Europeiska Socialfonden offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Idag bjuder En Smart Framtid på ett specialavsnitt. Vi närmar oss slutskedet av programperioden 2014 -2020. Det är naturligtvis en stor mängd erfarenheter som har samlats, därför bjöd Svenska ESF-rådet den 16 januari 2019 in till en heldag med syftet att sprida goda resultat och använda lärdomar ifrån projekt inom området integration och En smart f…
 
I digitaliseringens spår förändras många samhällsfunktioner och så även hälso- och sjukvården. Det gäller både för medarbetare och för de som är brukare eller patienter. Det handlar mindre om tekniken och mer om ett förändrat förhållningssätt till hur vi möts, hanterar information och organiserar verksamheten. Vi vet att vi måste förändra sättet vi…
 
Tidigare i En Smart Framtid har vi pratat om att många inte orkar med dom allt hårdare krav som ställs i arbetslivet. Men hur gör man när man så småningom ska börja ta sig tillbaka till arbetslivet igen?Att återvända till arbetet efter en lång sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är en komplex process med många involverade. Hur hanterar man den…
 
En ny undersökning visar att 50% av de barn som har en diagnos inom autismspektrat går ut 9:an med ofullständiga betyg. En fullständig utslagning alltså. För många barn med NPF märks tecken på svårigheter i väldigt tidig ålder. Även om det ofta blir extra tydligt i samband med skolstart. Men många barn får inte det särskilda stöd de behöver och då …
 
Det pratas mycket om det livslånga lärandet och förutsättningar för att ta sig in på en arbetsmarknad i förändring. Hur kommer samverkan mellan skola och arbetsliv se ut i framtiden? Kommer unga även i fortsättningen behöva att passera gymnasieribban? Och vad händer med yrkesutbildningarna? Dessa saker fokuserar vi på i veckans avsnitt av En Smart …
 
Psykiska besvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Nästan hälften av alla sjukskrivningar år 2017 berodde på det. Detta pratar vi om tillsammans med Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet och Lena Persson, projektledare för det ESF-stödda projektet Heja hälsan 2.0.Mellan år …
 
År 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter och att samhället ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta deras fulla inkludering och deltagande. I kort…
 
I Sverige finns det totalt 211 000 utrikesfödda som är arbetslösa vilket är 21 procent av den gruppen. ESF arbetar med att stödja projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Socialfonden i Europa. Pengarna används till att finansiera olika nationella, regionala och lokala projekt som …
 
ESF och Forte var var med den gemensamma Temaplattformen för ett hållbart arbetsliv huvudpartners till Social Innovation Summit som gick av stapeln i Malmö i veckan. Där presenterade de sin rykande färska rapport om just sociala innovationer i Europeiska socialfonden. Avsnittet gästas av rapportförfattarna Malin Lindberg, Professor vid avdelningen …
 
Sedan år 2000 har ungdomsarbetslösheten i Sverige hållit sig på relativt höga nivåer. Under 2017 var ungdomsarbetslösheten 17,8 procent bland de mellan 15 och 24 år. Men det ser också ljust ut. Enligt de senaste siffrorna är arbetslösheten bland unga i Sverige idag lägre än den har varit på många år. Så vad är det som har gjorts och hur ska vi göra…
 
Ett stort e-hälsa projekt är på väg att avslutas och vi jobbar mot vision 2025 då vi i Sverige ska vara världsledande på digitalisering in om e-hälsa. Samtidigt finns det väldigt lite forskning inom området. Finns det en risk för att människan hamnar i kläm i denna tekniksträvan? Detta pratar vi om tillsammans med Viktoria Loo Skyman från Famna, pr…
 
I Sverige idag har vi ca 80 000 UVAS, ungdomar som varken arbetar eller studerar. Hos många är spelintresset stort och det har gett dom färdigheter som inte alltid premieras på vår traditionella arbetsmarknad. Samtidigt så fullkomligt blomstrar en svenska spelindustrin. I veckans avsnitt pratar vi om inkludering och jämställdhet i gamingindustrin, …
 
Vi har en dramatisk sommar bakom oss med en historisk torka. Enligt klimatexperter är detta det nya som vi måste vänja oss vid. Redan 2017 beslutade riksdagen om en svensk livsmedelsstrategi med övergripande mål att öka livsmedelsproduktionen och stärka vår självförsörjningsgrad. Hur ska vi gå till väga för att bli självförsörjande och möta de nya …
 
Ryktet om den svenska industrins död är betydligt överdriven. Den är fortfarande stark och viktig för vår konkurrenskraft och vår ekonomiska tillväxt. Tillverkningsindustrin i Sverige idag står för ca 20% av vår BNP och 77% av landets export. Att vi hänger med i den tekniska utvecklingstakten är därför oerhört viktigt. Ändå är det svårt för industr…
 
Genomsnittsåldern för en vuxen som invandrar är 29 år vilket betyder att många som anländer är i sin mest produktiva ålder med större delen av arbetslivet framför sig. Men hur ska man göra för att matcha kompetensen hos dessa personer med kvalifikationerna för arbetet.Detta pratar vi om tillsammans med Catharina Bildt, seniorkonsult integration och…
 
Vi översköljs av alarmerande rapporter om att den psykiska ohälsan hos unga bara ökar och på liknande sätt ser det ut med skolavhoppen. I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi vidare om psykisk ohälsa bland unga, ett samtal som vi påbörjade i förra veckans avsnitt. Medverkande: Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på nordens välfärdscente…
 
Den psykiska ohälsan hos unga ökar, allt fler mår dåligt och många klarar inte längre av skolan. På tio år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Samtidigt är det värt att tänka på att 80 procent av alla barn och ungdomar faktiskt mår bra. Är det så att vi överdriver den psykiska ohälsan hos unga som kanske egen…
 
På Skills 360 Hackathon deltog myndigheter, forskare, intresseorganisationer och privat sektor för att tillsammans jobba på att hitta lösningar på hur vi inkluderar kompetens som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vad kan den här typen av sammankomster bidra med, ger det dem det resultat vi önskar och hur kan vi eventuellt skynda på utvecklinge…
 
Hur förhåller vi oss egentligen till tiden och till vårt arbete? Hur medvetna är våra val kring hur vi fördelar vår tid, vad är är inlärda normer och kan vi våga utmana oss i tanken? En som verkligen utmanat vårt tänkande kring tid och arbete och som förmodligen tänkt mer på det än de flesta av oss andra är dagens gäst, Bodil Jönsson. ”Det har smug…
 
Framtidens utmaningar kräver nytänk och i veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi sociala innovationer, och vi gör det tillsammans med Malin Lindberg, professor, avdelningen för industriell design vid LTU, och Christian Råbergh, fd ESF-analytiker med fokus på transnationellt samarbete och sociala innovationer.Programledare: Anna Olin Kardell…
 
Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att nå personer som står utanför arbetsmarknaden och få dem delaktiga och engagerade i olika slags affärsdrivande företag. Detta pratar vi om tillsammans med Jenny Hjalmarsson, kvalitetssamordnare och projektchef på Famna & Sven Bartilsson, senior konsult på Coompanion.Programledare: Anna Olin Kardell…
 
Gruvindustrin i Sverige är framgångsrik, trots det är gruvarbete som yrkesval inte särskilt attraktivt. Hur når vi ut så att fler ser gruvnäringen som sin framtida arbetsplats? Medverkande: Jan Johansson, professor Arbetsvetenskap, LTU och Ninni Broström, Projektledare, ESF-projektet RockCamp.Programledare: Anna Olin Kardell…
 
Nyanlända är inte en homogen grupp och därför kan man inte ha samma metod och samma väg in för dem på den svenska arbetsmarknaden. I veckans avsnitt pratar vi om individbaserade insatser tillsammans med Michal Ulatowski, sektionschef för arbetsförmedlingen i Kalmar län och Göran Hallin, Strategisk rådgivare på Kontigo.Programledare: Anna Olin Karde…
 
