Drottning Blankas Gymnasieskola offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
I avsnittet tittar vi lite närmare på vad det är som gör att en skola faktiskt kan fungera. Om schemaläggningens och studieplanernas betydelse för elevens utbildning. Vad kan hända om man inte har ordning på administrativa rutiner? Skolchef Charlotta Hayward berättar om sitt särskilda uppdrag med att utveckla och förbättra administrativa strukturer…
 
Vi vill att medarbetare inom DBGY ska känna sig efterlängtade när de börjar hos oss. Att vara ny på jobbet kan vara spännande och givande men också lite skrämmande och ibland även svårt. Vi pratar med Skolchef Charlotta Hayward och rektor Mona Fallenhag i Kungsbacka som båda klivit på nya roller under läsåret. Vår HR-strateg Emma Odmyr berättar i s…
 
Nationella prov har inte gjorts på två år. Vi har elever som tack vare distansundervisning inte fått göra ett nationellt prov i åk9 och som nu ställs inför denna uppgift. Hur kan man som rektor organisera och skapa struktur för att genomföra Nationella prov? Rektor Åsa N Öberg från DBGY Gävle delar med sig av sina bästa tips för att förbereda,genom…
 
Att jobba med utbildning är aldrig ett enmansuppdrag. Tillsammans med olika professioner når vi mycket längre i vårt uppdrag att ge eleverna den utbildning de har rätt till. I avsnittet belyser vi vikten av att specialpedagog och rektor samarbetar på ett systematiskt sätt och med respekt för varandras uppdrag. Vi ser att skolor som arbetar medvetet…
 
Vi har en del enkäter i vår verksamhet som både vi som medarbetare svarar på, men framförallt eleverna genomför. Hur gör man för att skapa engagemang runt att göra sin röst hörd? Kan det bli för många enkäter? I avsnittet diskuterar vi också hur man på bästa sätt kan ta till sig resultatet och göra en klok analys. Vi diskuterar vikten av att visa e…
 
Drottning Blanka fortsätter satsa på att stärka ledarskapet i klassrummet - Ledarskapet i klassrummet är ständigt aktuellt och på Drottning Blankas gymnasieskolor finns det sen läsåret 20/21 en förstelärare på varje skola som har det som sitt fokusområde. I det här poddavsnittet diskuterar vi klassrumsledarskap med Marcus Samuelsson, bitr. professo…
 
Inom DBGY genomför varje skola minst fem EWS per år för att säkerställa att eleverna når målen. I avsnittet berättar vi vad EWS är och hur man på ett framgångsrikt sätt kan använda sig av verktyget. Både som rektor och som lärare. Våra gäster från DBGY Örebro är rektor Jenny Gustafsson och förstelärare Henric Bremer. Vi har också med oss skolchef J…
 
Inom Drottning Blankas gymnasieområde är det varje år cirka 20 skolor som bedriver lovskola under något av loven. Det omfattar några hundra elever och vi vill veta hur man gör denna insats riktigt bra. Vilka nackdelar finns? Vilka fördelar ser vi? Rektor Annika Gustafsson från Skövde delar med sig av sina erfarenheter och kloka råd. Malin och Ann-m…
 
Första avsnittet för säsongen! Som gäst har vi med oss Anna Nitsch, övergripande specialpedagog på Drottning Blanka. Hon berättar om våra nya digitala kartläggningar som görs för alla elever i åk 1 i svenska, engelska och matematik. Kartläggningarna visar klassernas styrkor och utmaningar och vi kan redan från början anpassa undervisningen för alla…
 
I detta avsnitt av DBGY-podden tittar vi både bakåt och framåt. Lyckades vi med allt vi hade tänkt oss? Vad blev som vi tänkt och vad blev inte som vi tänkt oss? Läsåret 20/21 har varit ett historiskt läsår fyllt av utmaningar för skolorna. Det har varit ett läsår där vi har fått använda oss av vår resiliensförmåga, vår motståndskraft, och hela tid…
 
Vi har bjudit in gäster från tidigare avsnitt under säsongen för att få veta vad som hänt sen de var med sist. Vi har med oss lärare Johan Dahlstrand från DBGY Nacka, förstelärare i klassrumsledarskap Annika Larsson från DBGY Borås, Kommunikationsdirektör Paula Hammerskog samt Senior rektor Catarina Higgins. Och det gäller att hänga med som lyssnar…
 
Drottning Blanka-podden gästas av Catarina Higgins, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola i Jönköping och senior rektor med ansvar att utveckla Resiliens 2.0. Vi berättar om bakgrunden till resilienssatsningen inom Drottning Blanka (Vad är resiliens? Titta på Filmen om resiliens på Drottning Blanka) och hur vi planerar att resiliens ska vara en…
 
Ledarskapet i klassrummet får ett allt större utrymme i skolforskningen både i Sverige och internationellt. På varje Drottning Blanka - skola finns det en förstelärare i klassrumsledarskap och Drottning Blanka-podden får besök av två av dem; Emma Palm från DBGY Helsingborg Prästgatan och Annika Larsson DBGY Borås. De pratar engagerat och fyllda av …
 
Avsnittet är en uppföljning på avsnitt 31: “Vi jobbar i en friskola och är stolta över det” som utmynnade i en artikel publicerad i Skolvärlden. Vi breddar nu diskussionen till att handla om stolthet över att arbeta i skola och vikten av att stå upp för sitt yrkeskunnande som rektor, lärare eller övrig personal både till elever, vårdnadshavare och …
 
I detta avsnitt har vi besök av vår skoljurist Mattias Flodwall. Vi diskuterar disciplinära åtgärder, stödinsatser och annat kul som skoljuridiken är involverad i. Vad gäller egentligen när en elev upplever sig illa behandlad eller kränkt? Hur ska man hantera stödinsatser av mer omfattande art?Av Drottning Blankas Gymnasieskola
 
Varför är vi friskolor ibland så tysta när debatten pågår om våra skolor? En anledning är att vi inte känner igen oss i beskrivningen som ibland ges av friskolemotståndarna om att vi har elever som mindre resurskrävande än i kommunala skolor och att vi inte lever upp till de krav som ställs på oss. Vi vet att det inte är så och i podden diskuterar …
 
Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Hur kan en skola arbeta så att detta inte blir tomma ord utan istället genomsyrar allt från undervisningen till hela utbildningen? Vi får tips av Catarina Higgins, rektor på DBGY Jönköping och elev E…
 
Extrainsatt avsnitt med anledning av Corona-läget i landet och på våra skolor. Ett avsnitt vi egentligen inte vill göra. Våra skolchefer ger en nulägesuppdatering och lyfter utmaningar, lösningar och hur vi kan arbeta vidare. Vi gästas av Academedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog som samordnar mycket av arbetet inom koncernen. Paula nås via pa…
 
Vi har fantastiska förstelärare i vår verksamhet. Nu lyfter vi upp detta fina arbete på huvudmannanivå. Jens Levin, skolchef, berättar om upplägget med sex förstelärare på huvudmannanivå inklusive att alla skolor har en förstelärare i klassrumsledarskap. Vi lyssnar också på rektor Jimmy Wentzell, och förstelärare Peter Palmqvist som delar med sig a…
 
Handen på hjärtat: hur många av oss är det inte som skjuter upp saker och ting? Det gör även våra elever. Det kallas för prokrastinering och är ett mänskligt beteende som kan ställa till bekymmer om det får för stort utrymme. Vi har besök av förstelärare Sophie Zail från Kristianstad som beskriver vilka fyra faktorer som påverkar prokrastinering oc…
 
Inom Drottning Blanka understryker vi hur viktigt det är att alla som arbetar på en skola har ansvar för att arbeta med Elevhälsa. Men hur gör man det? Hur gör man som rektor för att medarbetarna ska känna engagemang för att anpassa sin undervisning? Hur kan specialpedagogen arbeta för att vara en del av kollegiet snarare än någon man skickar eleve…
 
Inspelningen är genomförd på vår nya skola i Nacka och vi ägnar stor del av programmet till att prata om Drottning Blankas allra nyaste skola! Vi pratar med rektor Maria Glifberg Forsberg, lärare Johan Dahlstrand och några elever. Hur går det till att starta en ny skola? Vad är viktigt att tänka på? Och vad tycker eleverna? DBGY Nacka har fått en f…
 
DBGY-podden är nu inne på sin tredje säsong och i år kommer vi att spela in en del avsnitt ute på skolorna. Mest aktuellt just nu är givetvis att skolorna är igång igen med elever i bänkarna och kollegor i arbetsrummet! I avsnittet får du höra fler nyheter och framtidsplaner:· Vi berättar om vår allra nyaste skola i Nacka och varför skolan får en f…
 
Drottning Blankas gymnasieområde har som ambition att bli ledande inom elevhälsoarbete och bland annat så har vi genomfört 6 regionala elevhälsoträffar där vi presenterat vår 3- årsplan för elevhälsoarbete och vår centrala elevhälsoplan. Under träffarna har skolornas elevhälsoteam delat med sig av sina framgångsfaktorer. I detta avsnitt delar speci…
 
I kristider så sätts ledarskapet på prov. Hur leder man en verksamhet när förutsättningarna förändras vecka till vecka? Helen Lövgren DBGY Sundsvall, Johannah Karlsson, DBGY Borås och Marcus Trieb, DBGY Kristianstad delar med sig av sina bästa tips för att ingjuta mod, tillit och passion hos sin personalgrupp. Därtill beskriver de hur de framgångsr…
 
Nu har skolsverige varit igång med fjärr- och distansundervisning i över en månad. Hur går det för våra skolor inom DBGY? Hur gör man med prov, bedömningar och praktiska moment i undervisningen? Hur kan man nyttja kollegiet när man inte ses varje dag?Vi samtalar med Nicolas Sandoval, rektor på DBGY Örebro, tillsammans med lärarna Maria Norgren och …
 
Med anledning av Corona (Covid-19) och på regeringens rekommendation sker all gymnasieutbildning i Sverige fr.o.m. 18e mars 2020 på distans. Alla våra DBGY-skolor har således gått över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Fjärrundervisning innebär förenklat att man är skilda åt i rum men inte i tid medan distansundervisning innebär att …
 
Drottning Blankas Gymnasieområde sjuder av aktivitet och engagemang för att främja utveckling. I detta avsnitt pratar vi om vägen framåt och vår målsättning för året. Det blir fokus på både vadet och huret. Vi diskuterar bland annat hur vi kan stärka lärandet inom verksamheten med hjälp av innovation, hur erbjuder vi en attraktiv miljö för våra ele…
 
I detta avsnitt av Drottning Blanka –podden får du träffa Anna-Karin Berg som arbetar som internationaliseringssamordnare inom Drottning Blankas gymnasieområde. Anna-Karin berättar om varför hon brinner för internationalisering och vad det innebär i det praktiska skolarbetet. Varför ska vi engagera oss och våra elever i internationalisering? Vad är…
 
I avsnitt 12 av Drottning Blanka – Podden bjuder vi på boktips! Vi diskuterar Cleverlands av Lucy Crehan och Lektionsdesign av Helena Wallberg. Lucy Crehan är en engelsk lärare som besökt fem framgångsrika länder när det gäller skola och utbildning. I sin bok delar hon med sig av vad som är skolornas gemensamma framgångsfaktorer. Helena Wallbergs b…
 
I avsnitt 11 av Drottning Blanka-podden gästas vi av AcadeMedias Trygghetsdirektör Paula Hammerskog, vars uppdrag är att stödja våra skolor i frågor som rör trygghet och säkerhet. Vad kan vi göra för att skolan ska vara en miljö där elever och medarbetare kan känna sig trygga? Vilka skor ska man ha på sig för att göra andra lugna? Och om något händ…
 
SÄSONGSAVSLUTNING.Vad är spelifiering och hur implementeras det i klassrummet? Kan vi använda kunskapen om spelifiering för att öka elevernas engagemang och motivation? I säsongens sista avsnitt gästas Drottning blanka-podden av Adam Palmquist, doktorand i informationsteknologi vid Skövde högskola. Adam har skrivit boken ”Spelifiering i klassrummet…
 
I avsnitt 8 av DBGY-podden är innehållet en mix av aktuella ämnen för Drottning blankas gymnasieområde - Ett gott och blandat-avsnitt! Bland annat pratar vi om hur det går för våra skolor i ansökningsprocessen till gymnasiet. Hur kan man tänka inför omvalet? Vi berättar om resultaten från våra elev – och medarbetarundersökningar och vilka områden s…
 
I det sjunde avsnittet av DBGY-podden pratar vi om vårt Resiliensprojekt. Projektet går ut på att ge eleverna i år 1 metoder/verktyg som ger dem möjlighet att öka sin motståndskraft och få en bättre anpassningsförmåga. Hur lär vi våra elever att hantera stress och motgångar på ett effektivt sätt och hur påverkar det deras studier? Dagens gäster är …
 
I avsnitt sex av Drottning blanka-podden pratar vi om vår nya satsning - Seniora rektorer.Inom Drottning Blanka spelar våra rektorer en betydande roll för våra goda resultat. En skicklig rektor är guld värd och med hjälp av karriärsteget Seniora rektorer kan vi tillvara på erfarenhet och potential och samtidigt utveckla vår verksamhet. Från och med…
 
I detta avsnitt pratar vi om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i skolan. Du får också veta vem som är mest digital i ledningsgruppen!Vi berättar om Drottning Blankas Strategiska plan för digitalisering och om våra digitala verktyg för att nå bättre resultat. Vår gäst denna gång är Daniel Molin som arbetar som lärare på DBGY Malmö Söderpo…
 
I avsnitt fyra av Drottning blanka-podden pratar vi studiero och skoljuridik. Hur skapar man en god studiero i klassrummet och vilka regler och ramar finns att applicera och förhålla sig till? Vi delar med oss av våra bästa tips för att nå studiero i klassrummet och diskuterar även ordningsregler, skollagar och disciplinära åtgärder med dagens gäst…
 
I andra avsnittet av Drottning Blanka-podden pratas det om främjande och förebyggande arbete inom skolans värld. Det samtalas om kraften i utbildning och det nystartade Resiliensprojektet. Ett projekt som ska ge elever verktyg att öka sin motståndskraft och lättare hantera motgångar. Podden gästas även av AcadeMedias VD Marcus Strömberg, samt skolö…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login