Ideologipodden offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
I
Ideologipodden

1
Ideologipodden

ideologipodden

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Vad tror du att du tror på? Varför tycker människor som de gör? Den ideologiska kompassen snurrar snabbt i dagens polariserade värld, men ideologierna själva ändrar sig långsamt. Följ med Amanda Broberg på en svindlande samtalsresa bland särartsfeminister, kapitalister, kristdemokrater, gröna radikaler och många andra.
 
Loading …
show series
 
Till namnet är Fredrika Bremer en av Sveriges mest välkända kulturpersonligheter. I många städer finns gator uppkallade efter henne. Men vem var hon egentligen? Fredrika Bremer var en produktiv författare - och en viktig förkämpe för kvinnors rättigheter. Hon reste kors och tvärs över världen och umgicks med sina samtida intellektuella. Frigörelsen…
 
Lars Johan Hierta var en renässansman. Han grundade Aftonbladet, satt i riksdagen, var förläggare och affärsman. Han var en pionjär när det kom till att propagera för yttrandefrihet och tryckfrihet. I en tid då få såg vikten av det fria ordet övertygade Hierta -och på många sätt gjorde han liberalismen folklig. Vad kan vi lära av Hierta i dag, och …
 
Hur använder vi kunskap i ett samhälle, vad har ett pris egentligen för funktion, och varför kan man inte planera fram ett bättre samhälle? I det här avsnittet av Ideologipodden möter vi Friedrich Hayek, den österrikiska nationalekonomen och liberalen. Det handlar om hans förståelse för hur samhället fungerar och hans visioner för en friare värld. …
 
Religionsfriheten är den första mänskliga rättigheter. Rätten att som troende få utöva och praktisera sin religion är en självklarhet i Sverige. Men samtidigt förordar flera partier ett förbud mot konfessionella friskolor, under pandemin begränsades religiös verksamhet betydligt mer långtgående än kommersiell och religion påstås alltjämt vara en pr…
 
Den liberala synen på frihet är under attack igen - men denna gång från populistiskt håll. Hur ska populismen egentligen definieras? Vilka är de avgörande drivkrafterna för den inomborgerliga förändringen av synen på frihetsbegreppet? Och hur skiljer sig egentligen SD:s syn på frihet mot de borgerliga partiernas? I detta avsnitt talar vi om brytnin…
 
Den 15 februari gick journalisten, författaren och den politiska satirikern PJ O'Rourke bort. Vem var han egentligen? Och vad gjorde han för avtryck? I detta avsnitt av Ideologipodden lär vi känna mannen som skrev böcker som Holidays in hell och Parlament of whores. Det handlar om O´Rourkes resa från hippie till republikan, hans humoristiska betrak…
 
Vad är lagen - och vad bör den vara? Är lagen och rättighet som något som vi konstruerat, eller finns det vissa inneboende, universella rättigheter? I veckans avsnitt av Ideologipodden pratar vi om rättsspositivism. Det handlar om Robert Nozick, juridikens väsen, kontraktsteori och naturrätt. Gäster är Frida Jansson, skribent på Smedjan och jurist,…
 
Sverige har länge haft en ambivalent relation till EU. Vi var det progressiva föregångslandet, vi var den unika men också sårbara välfärdsmodellen som behövde skyddas från den konservativa kontinenten, och vi var landet som till slut behövde Europa för att hitta oss själva. I det här avsnittet av Ideologipodden diskuteras hur idéen om Europa föränd…
 
Frågor som rör kroppen väcker starka känslor. Vad har man egentligen rätt att göra med sin kropp? Och om inte - vem ska då dra upp gränserna för vad man inte får? I detta avsnittet diskuteras kroppslig integritet med anledning av antologin Stopp min kropp! Politik, normer och kroppslig integritet, som kom ut på Timbro förlag i höstas. Det handlar o…
 
Nästan oavsett vad det gäller har politiker och myndigheter velat förbjuda sådant som är roligt och gör människor glada. Då: dansbanor, serietidningar och jazzmusik. Idag: rökning på uteserveringar, lakritspipor och kall öl. För en glädjedödare är ingen risk för liten och ingen åtgärd för stor - och åtgärderna stavas tvång, regleringar och förbud. …
 
Det har gått två decennier sedan globaliseringsdebatten. Men kapitalismen är fortfarande hårt ansatt. Hur har kritiken mot kapitalismen förändrats de senaste decennierna? Och kan en oreglerad global kapitalism verkligen försvaras i en av tid av växande ojämlikhet, kinesiskt inflytande och global uppvärmning? Gäster är Johan Norberg, författare och …
 
Är likriktning och centralisering en oundviklig följd av moderniteten? Hur kan demokratin, marknaden och den fria forskningen på allvar motverka den ständiga strävan efter enhetslösningar? I veckans avsnitt diskuteras New public management, dess påverkan på samhällssfärerna och varför förståelsen från detta kräver att man söker sig oss bortom de va…
 