Veckans avsnitt är andra delen om Universell design inspelat under Almedalsveckan och nu lyssnar vi till vad forskningen säger och kan ge oss för kunskaper och insikter. Gästar scenen gör Per-Olof Hedvall, Certec, Lunds tekniska universitet & Mattias Elg, professor ekonomisk och industriell utveckling, Linköping universitet. Vi får också höra kloka…
 
Trots att forskning visar på att företag vinner på att ha balans mellan könen så har vi inte riktigt nåt dit än, och i veckans avsnitt av en smart framtid diskuterar vi Jämställdhet i arbetslivet tillsammans med Pia Höök, diveristy manager på Skanska & Christer Carlsson, ombudsman Byggnads, projektledare för ESF-projektet ”En byggbransch för alla”.…
 
Veckans avsnitt av en Smart framtid är andra delen av det seminarium ESF höll under Järvaveckan. Vi fortsätter diskussionen med inriktning på hur man kan bygga och odla för hållbarhet och integration, tillsammans med Madeleine Nobs från NCC, Eva Eriksson, Skanska och Lena Friblick från ESF-projektet Växtplats Rosengård. Och så får vi höra Svenska E…
 
Nya tekniska plattformar förvandlar tillfälliga påhugg till en möjlig försörjning, inte minst för grupper långt från arbetsmarknaden. Men hur vet man att den som kör soffan till tippen eller lämnar maten vid dörren har schysta arbetsvillkor? I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi gigekonomi tillsammans med Maria Dalhage, enhetschef extern …
 
Veckans avsnitt är inspelat i Almedalen och vi diskuterar hur vi kan vi skapa flexibla arbetsplatser som redan från start utformas för att vara tillgängliga och passa alla i största möjliga utsträckning utan behov av individanpassningar och specialutformning? Universell design av verksamheter blir allt viktigare för att öka möjligheterna till innov…
 
Vi lever i ett samhälle där vi inom flera yrkesområden skriker efter personal samtidigt som många människor som av någon anledning tillhör en mer utsatt grupp går utan arbete. Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells och Farzad Golchin, VD på Novare Potential delar med sig av tankar och goda idéer om hur vi kan få in dessa människor i arbetslivet.P…
 
I veckans avsnitt av En smart framtid besöker vi Järvaveckan och pratar Integration med Sahhanim Yildiz Cernvall och Andrea Bengtsson från det lyckade integrationsprojektet YFI. Med sig på scen hade de också Patrick Joyce, Ratio och Jacob Lundberg, Timbro. Och så fick vi höra några tankar från Svenska ESF-rådets generaldirektör Lars Lööw.Programled…
 
2 av 3 barn som börjar skolan till hösten kommer i framtiden att arbeta inom yrken som idag ännu inte existerar. Hur rustar man den kommande arbetskraften inför detta, och vems är ansvaret? I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi om den svenska arbetsmarknaden under tre decennier, med utblick mot 2050!Gäster: Jan Edling, analytiker på Flexi…
 
Vad för utvecklingen av robotar och AI med sig? Försvinner jobben eller kommer det kanske nya arbetsuppgifter? Hur kommer vårt framtida yrkesliv se ut? I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi Digitalisering. Gäster: Lars Wärngård, Senior rådgivare på Forte och ansvarig för Templatformen hållbart arbetsliv och Niklas Cserhalmi, museidirektör…
 
I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi om lika rättigheter och möjligheter. Om hur #metoo visade på hur utbredd diskriminering är, och om lyckade projekt för att minska diskriminering i arbetslivet.Gäster: Johanna Kumlin, forskare i sociologi, tidigare expert på DO och Per Iversen, kompetensförsörjningsstrateg, Hudiksvalls kommun.Programle…
 
I första avsnittet av En smart framtid pratar vi om äldre i arbetslivet. Livslängden bland svenskar ökar och med det kommer förslag om höjd pensionsålder. Om alla ska bli 100 år, kan vi då träda in på arbetsmarknaden vid 28 och ut när vi är 65? Samtidigt visar undersökningar att ålder blir en negativ faktor för arbetssökande redan från fyllda 40 år…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login