har skapat fruktan i stället för glädje, tro …
 
Hästar i pastellfärger! Vad är en profet, egentligen? Är framtiden förutbestämd? Evangelister i rymden! Denna månad gästar professor Lena-Sofia Tiemeyer podden för ett frejdigt och glatt samtal om huruvida Gud har koll på framtiden i Gamla testamentet, vilken gudsbild det ger om han inte har det och om Sakarjas visioner av en kvinna som blir nedput…
 
Mose skrev om mig sa Jesus (Joh5:46-47) och allt som står skrivet om mig i Mose Lag måste uppfyllas (Luk 24:44). Vårens högtider i 3 Mos 23 profeterar i detalj om Jesu första ankomst som Guds offerlamm för att försona oss med Gud. Hösthögtiderna profeterar om hans återkomst som Konung i härlighet för att regera (Basunhögtiden). Vi väntar på den sto…
 
Vi ser inte fram emot världens slut, utan världens nyfödelse genom Messias ankomst (Matt 19.28). Vi väntar inte på den stora katastrofen, utan på den slutliga återupprättelsen (Apg 3.21). Vi behöver återerövra det bibliska hoppet i vår tid: Messias skall träda fram i makt och härlighet för att ta över! (Tit 2.13, Matt 24.30-31). Vi väntar inte på e…
 
Pastor Sonny Lindgren undervisar utifrån Paulus andra brev till Timoteus om omvändelse som vägen till seger i de svåra tider vi redan nu befinner oss i. Omvändelsen befriar oss från synden som snärjer oss och gör att vi missar målet. Den är en nyckel till att stå emot allt avfall. Ett starkt och rykande aktuellt väckelsebudskap.*** STÖD OSS: SWISH …
 
Pastor Kenneth Witick, som leder #Norden714 i #Finland, talar om omvändelse som en nyckel till väckelse. Förbered dig inför Basunklangens dag den 19 september. Från den 20 augusti, 30 dagar innan, börjar man blåsa i basun, ett vädurshorn som kallas för en shofar, varje dag för att kalla till omvändelse och bättring. Det är dagar av självransakan, e…
 
RÄTT VERSION! Under natten laddades ett avsnitt med överlappande ljud upp. Detta är rätt version. ---- Är Gud ödmjuk? Finns det en lösning på teodicéproblemet? Och hur pass självständig är världen från Gud egentligen? I de sista skälvande dagarna av sommaren möter Victor och Anton Roland Spjuth, en av svensk teologis bästa doldisar, för att diskute…
 
”Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.” Upp 19.7 Den 20 aug, 2020 börjar omvändelsemånaden på Bibelns kalender. Jesus sa. ”Mose skrev om mig.” Joh 5.46 Högtiderna i Mose lag profeterar inte bara om Jesu första ankomst utan också om hans återkomst. Vi uppmanar alla till omvändelse nu för att vara redo!Vi är kallade att vänta …
 
"Herren vill ha ett väl berett folk i Norden inför Jesu tillkommelse. Ett folk som lever i den apostoliska församlingens andliga flöde ...Den stora skörden kommer senare.” (Claes-Göran Bergstrand) Det viktigaste den första apostoliska församlingen höll fast vid var apostlarnas undervisning. Apg 2:42 Den bestod av uppenbarelsen de fått om Messias ut…
 
Nu måste vi stanna upp och förbereda oss inför det som ligger framför. Stormarna kommer och allt som kan skaka kommer att skakas (Heb 12.26-29). Vi ska vara visa men vi ska inte frukta eftersom Gud är med oss. "Vår Gud är oss en väldigt borg. Han är vårt vapen trygga." Vi ska GRUNDA vårt hus på klippan så att det kan stå i stormarna som kommer (Mat…
 
Norden 7:14 är en bedjande gräsrotsrörelse fristående från SKR (Sveriges kristna råd), organiserad ekumenik och påvens inflytande. I detta skarpa budskap förklaras varför. David Wilkerson profeterade i boken Synen om en falsk superkyrka i enhet med påven som blir politisk och antikristlig. Men han såg också hur den Helige Ande kommer att resa upp e…
 
På vilka sätt påminner evolutionsläran om treenighetsläran? Vad är det som naturare inte fattar med kristen tro och vice versa? Och hur är det egentligen med själen? I juli månads något försenad avsnitt möter vi ingen mindre än nerokirurgen och tidigare rektorn vid Örebro Teologiska Högskola Pekka Mellergård! I detta avsnitt diskuterar vi Pekkas ny…
 
*** STÖD OSSSWISH 070-551 6965 BG 609-2316 TWI SkandinavienNorge: På Jerusalems Murar, 1506.22.63269Övriga Norden: Konto number: 635 378 388 Lars EnarsonIBAN: SE75 6000 0000 0006 3537 8388SWIFT/BIC: HANDSESSBank: HandelsbankenKonstmästaregatan 5A,714 30 Kopparberg, SwedenTel: +46 580 290 90Bli en del av #Sverige714, en bedjande gräsrotsrörelse, fri…
 
I den sista tiden kommer många falska profeter att leda många vilse. Matt 24:11, 24 Bileam är det främsta exemplet i Nya Testamentet på en falsk profet. (2 Pet 2:15, Jud v. 11, Upp 2:14) Det var inget fel med Bileams profetior! Men han kompromissade med synd. Jesus sa om falska profeter: ”På deras frukt [inte deras profetior!] skall ni känna igen d…
 
"Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son." (2 Tess 2:3) Hedegårds översättning: "förrän det stora upproret mot Gud bryter ut." Good News Bible: "det slutliga upproret". Avfallet i den yttersta tiden handlar om ett uppror mot Gud och hans Ord. Kora är det tydligaste exemplet p…
 
Om vi vägrar att ära Gud som Skapare blir vi dårar medan vi själva påstår att vi blivit visa (Rom 1.20-22). Därför har dårskapen hamnat i högsätet på en rad områden i Sverige idag. Gudsfruktan är början till sann vishet (Ps 111:10) och utgör uppmaningen i det eviga evangelium som kommer att förkunnas i den yttersta tiden innan Guds dom faller (Upp …
 
Demoner! Sjukvård! New Public Mangement! Anton träffar Annika Wilzén, lugnsjuksköterska och teolog för att diskutera hennes kandidatuppsats "Att driva ut en anda". På torpet Mon ackompanjerat av fågelkvitter diskuterar de om det kan vara så att den offentliga styrningen av sjukvården skulle kunna karaktäriseras som en demonisk anda. En anda som påv…
 
Gud söker bedjare som kan stå i gapet och be om omvändelse så att inte Guds domar utplånar landet (Hes 22:30-31). Bönen förändrar oss först innan landet vänder om. Vi ska inte ge upp i bönen förrän den utlovade väckelsen kommer oavsett vad det kostar. Vårt uppdrag är att bereda vägen för Herren och be till dess nådens sol börjar lysa över våra länd…
 
Kära podconiter!Medan världen har upplevt pandemi har våra hjältar och antagonister upplevt en kort, explosiv tid. Jared, Aziz, Köttägget, Sally och Abigail fortsätter än så länge berättandet men nya ansikten kommer också in i bild.Vi utforskar grottorna under Estero river i en extensiv, tvådelad förgscen, kommer ikapp med bakgrundsberättelser och …
 
Just det, ytterligare tio avsnitt har sammanställts för din kristologiska meditation över vem Jesus är. Dessutom svarar Mikael Hallenius på frågan om vad det innebär att Gud är en förälder. Väl mött! 0:22 Petra Carlsson 1:22 Bolortuya Damidinjav 3:03 Maria Engelbrektsson 3:42 Naw Htoo Htoo 10:30 Micael Grenholm 11:35 Mikael Hallenius 12:29 Emma Aud…
 
Jesus profeterar både om rasmotsättningar och epidemier som tecken på att hans ankomst är nära och säger: ”detta måste hända”. Den eskalerande ondskan förbereder världen inför domens dag. Samtidigt kommer Elias ande och kraft att utgjutas och en stor skörd att bärgas in i Guds rike. Bedjarna har en nyckelfunktion genom att stå i gapet för att inte …
 
"Gud reser sig, hans fiender skingras, de som hatar honom flyr för hans ansikte." Ps 68:2 "Var stilla inför Herren, allt kött, för han har trätt fram ur sin heliga boning." Sak 2:13 Vi prisar Herren för att han har hört våra böner under de femtio dagarna av bön mellan Påsk och Pingst om en ny andeutgjutelse. Många har fått möta Gud. Fortsätt att ta…
 
*** VI FORTSÄTTER BÖNEN. STÖD OSS:Sverige: SWISH 070-551 6965 eller BG 609-2316 TWI SkandinavienNorge: På Jerusalems Murar, 1506.22.63269Övriga Norden: Konto number: 635 378 388 Lars EnarsonIBAN: SE75 6000 0000 0006 3537 8388SWIFT/BIC: HANDSESSBank: HandelsbankenKonstmästaregatan 5A,714 30 Kopparberg,SwedenPhone: +46 580 290 90Läs mer om #50dagarsb…
 
Baptistiska spädbarnsdop, teologisk arkitektur och utan församlingsmöte blir det flum-flum. Där har du några ämnen som avhandlas när Sune Fahlgren kommer på besök i podden. Sune är docent, verksam i praktisk teologi, exil-örnsköldsvikare och författare till "Vatten är tjockare än blod". Tillsammans med Anton pratas det baptism, denna frikyrkans pär…
 
”Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga." Luk 1:78-79 Vi ber om den utlovade sista tidens andeutgjutelse som kommer att bereda vägen för Jesu återkomst. Vi ska be med uthållighet som änkan som bad den orättfärdige domaren om sin rätt utan att ge upp. Luk 18:1-8 "Ur djupen ropar jag till…
 
”Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor... Här är Herrens ord till Serubbabel Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot." Sak 3:2, 6 Den sjuarmade ljusstaken är en bild på den Helige Andes fullhet men också på den andefyllda församlingen, "...de sju ljusstakarna är de sju …
 
"Gå till folket och helga dem i dag och i morgon och låt dem tvätta sina kläder." 2 Mos 19:10 Gudsmötet på Sinai berg var en trolovningsceremoni mellan Gud och Israel. På samma sätt har vi blivit trolovade med Messias. 2 Kor 11:2 Vi har fått den Helige Ande som ett sigill. Ef 1:13 Anden är vår "förlovningsring". Gud ger den Helige Ande åt dem som l…
 
Församlingen i Sverige och Norden är som församlingen i Laodicea. Vi tror att vi har allt men är blinda. Upp 3:17-18 Vi behöver öppnade ögon i denna tid att förstå vad Gud vill. Detta kräver ödmjukhet (Matt 11:25-27 och Ords 3:5), gemenskap med Jesus i bönen och Ordet (Luk 24:15-16, 25-32 och 44-45) och den Helige Ande (1 Kor 2). Då blir vi övervin…
 
"Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd." Matt 9:38 Innan Anden föll på Pingstdagen utsåg man en ledare som kunde ta Judas plats. Innan Toran gavs på Sinai berg utsåg Mose ledare bland folket. Varken Ordet eller Anden kan ersätta behovet av ledarskap. Vi måste be om tjänstegåvor till församlingen för att kunna komma in …
 
"Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och som en slägga som krossar klippan?" Jer 23:29 Guds ord kom ner från himlen i eld på Sinai berg precis som Andens eld föll över lärjungarna på Pingstdagen. På Sinai skrevs Guds Ord på tavlor av sten. På Sions berg skrevs orden på lärjungarnas hjärtan. Elden från Guds Ord sätter våra hjärtan i brand gen…
 
"Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut." Joh 12:31 Gud kallar oss till uthållig bön i "övre salen" under dessa dagar. Han vill låta bönens Ande komma över oss så att vi kan föda fram ett andligt genombrott då andefurstar tappar greppet över våra länder. Elia gick in i en födslovånda i bönen på Karmels topp till dess…
 
"Alla dessa höll enigt och troget ut i bön och åkallan." Apg 1:14 (SRB) Efter 40 dagar med undervisning av den Uppståndne om Guds rike hade lärjungarna blivit ett hjärta och en själ. (Apg 4:32)Utifrån denna endräkt kunde de be med kraft. Vi behöver föda fram en församling i Norden igen som kan uppenbara Jesus, precis som Paulus fick göra med försam…
 
"Bed Herren om regn i vårregnets tid!" Sak 10:1 Andens utgjutande över allt kött i den sista tiden är direkt kopplat till Israels återupprättelse. Joel 2:27-28 och Jes 26:15 När hebreiskan upprättades igen som talspråk upprättades tungotalet i församlingen. När sionistpionjärerna kom till Israel i den första stora invandringsvågen 1905 föddes Pings…
 
Nu börjar de sista tio dagarnas intensiv bön fram till Pingst. Det var då Jesus sa till lärjungarna: “Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig.” Apg 1:4 Sedan står det: “Alla dessa höll enigt ut i bön.” v. 14 Vi ska förvänta stora ting från Gud. Jes 64:4, Ps 130 Vi ska be i tro. Heb 11:6 Vi ska vara uthålliga.…
 
Sonny Lindgren är pastor i församlingen Trons Liv i Bengtsfors. Här talar han om Emmaus lärjungarna. "De sade till varandra: 'Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?'" Luk 24:32 Det är denna eld vi behöver idag när den Helige Ande uttyder Skrifterna för oss som Jesus lovade: "Men när han ko…
 
"O, att du lät himlen rämna och kom hit ner!" Jes 64:1 Detta är ropet från djupet av våra hjärtan under denna #50dagarsbön mellan Påsk och Pingst. Den Helige Ande kommer att hjälpa oss att be med kraft, mana kristna till omvändelse och överbevisa syndare om behovet av frälsning så att rättfärdighet kan upphöja våra länder igen som det står: "Rättfä…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2020 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login