show episodes
 
Artwork

1
Skolsverige

Skolsverige.com

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
En podcast av och för hela skolsverige med ambitionen att likna, fördjupa och utveckla de samtal som Sveriges typ 300 000 lärare för varje dag med sina kollegor på skolan och runt om i landet.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Hur kan vi arbeta med progression i tex lärmiljöerna i förskolan? Hur tänker vi kring våra erbjudanden till barnen och pratar vi om det? Vi har träffat två försteförskollärare från Malmö, Matilda Nilsson och Tina Lindberg som verkligen har tänkt på det här med progression. De berättar om sitt arbete, vad som är nycklarna och vilka utmaningar som fi…
  continue reading
 
Vad är kompetensutveckling och varför är det viktigt? Vi har träffat Anita Österberg, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet för att prata om hur vi kan arbeta med vårt uppdrag att utveckla vår egen roll och den utbildning vi bedriver. Det blir ett samtal om profession, om motivation och vikten av den vetenskapliga grunden. www.forskolepodde…
  continue reading
 
Barnkonventionen är lag och vi har ett viktigt uppdrag i förskolan. Vi har träffat Therése Hultman, rektor i förskolan i Stockholms stad för att prata om vad som egentligen är barnets bästa. Hur ska vi tänka kring barnens bästa kontra varje barns bästa? Vi söker nycklarna för att få arbetet att leva i vardagen och vara en del av allt vi gör. www.fo…
  continue reading
 
I Heby kommun utanför Uppsala pågår en unik satsning på att utbilda alla undersköterskor och vårdbiträden till språkombud. Syftet är bland annat att skapa bättre möjligheter att rekrytera personal med svenska som andraspråk. Men hur har satsningen gått till? Och kan man se några effekter? En av dem som har drivit arbetet är Therese Frank, enhetsche…
  continue reading
 
En god samverkan mellan chefer och anordnare av utbildningar i svenska är avgörande för resultat. Men vad behöver respektive part tänka på inför och under utbildningen? Hur skriver man till exempel en bra kravspecifikation? Och vad innebär det att utbilda personal som kommer från arbetsplatser? En som har gedigen erfarenhet av samarbetet mellan arb…
  continue reading
 
På arbetsplatser där medarbetare med olika kulturell och språklig bakgrund samarbetar kan olika normer, värderingar och förväntningar på vad som är god kommunikation krocka med varandra. Hur kan man som chef förebygga och motverka konflikter, och hur kan man ta upp frågor om kulturkrockar utan att ämnet blir för laddat eller uppfattas som kränkande…
  continue reading
 
Många chefer funderar på att utbilda medarbetare till språkombud. Men hur hittar man rätt person för rollen, hur presenterar man språkombudsutbildningen, och vad behöver man tänka på för att språkombuden ska fungera som ett stöd i verksamheten? Vi samtalar med Tuula Friberg, chef på en arbetsplats med språkombud i Hallstahammars kommun. Tuula har s…
  continue reading
 
Vi brukar säga att det är vårt viktigaste arbetsverktyg. Som vår receptbok där vi samlar allt som varit gott, skriver noteringar om vad som behöver kryddas lite mer, utvecklas vidare. Vi pratar om vårt systematiska kvalitetsarbete. Något som genomsyrar hela styrkedjan och förskolan och blir synligt på alla nivåer. Lyssna till ett samtal med Ina Fur…
  continue reading
 
Offentlig verksamhet styrs av flera lagar, till exempel Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En annan lag som också gäller är Språklagen. Varför behövs det en språklag i Sverige? Vad betyder språklagen i praktiken? Får man till exempel säga att alla ska prata svenska på jobbe…
  continue reading
 
Tiden går fort och det är dags att se tillbaka, blicka framåt och tänka på vart vi är. Det blir ett samtal om tankar, om vi verkligen ska tänka, om mod, tro och förtrogenhet. Hur gör vi nu och hur ska vi ta oss igenom tuffa tider? Hur ska vi tänka och hur effektiviserar vi en verksamhet som jobbar med människor? Följ oss på Facebook, Instagram och …
  continue reading
 
Vi träffar Christian Eidevald och pratar om att i en föränderlig värld förändras också förskolan uppdrag. Vi har nya förutsättningar, nya möjligheter och nya utmaningar. Vad blir viktigt att fokusera på nu, och hur kan vi arbeta för att ha barnet i fokus i alla delar av utbildningen? Följ oss på sociala medier @forskolepodden www.forskolepodden.se…
  continue reading
 
Vi har träffat Katinka Vikingsen för att prata om självledarskap. Det blev ett samtal kring omsorgbegreppet, människosyn och självdisciplin. Varför bemöter vi barn och vuxna olika? Hur kan vi fokusera på det vi ska göra och prioritera det som är viktigt? Och framför allt, vems är ansvaret? Följ oss på socialmedier @forskolepodden…
  continue reading
 
Är det alltid så kul att vara tillbaka på jobbet efter semestern? Nya tag och mycket förändringar. Hur gör vi när det inte känns så kul och när man helst hade velat ha ledigt längre? Vad är viktigt och hur hittar vi tillbaka till arbetsglädjen? Följ oss på Facebook och Instagram @forskolepodden www.forskolepodden.se…
  continue reading
 
Vi träffar direktören för Göteborgs förskoleförvaltning - Johan Olofsson. Vi pratar om förskolans utvecklingsresa, vad vi står i och vart vi är påväg. En komplex samhällsutveckling där förskolan hamnar i kläm många gånger. Hur ska vi tänka och vad är viktigt för oss? Vi fylls av framtidstro och stolthet över den skolform vi är. Vi tar tillvara på d…
  continue reading
 
"Bråkiga pojkar" är något av ett fenomen i förskolan - varför är det så? Vi träffar fil.dr Fredrik Zimmerman som forskat inom området och hjälper oss att reda i frågan. Han ger oss nya strategier och verktyg för att vi ska ge bättre förutsättningar för pojkar att lyckas i utbildningssystemet. Följ oss på sociala medier @forskolepodden forskolepodde…
  continue reading
 
Vi sammanfattar året som gått. Hur har det gått med den holistiska förskolan? Vår syn på det holistiska barnet, på barndomen? Det blir ett samtal om delar och helhet. Om att hitta systematiken och bredda basen. För att kunna skapa en helhet måste vi först hitta alla delar. Har vi det? Nu ser vi fram emot ett nytt år med nya möjligheter- vänligheten…
  continue reading
 
Vi träffar specialpedagogen Pernilla Unevik och pratar om tillgänglighet, inkludering, delaktighet och likvärdighet. Vad är det och hur jobbar vi med det? Hur skapar vi en bredare bas för att möta alla barn och en utbildning som behöver färre "extra anpassningar"? Följ oss på facebook och instagram @forskolepodden www.forskolepodden.se…
  continue reading
 
Hur kan vi skapa utrymme för systematik och en reflektionskultur där alla är delaktiga? Vi har träffat Erika Wallin, utvecklingsledare på Nyköpins kommun för att lära oss mer om vad som är viktigt i det systematiska kvalitetsarbetet. Det blir ett samtal om förutsättningar, fokus på det lilla och om vad vi egentligen ska prata om. Följ oss på Facebo…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide