Fjärde Uppgiften offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Jens Ljunggren, professor Historia, Stockholms Universitet Inför årets valrörelse har både politiker och andra pratat mycket om känslor, om både näthat och om vad som händer med samhället när rädslor sprids. Inte så förvånande kanske, politik handlar om känslor heter det ju.Så har det alltid varit, men ”känslopolitik” har bedrivits på olika sätt un…
  continue reading
 
Anders Jakobsson, Professor i pedagogik, Malmö Universitet. Svenska elever blir allt sämre vid en internationell jämförelse. Detta enligt de så kallade Pisa-undersökningar som visar att Sverige har gått från att vara ett av de länder med bäst resultat när mätningarna började år 2000 till att ligga omkring OECD-snittet. Anders Jakobssons forskning v…
  continue reading
 
Sverige sticker ut bland andra västländer med en nästan obefintlig reglering kring lobbyisters arbete. Det skapar bekymmer, menar Anna Tyllström som forskat kring lobbyisternas påverkan på politiken. Inte minst eftersom vi riskerar att skapa en politisk ojämlikhet där företag eller organisationer som har råd att betala också får bäst tillgång till …
  continue reading
 
”Risken är stor att vi går mot en framtid med ökande kunskapsklyftor och ökande deltagarklyftor”. Det menar Jesper Strömbäck och pekar på att problemet går att spåra till det förändrade medielandskapet. Det utmärks av ett ständigt ökande medieutbud, vilket leder till ökad selektivitet och ökade skillnader i mediekonsumtion baserat på människors pre…
  continue reading
 
Västvärldens demokratier bygger på representativ demokrati, alltså parlament med folkvalda politiker. Men våra folkvalda kan påverkas av lobbyister som agerar i andras intressen, och bry sig mer om att bli omvalda än att fatta nödvändiga men obekväma beslut. För de politiker som vågar ta hjälp av dem de representerar finns dock flera möjligheter. G…
  continue reading
 
Kvinnliga politiker lyfter enligt forskningen fram andra frågor än manliga politiker. Det kan handla om socialpolitik och välfärdsfrågor. Idag har typiskt manliga frågor hamnat högst upp på den politiska agendan i Sverige, som försvar, brott och straff. “Om den politiska diskussionen blir för ensidig speglar den inte den verklighet som är viktig fö…
  continue reading
 
Är de västerländska demokratierna verkligen lämpade att klara av dagens stora klimat- och miljöutmaningar? Det är en fråga som sysselsätter allt fler statsvetare. Ett bekymmer är att demokratierna baseras på nationalstater med territoriella gränser, samtidigt som miljöproblemen är gränslösa. Ett annat bekymmer, som allt fler pekar på, är att demokr…
  continue reading
 
Att trådlös kommunikation har förändrat våra liv torde knappast vara en överdrift. Men har den stora revolutionen redan skett eller ligger den framför oss? Frågan väcks varje gång en ny generation av mobilteknik är på gång. GSM, 3G, 4G och nu snart den nya standarden: 5G. Emil Björnson är expert på hur 5G fungerar och vad tekniken kan göra. I mångt…
  continue reading
 
Peo Hansen, Professor i statsvetenskap, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings UniversitetEuropa har stora demografiska utmaningar med krympande befolkningar och allt fler äldre. Trots detta har det varit en tydlig trend att försvåra migration och stänga Europas gränser utåt. Peo Hansen, som forskar om EU…
  continue reading
 
Med den senaste DNA-tekniken är det idag möjligt att undersöka mänskliga kvarlevor som är tiotusentals år gamla. Den genetiska forskningen om förhistoriska människor har också ruckat på gamla sanningar och tvingat forskarna att se på människans historia med helt nya ögon. Mattias Jakobsson leder en grupp på Uppsala Universitet som fått internatione…
  continue reading
 
Thomas Kätterer, Professor i systemekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)Ekologiskt jordbruk ger betydligt lägre skördar än traditionellt jordbruk och kräver därför en mycket större yta för att producera den mat som människan behöver. Utlakning av näringsämnen och utsläppen av växthusgaser ökar per kilo produkt och därmed är ekologisk odling …
  continue reading
 
Christian Benedict, Docent i neurovetenskap, Uppsala UniversitetVi sover allt mindre och sämre. Inte minst många barn och tonåringar har idag sömnsvårigheter och det riskerar att leda till allvarliga hälsoproblem. Det hävdar Christian Benedict som leder en grupp vid Uppsala Universitet som forskar kring just betydelsen av sömn för vårt välbefinnand…
  continue reading
 
Lars Samuelson, Professor i nanoteknik, Lunds universitetSverige är ett av världens ledande länder inom nanoteknologi och forskningsområdets ledande person i Sverige heter Lars Samuelson. För snart 20 år sedan lyckades han utveckla ett sätt att växa halvledande nanotrådar. Idag klarar hans forskningslag även av att masstillverka nanotrådar till en …
  continue reading
 