Staten är tillbaka i centrum av den politiska debatten. Det handlar om restriktioner till följd av coronapandemin, höjda skatter och ökade utgifter som ett led i krispolitiken, och förnyade krav på att förstatliga såväl skola som sjukvård. Behöver den starka staten vara synonym med den stora? Vad är egentligen statens kärnuppgifter? Och varför tala…
 
Sverige sägs vara ett av värdens mest individualistiska länder. Men vad innebär det egentligen? Och vad säger individualismens kritiker? I boken Vi är alla individualister spårar Jesper Ahlin Marceta idéen om individualism tillbaka och försöker formulera ett moraliskt försvar av den som en vägledande liberal princip. En av hans kritiker är Joel Hal…
 
Alla skäller på identitetspolitiken. Men är fenomenet missförstått? I det här avsnittet diskuteras vad identitetspolitik handlar om och hur den splittrar både vänstern och högern. Gäster är Ulf Bjereld och Marie Demker. Båda är professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Marie Demker är sedan några år verksam som dekan vid humanistiska …
 
Etatism, dirigism, centralism, sekularism och extremism - i detta avsnitt diskuterar vi idéer i fransk politik. Varifrån kommer den franska kärleken till staten, varför är ytterkanterna så radikala och finns det egentligen några liberaler i Frankrike? Med Fredrik Segerfeldt, författare till Frankrike - en hatkärlekshistoria, och Carl-Vincent Reimer…
 
Tron på människan och hennes förnuft beskrivs ofta som liberalismens kärna. Å andra sidan menar kritiker att många liberaler bara ser människor som rationella nyttomaximerare. Hur ser egentligen liberaler på människan? Är den liberala människosynen dygdig? Och kommer allt verkligen lösa sig om människan bara lämnas ifred? I det här avsnittet diskut…
 
Kulturkriget inleddes inte med en krigsförklaring och sannolikt kommer det inte avslutas med något fredsavtal. Men hur började det? Vad som började som en strid om litteraturlistor på amerikanska universitet på nittiotalet har idag ritat om hela den västerländska politiska kartan. Genuspedagogik, den blomstertid nu kommer, mångkultur och begreppet …
 
Anarki, stat och utopi har utsetts till en av efterkrigstidens 100 viktigaste böcker av Times Literary Supplement. Robert Nozick räknas till en av det sena 1900-talets mest inflytelserika filosofer. Hur kunde ett mastigt verk om politisk teori som kommer ut i mitten av 1970-talet bli så betydelsefullt? I det här avsnittet diskuteras Nozicks liv och…
 
Francis Fukuyama är statsvetaren som blev synonym med begreppet ”the end of history”. Sedan Fukuyamas essä med samma namn publicerades 1989 har hans tes kritiserats, missförståtts och rentav hånats. Kritikerna menar att liberalismen varken vann eller att historien tog slut. Men var det verkligen det som Fukuyama menade? I det här avsnittet av Ideol…
 
Chicagoskolan är ingen fysisk plats, utan en skolbildning inom nationalekonomin som haft stor betydelse för liberaler. Mot den ställs ibland den österrikiska skolan, med en annorlunda syn på såväl konjunkturer som mikroekonomi. Vad innebär egentligen begrepp som public choice, vad består uppdelningen mellan saltwater och freshwater economics i och …
 
Det är bättre att människor mår bra än att de mår dåligt. Så enkelt skulle utilitarismen kunna sammanfattas. Men räcker det för ett heltäckande moraliskt ramverk? Och vad blir det egentligen för konsekvenser av att prioritera lycka över allt annat? Vi diskuterar hur lycka ska mätas, om man får sno folks organ och vad som är en utilitaristisk politi…
 
Sverige har kallats världens mest moderna land. De flesta är överens om att moderna samhällen är bra samhällen. I samhällsvetenskapen nådde detta sin kulmen under mitten av 1900-talet när moderniseringsteori – idén att alla samhällen vid en viss punkt blir kapitalistiska samhällen och liberala demokratier – slår igenom. Modernitet är ett abstrakt b…
 
"Demokrati är en överideologi. Man är demokrat och där jämte konservativ, liberal eller socialist." Så skrev Herbert Tingsten i en berömd passage 1945. Vad menade han? Vilka skilda demokratiideal finns det utrymme för om det är en överideologi? Och hur står sig demokrati som överideologi idag när nya demokratistrider tycks vara i antågande? Gäst är…
 
När sattes prefixet liberal framför demokrati? Vilka konkurrerande demokratiideal finns det egentligen? Och var går de som förespråkar folkstyre respektive liberal demokrati isär? De allra flesta är för demokrati. Men vilken typ av demokrati då? En skiljelinje mellan vänstern och liberaler när det kommer till vad demokratin faktiskt ska vara och hu…
 
Rudolf Kjellén hör till en av Sveriges mest inflytelserika statsvetare genom tiderna. Men hans kontroversiella person och åsikter har gjort att stora delar av hans tankegods om nationalstatens natur, har fallit i glömska. Vem var mannen som myntade begreppet geopolitik och kallats för Sveriges viktigaste statsvetare vid sidan om Gunnar Myrdal? Varf…
 
Frågor kring lag och ordning seglar allt högre upp på den politiska agendan. Samtidigt verkar inte rationalitet alltid vara det överordnade värdet i kriminalpolitiken. Vad är rättsstaten egentligen och varför är det så vi valt att lösa tvister och utdöma straff? Vi diskuterar rättsstatens framväxt, om det finns några alternativ, konflikten mellan f…
 
Vad är det att vara centerpartist i dagens polariserade debatt? Få partier har gjort en resa i en mer liberal riktning – men det har Centerpartiet faktiskt gjort. Vad beror den här utvecklingen på, i viken utsträckning är Centerpartiet fortfarande ett landsbygdsparti i dag och vad innebär egentligen Stureplanscentern som symbol? Vi diskuterar det o…
 
Få ideologier har beskyllts för så mycket som nyliberalismen. Gång på gång har den dödförklarats av sina kritiker, samtidigt som de fortsatt använda den som förklaring till allt möjligt ont. Men vad är nyliberalism egentligen? Hur skiljer den sig från den klassiska liberalismen, vad är nytt i den och är begreppet nyliberal överhuvudtaget användbart…
 
Den österrikiska skolan är en ekonomisk teori som haft stort inflytande på många liberaler, däribland Friedrich von Hayek och Ludwig von Mises. Men vad innebär den här skolan som vill sätta människan snarare än kalkyler i centrum för att förstå ekonomin? Hur skiljer den sig från Chicagoskolan? Och vad Mänskligt handlande av Ludwig von Mises som nyl…
 
Globalism mot nationalism, federalism mot EU-motstånd och frihandel mot protektionism. En stor politisk konflikt i dag handlar om huruvida vi ska ha mer eller mindre internationellt samarbete. Det som en gång förenade de som kämpade mot kommunismen är i dag en stridsfråga som splittrar högern. Hotar internationellt samarbete nationell suveränitet, …
 
Den antirasistiska rörelsen har sällan varit så uppmärksammad som efter George Floyds död i somras. Men bemötandet har inte bara varit positivt. Varför är det så ofta borgerligheten som problematiserar antirasistiska rörelser och hur ska förhållningssättet egentligen vara till representation? Riskerar vi att importera en amerikansk problemanalys, h…
 
Det talas om en renässans för konservatismen. Men vad innebär det egentligen att vara konservativ i dag? Är konservatism en ideologi med normativt innehåll, eller bara ett pragmatiskt förhållningssätt? Varför finns det så mycket fördomar om konservatismen och vad är det vara konservativ i USA? Roland Poirier Martinsson vänder sig mot att politisk k…
 
Finns det något som heter folkpartism? I andra avsnittet av den andra säsongen av Ideologpodden djupdyker vi i före detta Folkpartiet, numera Liberalernas, ideologiska grund. Hur tar sig socialliberalismen egentligen uttryck rent politiskt och vad skiljer L från andra partier? Romina Pourmokhtari går inte med på beskrivningen att det finns två libe…
 
Vad är egentligen postmodernism? Det är en svårbesvarad fråga, och ändå är många rörande överens om att mycket som inte stå rätt till är postmodernismens fel. Hur kan vi förstå dessa resonemang och hur stort inflytande har de egentligen haft? Vilka lanserade postmodernismen i Sverige och hur har diskurstänkandet influerat högre utbildning? Johan Lu…
 
I säsongsavslutningen av Ideologipodden står ett enskilt partis ideologi står i centrum, nämligen moderaternas. Går det att förena liberalism med konservatism och är liberalkonservatism en distinkt ideologi? Vad har egentligen moderaterna gjort för ideologisk resa de senaste 15 åren? Och vad spelar ungdomsförbundet för roll för ett partis idéutveck…
 
Övervakningsekonomi är med på nyordslistan 2019. Men kritiska tungor kallar istället fenomenet övervakningskapitalism, där big data samlas in från vårt digitala liv och används för att optimera marknadsföring. Jacob Dexe berättar om varför liberaler inte tycker att detta är särskilt önskvärt och om hur den nya tekniken kan förenkla psykologiskt vål…
 
Tabut om att prata om män och kvinnor som grupper verkar ha brutits. Men samtidigt som konservativa könsroller lockar vissa så sveper progressiv genusvetenskap in över våra universitet och enligt regeringen är kön en social konstruktion. Anna-Karin Wyndhamn berättar om Genusdoktrinen och dess ambivalenta inställning till biologin. Anna Björklund pr…
 
Klimatkrisen befinner sig ständigt i debattens hetluft. Från sjuttiotalets gröna våg till dagens parlamentariska miljörörelse - och en ny generations aktivister med Greta Thunberg i spetsen. Lorentz Tovatt berättar om de utilitaristiska dragen i grön ideologi och varför han inte är Miljöparitets främste liberal. Klara Lidman blickar tillbaka mot hu…
 
I en polariserad värld snurrar den ideologiska kompassen snabbt, men ideologierna själva ändras inte lika lätt. Max Sjöberg menar att det uppskruvade tonläget på Twitter får oss att tro vi är mer polariserade än vad vi är och understryker att alla faktiskt inte kan vara “borgerliga debattörer”. Andreas Johansson Heinö berättar om ideologikritik, va…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login