ILT Inläsningstjänst offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
I detta avsnitt gästas vi av Timothy Shanahan, en känd forskare inom litteratur på University of Illinois at Chicago. Timothy har arbetat med lässvårigheter i över 50 år och har tidigare varit director of reading för Chicago Public Schools. Han har bred erfarenhet från att undervisa både lärare och elever. I avsnittet diskuteras bland annat forskni…
 
I veckans avsnitt gästas vi av Polly Björk-Willén som är biträdande professor på Linköpings universitet. Polly forskar kring språk, interaktion och flerspråkighet i förskolan. Vi pratar om vikten av goda möjligheter till språkligt samspel i förskolan där personalen spelar en stor roll för att utmana barn i deras språk. Vi pratar också om vikten av …
 
I detta avsnitt gästas vi av Katti Hoflin som är kulturchef för Västra Götalandsregionen och ordförande för Läsdelegationen som har haft i uppdrag att samla aktörer runt insatser för barns och ungas läsning. Vi pratar om de konkreta insatser som Läsdelegationen föreslår, bland annat kompetensutveckling och Läslyftet för förskolepersonal. Vi diskute…
 
Vi gästs av Sara Willermark, forskare och lektor på Högskolan Väst. Sara är aktuell med avhandlingen ”Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola”. I dagens avsnitt pratar vi om hur man kan få skolan att jobba digitalt genom att samarbeta och lära av varandra. Vi diskuterar vilket ansvar rektorn oc…
 
”Det är en så oerhört viktig och angelägen fråga, att barn och unga får läsa och fortsätter att läsa.” Det säger dagens gäst i ILT talks, Anne-Marie Körling. Anne-Marie är grundskollärare, pedagogiskt sakkunnig och tidigare läsambassadör. Hon jämför bilderboken med film, lyfter vikten av ett gemensamt ordförråd och avslöjar vad som är den enda fara…
 
I detta avsnitt pratar vi med Elisabet Granlund som arbetar på Bok-Makaren AB, företaget som förvaltar alla rättigheter till Alfons Åberg. Vi får veta hur Gunilla Bergström, Alfons skapare, kom på den omtyckta figuren. Elisabet berättar att Gunilla valt att inte ha med Alfons mamma i berättelserna för att barnen själva ska få fantisera och bestämma…
 
Avsnittets ämne är Metoder för tidig läs- och skrivinlärning och vår gäst är Marie Trapp. Marie är 1-7 lärare samt arbetar som speciallärare på Släbro skola i Nyköping. Hon är också författare och har ett stort intresse för läsning och läsförståelse. I avsnittet pratar vi om betydelsen av att involvera olika typer av digitala verktyg, kollegor, sko…
 
Signe Tonér, doktorand i lingvistik och legitimerad logoped, gästar oss för att prata om tecken som stöd i förskolan. Vi pratar om hur TAKK kan inkludera fler barn i förskolan och vad läroplanen säger om TAKK och teckenspråk. Signe tipsar även om att man medvetet måste bestämma sig för att använda händerna och teckna i alla situationer för att komm…
 
I senaste avsnittet av ILT talks gästas vi av Michaela Sti som är förskollärare och grundskollärare samt central IKT-pedagog i Huddinge kommun. Vi pratar bland annat om betydelsen av lärplattan i förskolan och vikten av digitala verktyg i arbetet med flerspråkiga barn. The post Michaela Sti – Digitalisering och flerspråkighet i förskolan appeared f…
 
I detta avsnitt pratar vi med Anna Hällgren som är läsinspiratör, frilansande bibliotekarie och årets Ulf Stark-pristagare. Anna är medverkande i urvalsgruppen för Förskolebarnens litteraturpris, ett pris som vi instiftar i samband med Bokmässan 27 september. Vi pratar om syftet med priset, varför ett litteraturpris för förskolebarn är viktigt och …
 
I detta avsnitt gästas vi av Åsa Gustafsson som är rådgivare och sakkunnig på Friends. Vi pratar om barns rättigheter, förskolans och skolans ansvar för mobbning och vikten av en trygg lärmiljö. Åsa ger tips till pedagoger och lärare på hur man kan arbeta proaktivt mot mobbning. ILT Inläsningstjänst är stolt samarbetspartner till Friends och deras …
 
I detta avsnitt gästas vi av författaren till böckerna om Mulle Meck – George Johansson. George berättar historien bakom Mulle Meck, varför han tror att böckerna blivit populära både i Sverige och utomlands och vi får höra om framtiden för Mulle Meck. Snart finns ett antal Mulle Meck-böcker tillgängliga i Polyglutt och det är författaren själv som …
 
I detta avsnitt pratar vi med Barbro Westlund och avsnittets ämne är läsförståelse. Barbro är lektor i läs- och skrivutveckling, författare och lågstadielärare. Vi reder ut begreppen läsförmåga och läsförståelse. Vi pratar om att det är alla lärares ansvar att vara läs- och skrivlärare och Barbro ger tips på hur lärare kan stötta elevers läsförståe…
 
I detta avsnitt gästas vi av förskollärare Mahroo Khousravi. Vi pratar om hur man kan arbeta med flerspråkighet i vardagen på förskolan, hur man väcker barns intresse för språk och hur man kan inkludera vårdnadshavare i språkutvecklingen. Vi pratar även om hur pedagoger kan lära av varandra och utbyta erfarenheter. Mahroo har skrivit boken ” Flersp…
 
I detta avsnitt pratar vi med författaren och illustratören Stina Wirsén. Hon har bland annat skrivit och illustrerat de populära Vem-böckerna. Vi pratar om hur Stina arbetar fram barnböcker och hur hon tänker i sitt illustrerande. Hon berättar också om sina kommande böcker. Stina kommer vara en av författarna som är med på den barnboksfrukost vi h…
 
I detta avsnitt pratar vi med Adam Palmquist och ämnet är spelifiering och lärande. Adam är fil.mag. och leg. lärare och arbetar idag som utbildnings- och kunskapsledare på Insert Coin. Han har tidigare arbetat på Magelungen Utveckling AB där han införde spelifiering i undervisningen. Vi pratar om varför spelifiering kan vara ett bra verktyg och Ad…
 
I detta avsnitt gästas vi av Barbro Bruce. Barbro är legitimerad logoped och arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap, med inriktning specialpedagogik, vid Högskolan i Kristianstad. Avsnittets ämne är språklig sårbarhet. Vi pratar om vad språklig sårbarhet är och Barbro ger tips på verktyg för hur man kan minska sårbarheten. The post…
 
I detta avsnitt pratar vi med Ann-Marie Körling som är grundskolelärare, författare och har varit Sveriges läsambassadör i två år. Vi pratar om läslust och ”sårade läsare” och hur man kan få fler barn och ungdomar att känna läslust. Anne-Marie Körlings nya bok ”Väck läshungern” kommer ut första veckan i mars 2018 på Brombergs förlag. The post Ann-M…
 
I detta avsnitt gästas vi av Saman Abdoka, legitimerad grund- och gymnasielärare i matematik, läromedelsförfattare och föreläsare. Saman har många års erfarenhet av att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elever. Vi pratar om nyanländas lärande i matematik, vilka utmaningar lärare som undervisar nyanlända står inför och hur lärare kan underlätta …
 
I detta avsnitt pratar vi med Agneta Edwards som är litteraturpedagog och författare och har ett stort intresse för bilderböcker. Hon har arbetat med läsprojekt för förskolan och föreläser ofta. Arbetet med vår tjänst Polyglutt har gjorts i samarbete med Agneta. Hon har bland annat skrivit den handledning som ingår i tjänsten och urvalet av bilderb…
 
I detta avsnitt pratar vi med Agneta Kenneberg. Agneta arbetar på Skolinspektionen och har varit projektledare för ett projekt kring kartläggning av förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Ladda ner rapporten här. The post Agneta Kenneberg – Förskolans arbete med flerspråkighet appeared first on ILT Inläsningstjänst.…
 
I detta avsnitt pratar vi med Emma Lindeblad som är biträdande lektor och legitimerad psykolog från Linnéuniversitetet. Hon har forskat om vilka effekter assisterande teknik har vid inlärning, både vad gäller välmående och läsutveckling. Läs mer om Emma här https://lnu.se/personal/emma.lindeblad/. The post Emma Lindeblad – Påverkas läsförmågan vid …
 
I detta avsnitt har vi med oss David Saleh i studion. Han har efter många års undervisning av nyanlända i sex och samlevnad nyligen gett ut en bok med tips och råd till andra lärare. Vi pratar om de utmaningar som finns och handfasta tips om hur man går till väga. Han understryker hur viktigt och även hur uppskattad undervisningen är! The post Davi…
 
I detta avsnitt pratar vi med Saima Glogic, språkutvecklare, föreläsare och författare till boken ”Nyanlända -vägledning till inkluderande undervisning”. Vi pratar om de utmaningar nyanlända elever står inför när de möter en helt ny skolkultur och om hur man som lärare kan hantera denna utmaning. Dessa intressanta tankar kommer Saima utveckla mer i…
 
För alla som har frågor och behöver råd rörande frågor som rör dyslexi finns Skrivknuten, Dyslexiförbundets informationsverksamhet. Gäst i detta avsnitt är Inger Rålenius, rådgivare på Skrivknuten. Vi pratar om förbundets syn på skolan och de utmaningar som elever och lärare möter. Diskussionen utgår från de samtal som kommer till Skrivknuten. The …
 
I detta avsnitt pratar vi med Lina Nordstrand. Hon är en av författarna till Lilla integrationshandboken, en bok som ger praktiska tips på hur man kan bidra till ett aktivt integrationsarbete. I podden pratar vi om hur man kan använda boken i skolan för att uppmuntra elever att delta och ta initiativ. The post Lina Nordstrand – Hjälp i integrations…
 
I denna sändning har vi med oss Tiia Ojala i studion. Med gedigen erfarenhet av undervisning för nyanlända i alla åldrar ger hon praktiska tips om hur man ordnar ett bra mottagande för nyanlända. Tiia är även författare av läromedelsböcker inom SO och NO för just nyanlända, och utifrån det diskuterar vi också vikten av ett språk- och kunskapsutveck…
 
I detta avsnitt av Jalla skolan får vi besök av Åke Huitfeldt, idrott- och matematiklärare i Umeå. Han har under två års tid skrivit en licentiatavhandling kring nyanlända elevers möte med idrottsundervisningen. Vi diskuterar tips och idéer för andra idrottslärare och belyser utmaningar som kan uppstå. The post Åke Huitfeldt – Nyanlända och idrott …
 
I detta avsnitt av Dyslexiradion gästas vi av Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB). Nyligen lanserades deras Dysseapp – en app för att ge elever inblickar kring sin dyslexi och bättre självförtroende. Läs mer om appen och hur den kan användas i samspelet mellan lärare och elev. Med i studion är Fredrik Helgesson och Ingrid Lind. The post D…
 
I detta avsnitt träffar vi Ellen Kugelberg, verksamhetsansvarig vid stiftelsen LegiLexi. Stiftelsen är grundad av Martin Ingvar och Bertil Hult, i syfte att förbättra läsförmågan hos svenska elever. Detta görs genom att tillhandahålla gratis online-fortbildning för lärare samt ett screeningverktyg av läsförmåga. The post LegiLexi – Med målet att fö…
 
I årets sista sändning av Jalla Skolan träffar vi Andrés Brink Pinto, utredare på Skolinspektionen. Han har lett en granskning av skolors mottagande av nyanlända elever. Vi pratar erfarenheter, goda exempel och tips om vad man ska tänka på för att skapa ett bra mottagande. The post Andrés Brink Pinto – Skolinspektionens tips för bättre mottagande a…
 
I detta avsnitt av Jalla skolan har vi bjudit in Aida Zayat, lärare vid Falkbergsskolan i Botkyrka. Falkbergsskolan har tidigare haft väldigt få nyanlända elever. Sedan några år har de dock bedrivit en förberedelseklass för nyanlända dit eleverna kommer med buss från andra delar av kommunen. På så sätt skapas en bättre integration och mottagande. L…
 
I detta avsnitt har vi bjudit in Anne Stigell, senior rådgivare på MTM. Efter en lång och trogen tjänst på MTM (tidigare TPB) delar hon med sig av erfarenheter kring utveckling av tjänsten Legimus – både historiskt och framåt i tiden. Hon svarar också på frågan när Legimus-användare får tillgång till en webbspelare! Välkommen att lyssna! The post A…
 
I detta avsnitt har vi bjudit in Veronique Simon, lektor i språkdidaktik vid Uppsala universitet. Hon är ansvarig för den kursverksamhet ritat mot studiehandledare och skolpersonal som jobbar med nyanlända. I podden pratar vi också om lärdomar från Frankrikes mottagande. The post Veronique Simon – Lektor i språkdidaktik vid Uppsala universitet appe…
 
I detta avsnitt pratar vi med forskaren Gustaf Öqvist Seimyr vid Karolinska institutet. Han forskar kring screening för dyslexi kopplat till ögonrörelser, en helt ny metod som kanske kan förenkla och förfina screeningen. En spännande inblick in i en möjlig framtid. The post Gustaf Öqvist Seimyr – Screening för dyslexi appeared first on ILT Inläsnin…
 
I denna sändning av vår nya podradio ”Jalla skolan” så pratar vi med Åsa Strand, undervisningsråd på Skolverket med ett övergripande samordningsansvar för nyanlända elever. Vi pratar om den nya lagstiftningen som börjar gälla 1:a januari 2016 och vad det betyder för skolan. The post Åsa Strand – Undervisningsråd på Skolverket appeared first on ILT …
 
I detta avsnitt träffar vi Kaj Nordquist och Bengt-Erik Johansson från Dyslexiförbundet FMLS och diskuterar situationen för dyslektiker i skolan idag. Vi pratar om nationella prov, läsa-skriva-räkna-garantin, lärarutbildningen och Prins Carl Philip. Välkomna att lyssna! The post Bengt-Erik Johansson och Kaj Nordquist – Dyslexiförbundet FMLS tankar …
 
I detta avsnitt av dyslexiradion pratar vi inte alls om dyslexi. Med professor i tvåspråkighet Kenneth Hyltenstam i studion fokuserar vi på frågor om tvåspråkighet och hur skolan bör arbeta med nyanlända elever. Detta är startskottet på vår nya poddserie som kommer att handla om alla frågor som berör nyanländas integration i skolan. Välkommen att l…
 
I detta avsnitt talar vi med Logopeden i Skolan, eller närmare bestämt Johanna Kristensson, logoped och skolutvecklare i Halmstads kommun samt anställd på Oribi i Lund. Vi diskuterar utmaningar för att få alternativa verktyg att fungera i skolan. Johanna ger också sina bästa app-tips till dem som vill komma vidare. The post Logopeden i skolan – Om …
 
Vi pratar med juristen Annika Jyrwall Åkerberg, specialist på diskriminering, om de nya ändringarna i diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund. Lyssna på hur detta påverkar skolan och lärarnas arbete med dyslexi! The post Annika Jyrwall Åkerberg – De nya ändringarna i diskrimineringslagen appeared…
 
I denna sändning pratar vi med Ulrika Johnsson, lärare och fil. mag. i specialpedagogik, verksam på Vallaskolan i Södertälje kommun. Ulrika har tidigare drivit Södertäljes Skoldatatek och har lång erfarenhet av IT i skolan. I podden ställer vi oss bland annat frågan ”Vad är specialpedagogik” och diskuterar hur Minecraft kan bli ett specialpedagogis…
 
I detta avsnitt frågar vi ut Idor Svensson, legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, om hans forskning kring alternativa verktyg och i synnerhet appar. Det blev mycket intressanta och delvis förvånande diskussioner runt läsutveckling, självförtroende och teknikstöd. The post Idor Svensson – Om forskning kring alternativa …
 
I detta avsnitt av Dyslexiradion pratar vi med Ann-Katrin Swärd, disputerad lektor inom specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, om hennes avhandling som kretsat kring Wittingmetoden. Intressanta reflektioner och diskussioner om denna metods utövande! The post Ann-Katrin Swärd – Om Wittingmetoden appeared first on ILT Inläsningstjänst.…
 
I detta avsnitt språkar vi med Christina Hellman, lektor vid Institutionen för Lingvistik vid Stockholms Universitet, om dyslexi och tvåspråkighet. Här uppstår en problematik som ännu inte är väl utforskad, vilket kan ställa till det för pedagoger och lärare som letar efter förklaringar. The post Christina Hellman – Dyslexi och tvåspråkighet appear…
 
Lyssna på samtal med den uppskattade barnboksförfattaren Helena Bross. Hon pratar om sin egna dyslexi, hur det var i skolan och vad som fick henne att bli både lärare och författare. Hör också gripande beskrivningar om elever som för första gången får lyssna på läromedel! The post Helena Bross – Min egna dyslexi appeared first on ILT Inläsningstjän…
 
Tillsammans med professor Stefan Samuelsson gör vi en snabb djupdykning i den nyss släppta rapporten om dyslexi från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). Stefan ger oss inblick i slutsatserna och vi borrar ner oss i begreppet ”saknar vetenskapligt stöd”. The post Stefan Samuelsson – Den nya rapporten om dyslexi från SBU appeared first…
 
Kort och koncist om hur man tillämpar PYS-paragrafen vid betygssättning och provsituationer. Britta Lindberg Larsson, specialpedagog vid Ängkärrskolan – Sveriges enda skola enbart för elever med dyslexi – upplyser oss om utmaningar och möjligheter med den relativt svårtolkade PYS-paragrafen för dyslektiker. Ett måste för alla lärare oavsett ämne! T…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2020 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login