Åsa Wikforss, Professor teoretisk filosofi, Stockholms UniversitetDet är långt ifrån bara Donald Trump som anklagar medier och forskare för att ljuga. I en allt mer polariserad debatt har ifrågasättande av fakta blivit närmast vardag, precis som ingen längre höjer på ögonbrynen när någon presenterar ”alternativa fakta.Riktig kunskap är alltså mer e…
  continue reading
 
Janicke Andersson, filosofie doktor, Äldre och åldrande, Lunds universitetI Sverige och många andra västländer ser vi på åldrandet som något patologiskt, nästan sjukligt som ska botas. Ett resultat av det är att vi dömer ut äldre från arbetsmarknaden och inte tar tillvara deras kompetens. En annan effekt är att dagens äldre ägnar mycket tid och läg…
  continue reading
 
Henrik Jörntell, docent neurofysiologi, Lunds universitetTraditionellt har man sett på hjärnan som uppdelad i olika funktioner, där en viss del har en viss uppgift. Henrik Jörntell och hans forskarlag utmanar den synen och visar i sin forskning att man måste se på hjärnan mer som en helhet. De har bland annat funnit att stimulering genom beröring a…
  continue reading
 
Datorer kan göra fantastiska saker, men fortfarande saknar de mänskliga egenskaper som att tolka intryck, reagera på situationer och lära sig av omvärlden. Det har Anders Lansner i hela sitt forskarliv försökt att ändra på genom att försöka simulera en mänsklig hjärna i en superdator. I samtalet med Fjärde Uppgiften berättar han att målet inte är l…
  continue reading
 
Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute. Adjungerad professor i naturgeografi, Stockholms universitet. Människans matvanor pekas ut som en allt viktigare faktor i klimatarbetet. Matproduktion kräver mycket energi och vatten. Dessutom slängs runt 40 procent av all mat. Johan Kuylenstierna på det internationellt respekterade forskni…
  continue reading
 
Christin Mellner, doktor i psykologi, Stockholms UniversitetFör femton år sedan gick stressrelaterad psykisk ohälsa om den fysiska ohälsan som vanligaste sjukskrivningsorsak i Sverige. Sedan dess har problemen sannolikt bara ökat, menar Christin Mellner som studerar hur de omvälvande förändringarna i arbetslivet sammanhänger med stress och ohälsa. …
  continue reading
 
Pontus Strimling, docent i nationalekonomi Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier (IFFS)Varje människa har en egen moraluppfattning. Det kan handla om synen på abort, på arbete eller på brott. Men dessa normer skiljer sig mellan olika länder och även över tiden. Pontus Strimling och hans forskningsgrupp använder matematiska forml…
  continue reading
 
Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.”Nationalekonomi handlar mycket om människors beteende, det är därför det är så intressant.” Det förklarar Anna Dreber Almenberg, en professor som blivit internationellt uppmärksammad för sin forskning just i gränslandet mellan ekonomi och psykologi. I samtalet med Fjä…
  continue reading
 
Fredrik Gröndahl, lektor på Industriell ekologi, KTHI Asien har alger funnits som en naturlig del av matlagningen i flera tusen år. Det är också här det mesta av världens alger odlas. I västvärlden har alger mest fungerat som konsistensgivare eller färgämnen i mat. Men detta kommer att ändras, spår Fredrik Gröndahl som driver ett forskningsprojekt …
  continue reading
 
Ulf Blossing, docent i pedagogik, Göteborgs UniversitetAtt svenska skolelevers resultat faller i internationella undersökningar har varit svårt att undgå. Förklaringarna är många, allt från bristande lärarkompetens och stökig miljö till avsaknaden av mål. En mindre diskuterad faktor är sättet som skolorna är organisade. Det är också en underskattad…
  continue reading
 
Leif Stenberg, Professor vid Centrum för MellanösternstudierIslamiska staten har chockat omvärlden med sin aggressiva krigsföring och brutala terrormetoder. Inte minst därför att det sker i islams namn. Leif Stenberg är en av Sveriges främsta experter på olika inriktningar av islam och i samtalet berättar han hur just ISIS förhåller sig till sin re…
  continue reading
 
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds UniversitetSom medverkande i FN:s vetenskapliga klimatpanel och en flitig deltagare på globala miljökonferenser har Markku Rummukainen blivit en av Sveriges mest kända klimatforskare. I forskningsvardagen vid Lunds universitet ägnar han sig åt att hantera och analysera gigantiska datamängder för at…
  continue reading
 
