Fascism offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Uppdrag kunskap

Combined AB

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden+
 
I denna podd träffas Bodil Jönsson och Jonas Fagerson och samtalar bla om uppdraget "Uppdrag Kunskap", boken "Så fint att kunskap finns!" och sådant som hör därtill. "Uppdrag kunskap" vill medverka till ett samhälle där tilliten till kunskap åter blir en självklarhet. ”Uppdrag kunskap” vill väcka till liv ett ökat medvetande om själva poängen med kunskap – för nuets skull och för framtidens, för individens skull och för samhällets. Utan kunskap ingen demokrati.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Idag hör vi ofta orden fascism, postfascism, nyfascism användas för att beskriva den politiska utvecklingen i Europa. Är fascismen tillbaka? Programmet är från november 2022 Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Ungern pekas ut som ett land där fascistiskt idégods tar sig uttryck i politiken, Italiens nya premiärminister Meloni och hennes p…
  continue reading
 
Det ökade antalet psykiatriska diagnoser splittrar debatten. Trubbiga diagnosmetoder utan evidens och normalt lidande som förvandlas till sjukdom eller diagnosen som befrielse och vägen till hjälp. Programmet är från december 2022. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Allt fler får diagnoser som adhd och autism parallellt med att diskussio…
  continue reading
 
Full sysselsättning, arbetslinjen, arbete som integrationsinstrument, lön för hemarbete, medborgarlön Hur ska arbete värderas och hur skiljer sig de politiska ideologiernas syn på arbete? Programmet är från september 2023. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Politiska rummets serie om politiska begrepp och slogans tar sig an arbete. Vad ä…
  continue reading
 
Sigmund Freud är en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare. Hans teorier har också mött kritik. Vad är det som gör att hans idéer fortsätter att inspirera psykologin, forskningen och kulturen? Programmet sändes första gången i februari 2023. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Sigmund Freud föddes i Freiberg 1856 och flyttade som barn…
  continue reading
 
Vad innebär det att vara barn? Om den personliga identiteten förändras genom livet, hur påverkar det hur mycket omsorg man skall ha om sig själv och andra? Vilken vägledning kan liberalismen ge den som vill vara hedervärd? Frågor som väcks i sommarens filosofiska lästips. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Författaren och filosofen Lyra …
  continue reading
 
Debatten går hög om universitetens autonomi och om den akademiska friheten är hotad. Vad är universitetets roll i samhället? Ska forskningen vara fri eller ska samhällsnyttan styra? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. I högskolelagen står det att den akademiska friheten ska främjas och värnas. En del anser att den akademiska friheten är h…
  continue reading
 
I detta avsnitt utforskar Bodil och Jonas begreppet konvivialitet och dess betydelse för mänskligt samspel. De diskuterar vikten av att skapa miljöer präglade av tillit, nyfikenhet och glädje, både på arbetsplatsen och i vardagen. Genom att odla konvivialitet menar de att vi kan lyfta varandra och nå fantastiska resultat tillsammans.…
  continue reading
 
Filosoferna Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Lyra Ekström Lindbäck svarar på lyssnarnas frågor. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Filosofiska rummet har bett våra lyssnare att komma med frågor till filosoferna. Denna gång handlar frågorna om det är någon idé att göra något för klimatet? Hur ska vi ska hitta nya sätt att tänka för a…
  continue reading
 
I detta avsnitt av Uppdrag kunskap podcast reflekterar Jonas och Bodil över hur den ökade användningen av mobiltelefoner, pressen att prestera och den konstruerade verkligheten påverkar barnens uppväxtvillkor. De jämför med tidigare generationer och konstaterar att barn förr var mer delaktiga i den verkliga världen och inte utsattes för samma typ a…
  continue reading
 
EU:s självbild är en liberal, gränslös fredsskapare och bärare av mänskliga rättigheter. Men stämmer det? Vilken roll spelar EU i en värld med krig, migration och konkurrerande stormakter? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. EU:s fördrag vilar på principer som frihet, demokrati, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Värd…
  continue reading
 
Ytterhögergrupper väntas växa stort i samband med EU-valet. Vad betyder det för EU:s framtida sammanhållning och beslutsförmåga? Och vad betyder det för demokratin? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Partier på högerns ytterkant spås nå stora framgångar i EU-valet. Vissa beräkningar säger att de kan få upp till 25 procent av EU-parlament…
  continue reading
 
I detta avsnitt av Uppdrag kunskap podcast reflekterar Bodil Jönsson och Jonas Fagerson över några av vår tids stora frågor. Utifrån citat från boken "Så fint att kunskap finns!" diskuteras vikten av att organisera sig och agera tillsammans, sanningens betydelse, tecken på fascism samt tidens roll i kunskapsutvecklingen. Lyssna på ett tankeväckande…
  continue reading
 
Alltmer makt hamnar hos EU, trots bristande demokrati. Har EU politisk legitimitet för att fatta beslut om framtidens stora frågor? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. EU växer. Från sex länders samarbete om produktionen av kol och stål, till dagens union med 27 länder med gemensam marknad, delvis gemensam valuta och samarbete kring utrik…
  continue reading
 
EU beskrivs ofta som en teknokratisk maskin, styrd av experter och byråkrater. Men vad finns det för ideologier som spinner under ytan? Första delen i Filosofiska rummets serie inför EU-valet. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. EU föddes ur askan av två världskrig. Förintelsen, fascismen och nazismen hade lagt Europa i ruiner både andlig…
  continue reading
 
I detta avsnitt reflekterar Bodil och Jonas över kunskapens utveckling och takt idag jämfört med förr. De diskuterar vikten av att bevara traditionella hantverkskunskaper, samtidigt som man drar nytta av modern teknik och vetenskap. Samtalet handlar också om hur kunskap sprids och delas, bland annat via Wikipedia och universitet som ger fritt tillg…
  continue reading
 
I mars dog psykologen och ekonomipristagaren Daniel Kahneman och Filosofiska rummet återvänder till ett samtal som tar avstamp i hans bok Brus. Programmet är från oktober 2021. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Vi lever inte i en perfekt värld. Olika människor fattar olika beslut, trots att det är likadana fall. Men om två läkare ger di…
  continue reading
 
Avslöjanden om hästar som plågas och drivs hårt har startat en debatt inom ridsporten om hästarnas välmående och sportens överlevnad. Kan man tävla med hästar utan tvång och våld? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. I sommar är det dags för hästeliten att visa upp sig i OS i Paris. Ett OS som ska ha hästväldfärd som fokus. Ridsporten är i…
  continue reading
 
Jonas och Bodil reflekterar över hur tankar och kunskap kräver tid, något som ofta saknas i dagens snabba medieklimat där politiker förväntas ha omedelbara svar. De diskuterar även kunskapsöverföring mellan generationer och svårigheten för individer att greppa komplexa frågor som klimatförändringar. Bodil betonar vikten av att stå stadigt i nuet fö…
  continue reading
 
Rättvisa med teknikens hjälp ställs mot känsla och spontanitet. Vad är viktigast i fotboll? Frågan delar fotbollssverige. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Runt om i världen införs VAR- assisterande videodomare, som med filmkamerors hjälp granskar matchen för att hjälpa huvuddomaren att fatta rättvisa beslut om mål, straffar och röda ko…
  continue reading
 
Filosoferna Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Lyra Ekström Lindbäck svarar på lyssnarnas frågor. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Filosofiska rummet tar ett nytt grepp denna vecka och låter lyssnarna ställa frågor direkt till tre filosofer. Det blir frågor om hur vi ska hantera vår stora okunskap, om att sörja en mamma som inte är …
  continue reading
 
I det femte avsnittet av podden Uppdrag Kunskap diskuterar Bodil Jönsson och Jonas Fagerson fem talande exempel från olika tidsperioder som alla belyser hur viktigt det är att göra tydlig skillnad mellan fakta och tyckande. Från ett citat ur en antik papyrustext till en nutida satirlåt om Donald Trump, spänner samtalet över en vid tidsrymd. Men den…
  continue reading
 
Psykedelika genomgår en renässans idag, men användningen av psykoaktiva droger går långt tillbaka i historien. Hur har psykedelika använts för att hitta nya sanningar och finns det kunskap att hämta? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. I Sverige är det förbjudet att använda psykedelika, men från att ha varit i vanrykte har det tänts ett n…
  continue reading
 
I veckans avsnitt samtalas det bland annat om premiären för berättarboken "Så fint att kunskap finns" och vad som skiljer en berättarbok från en ljudbok. Samtalet handlar om relationen mellan skrift och tal mer generellt, alfabetets betydelse, och hur vi historiskt gått från att främst kommunicera muntligt till skriftligt och nu är på väg tillbaka …
  continue reading
 
Lita inte blint på auktoriteter och experter. Skaffa dig egen kunskap, och ifrågasätt också dina egna uppfattningar. Det sa 1700-talsfilosofen Immanuel Kant. Vad innebär det idag? Hur ska det gå till? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. I år är det 300 år sedan filosofen Immanuel Kant föddes i tyska Königsberg, det som nu är ryska Kalinin…
  continue reading
 
En ny rymdkapplöpning pågår. Kan vi använda Mars, eller bör Mars bevaras? Ska vi ta hänsyn till utomjordiskt liv? Vad får vi göra i rymden? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Människan är på väg att kolonisera rymden. Mängder av satelliter skjuts upp, det finns planer på att öppna gruvor på asteroider, inrätta baser på månen och skicka m…
  continue reading
 
Idag interagerar människan allt oftare med AI. AI kan få oss människor att känna glädje och till och med kärlek, men kan AI ha känslor och vad skulle de betyda om AI hade riktiga känslor? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. AI-utvecklingen tar hela tiden nya steg, till exempel utvecklingen av de stora språkinlärningsmodellerna som Chat GP…
  continue reading
 
Denna veckan inspelat öga mot öga hemma hos Bodil. I det andra avsnittet av podcasten "Uppdrag Kunskap" diskuterar Bodil Jönsson och Jonas Fagerson vikten av att bemöta kunskapsförnekelse och alternativa fakta i dagens samhälle. De reflekterar över hur lögner och desinformation påverkar tilliten mellan människor och leder till ett mer polariserat d…
  continue reading
 
Hur kommer Natomedlemskap att påverka relationen mellan Sverige och Finland, och vad gör den relationen med ländernas självbilder? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Sida vid sida har Sverige och Finland befunnit sig genom historien, men ändå har våra länders verkligheter sett så olika ut. Finland med Ryssland som granne och en befolknin…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide