Drottning Blanka Podden offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
Loading …
show series
 
Inspelningen är genomförd på vår nya skola i Nacka och vi ägnar stor del av programmet till att prata om Drottning Blankas allra nyaste skola! Vi pratar med rektor Maria Glifberg Forsberg, lärare Johan Dahlstrand och några elever. Hur går det till att starta en ny skola? Vad är viktigt att tänka på? Och vad tycker eleverna? DBGY Nacka har fått en f…
 
DBGY-podden är nu inne på sin tredje säsong och i år kommer vi att spela in en del avsnitt ute på skolorna. Mest aktuellt just nu är givetvis att skolorna är igång igen med elever i bänkarna och kollegor i arbetsrummet! I avsnittet får du höra fler nyheter och framtidsplaner:· Vi berättar om vår allra nyaste skola i Nacka och varför skolan får en f…
 
Drottning Blankas gymnasieområde har som ambition att bli ledande inom elevhälsoarbete och bland annat så har vi genomfört 6 regionala elevhälsoträffar där vi presenterat vår 3- årsplan för elevhälsoarbete och vår centrala elevhälsoplan. Under träffarna har skolornas elevhälsoteam delat med sig av sina framgångsfaktorer. I detta avsnitt delar speci…
 
I kristider så sätts ledarskapet på prov. Hur leder man en verksamhet när förutsättningarna förändras vecka till vecka? Helen Lövgren DBGY Sundsvall, Johannah Karlsson, DBGY Borås och Marcus Trieb, DBGY Kristianstad delar med sig av sina bästa tips för att ingjuta mod, tillit och passion hos sin personalgrupp. Därtill beskriver de hur de framgångsr…
 
Nu har skolsverige varit igång med fjärr- och distansundervisning i över en månad. Hur går det för våra skolor inom DBGY? Hur gör man med prov, bedömningar och praktiska moment i undervisningen? Hur kan man nyttja kollegiet när man inte ses varje dag?Vi samtalar med Nicolas Sandoval, rektor på DBGY Örebro, tillsammans med lärarna Maria Norgren och …
 
Med anledning av Corona (Covid-19) och på regeringens rekommendation sker all gymnasieutbildning i Sverige fr.o.m. 18e mars 2020 på distans. Alla våra DBGY-skolor har således gått över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Fjärrundervisning innebär förenklat att man är skilda åt i rum men inte i tid medan distansundervisning innebär att …
 
Drottning Blankas Gymnasieområde sjuder av aktivitet och engagemang för att främja utveckling. I detta avsnitt pratar vi om vägen framåt och vår målsättning för året. Det blir fokus på både vadet och huret. Vi diskuterar bland annat hur vi kan stärka lärandet inom verksamheten med hjälp av innovation, hur erbjuder vi en attraktiv miljö för våra ele…
 
I detta avsnitt av Drottning Blanka –podden får du träffa Anna-Karin Berg som arbetar som internationaliseringssamordnare inom Drottning Blankas gymnasieområde. Anna-Karin berättar om varför hon brinner för internationalisering och vad det innebär i det praktiska skolarbetet. Varför ska vi engagera oss och våra elever i internationalisering? Vad är…
 
I avsnitt 12 av Drottning Blanka – Podden bjuder vi på boktips! Vi diskuterar Cleverlands av Lucy Crehan och Lektionsdesign av Helena Wallberg. Lucy Crehan är en engelsk lärare som besökt fem framgångsrika länder när det gäller skola och utbildning. I sin bok delar hon med sig av vad som är skolornas gemensamma framgångsfaktorer. Helena Wallbergs b…
 
I avsnitt 11 av Drottning Blanka-podden gästas vi av AcadeMedias Trygghetsdirektör Paula Hammerskog, vars uppdrag är att stödja våra skolor i frågor som rör trygghet och säkerhet. Vad kan vi göra för att skolan ska vara en miljö där elever och medarbetare kan känna sig trygga? Vilka skor ska man ha på sig för att göra andra lugna? Och om något händ…
 
SÄSONGSAVSLUTNING.Vad är spelifiering och hur implementeras det i klassrummet? Kan vi använda kunskapen om spelifiering för att öka elevernas engagemang och motivation? I säsongens sista avsnitt gästas Drottning blanka-podden av Adam Palmquist, doktorand i informationsteknologi vid Skövde högskola. Adam har skrivit boken ”Spelifiering i klassrummet…
 
I avsnitt 8 av DBGY-podden är innehållet en mix av aktuella ämnen för Drottning blankas gymnasieområde - Ett gott och blandat-avsnitt! Bland annat pratar vi om hur det går för våra skolor i ansökningsprocessen till gymnasiet. Hur kan man tänka inför omvalet? Vi berättar om resultaten från våra elev – och medarbetarundersökningar och vilka områden s…
 
I det sjunde avsnittet av DBGY-podden pratar vi om vårt Resiliensprojekt. Projektet går ut på att ge eleverna i år 1 metoder/verktyg som ger dem möjlighet att öka sin motståndskraft och få en bättre anpassningsförmåga. Hur lär vi våra elever att hantera stress och motgångar på ett effektivt sätt och hur påverkar det deras studier? Dagens gäster är …
 
I avsnitt sex av Drottning blanka-podden pratar vi om vår nya satsning - Seniora rektorer.Inom Drottning Blanka spelar våra rektorer en betydande roll för våra goda resultat. En skicklig rektor är guld värd och med hjälp av karriärsteget Seniora rektorer kan vi tillvara på erfarenhet och potential och samtidigt utveckla vår verksamhet. Från och med…
 
I detta avsnitt pratar vi om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i skolan. Du får också veta vem som är mest digital i ledningsgruppen!Vi berättar om Drottning Blankas Strategiska plan för digitalisering och om våra digitala verktyg för att nå bättre resultat. Vår gäst denna gång är Daniel Molin som arbetar som lärare på DBGY Malmö Söderpo…
 
I avsnitt fyra av Drottning blanka-podden pratar vi studiero och skoljuridik. Hur skapar man en god studiero i klassrummet och vilka regler och ramar finns att applicera och förhålla sig till? Vi delar med oss av våra bästa tips för att nå studiero i klassrummet och diskuterar även ordningsregler, skollagar och disciplinära åtgärder med dagens gäst…
 
I andra avsnittet av Drottning Blanka-podden pratas det om främjande och förebyggande arbete inom skolans värld. Det samtalas om kraften i utbildning och det nystartade Resiliensprojektet. Ett projekt som ska ge elever verktyg att öka sin motståndskraft och lättare hantera motgångar. Podden gästas även av AcadeMedias VD Marcus Strömberg, samt skolö…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2020 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login