Inger Enkvist har i flera decennier varit en envis och kompromisslös kritiker av tillståndet i den svenska skolan. De snabbt fallande resultaten i internationella undersökningar förklarar hon framför allt av läroplaner och skolpolitik som i 50 år premierat jämlikhet framför kunskapskrav. Det har lett till en utarmning av lärarkåren och en uppluckri…
  continue reading
 
Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare, KTHBostadskrisen i Sverige är akut och många städer planerar för en snabb expansion de närmaste åren. Men hur ska städerna byggas? Hur vill människor bo egentligen? Alexander Ståhle har forskat kring detta i många år, är en populär talare och ofta anlitad rådgivare kring hur man bäst bygger framtidens stad. …
  continue reading
 
Monika Bauhr, docent statsvetenskap, Göteborgs UniversitetKorruption är roten till mycket ont i samhället. Det leder till fattigdom, skapar en hopplöshet och är dåligt för miljön. Demokrati kan minska korruptionen. Men stater som blir mer demokratiska behöver inte för det bli mindre korrupta! Ibland är det tvärt om menar Monika Bauhr som länge fors…
  continue reading
 
Ulrika Welander, professor bioteknik, LinnéuniversitetetBiogas står för en försvinnande liten del av den svenska energimixen. Men eftersom den inte påverkar klimatet bedöms den som viktig för framtiden. Potentialen är också stor. Traditionellt sett har biogas mest utvunnits ur slam och matavfall. Ulrika Welander och hennes team forskar kring hur ha…
  continue reading
 
Ida Berts, forskare vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet Utvecklingen av nya material, in på minsta molekylnivå, kan ha en avgörande betydelse för en enskild människa. De senaste åren har nya biokompatibla ämnen, alltså material som kroppen inte stöter bort, lanserats inom sjukvården. Ett exempel är titan som används i benproteser och tand…
  continue reading
 
Sedan valet har invandrings- och integrationspolitiken fått allt större utrymme på den politiska agendan och frågorna rankas nu som näst viktigast bland väljarna, efter skola och utbildning. En del av debatten kretsar kring vad invandringen till Sverige kostar. En nestor inom detta område är Jan Ekberg som i sin forskning satt en prislapp på hur in…
  continue reading
 
Anders Persson, Doktor i statsvetenskap, LinnéuniversitetetIngen konflikt i världen är så laddad, får så mycket uppmärksamhet och väcker så mycket känslor som den ständigt pågående mellan Israel och Palestina. Som forskare tvingas Anders Persson ständigt stå ut med att grupper från båda sidorna försöker använda hans argument och texter i egna syfte…
  continue reading
 
Niklas Egels-Zandén, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitetDe senaste tio åren har hållbarhet och corporate social responsability (CSR) blivit modeord i näringslivet. Företagen formulerar hållbarhetspolicies, ger ut CSR-rapporter, tillsätter hållbarhetschefer och sätter upp ambitiösa CSR-mål.Men vad menas egentligen me…
  continue reading
 
Kajsa Falasca. Doktorand i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.I valet 2014 började de politiska partierna på allvar använda sig av sociala medier i sitt kampanjande. Det finns en del positivt i det, som en tydligare direktkommunikation mellan medborgare och politiker, menar Kajsa Falasca som forskar kring just samspelet mellan makthavare,…
  continue reading
 
Niklas Bolin, universitetslektor statsvetenskap, MittuniversitetetSverigedemokraterna har varit det mest framgångsrika partiet de två senaste valen. Men har partiets politik fått genomslag i verkligheten? På lokal nivå är svaret ja, där kan man nämligen tydligt se hur kommuner där SD innehar vågmästarposition är mer restriktiva mot flyktingar än an…
  continue reading
 
Karolina Sörman, doktorand i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutetPsykopati är associerat med återfall i brottslighet, inklusive våldsbrott. Psykopater kännetecknas av att vara manipulativa, impulsiva, ansvarslösa, sakna empati och ånger. Men det finns också personer med höga psykopatiska drag som kan vara framgångsrika samhällsmedborgar…
  continue reading
 
Helena Wasling, medicine doktor i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademin i GöteborgAtt fysisk kontakt som kramar och smekningar leder till ökat välbefinnande för oss människor är ett välkänt faktum. För små barn är mänsklig närhet en absolut nödvändighet för deras psykiska och fysiska utveckling. Men vad händer egentligen i våra nervsystem när vi …
  continue reading
 
Karim Jebari. Doktorand vid Institutet för framtidsforskning i Stockholm.Den tekniska utvecklingen av datorer går inte bara snabbare och snabbare, datatekniken är också på väg att flytta in i den mänskliga hjärnan. Redan i dag kan vi med implantat i hjärnan stimulera mänskliga sinnen och hämma neurologiska sjukdomar tack vare datateknik. Men hur lå…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide