show episodes
 
A
Anpassa Skolan

1
Anpassa Skolan

Cicci Agestrand och Jimmy Svensson

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Lärarkollegorna Cicci och Jimmy med ett brinnande intresse för ungdomar med särskilda behov diskuterar specialpedagogik och anpassningar inom skolan. Vi hoppas kunna ge en kunskap om undervisning, anpassningar och relationer i skolan. Lyssna gärna på vår podcast!
 
P
Plugg 26+

1
Plugg 26+

Sara Mörk & Christine Fullman

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Hur känns det att börja skolan igen när man är över 26? Podcasten Plugg 26+ tar upp alla förväntningar, besvikelser och roliga anekdoter som uppstår när två vuxna människor bestämmer sig för att skaffa högre utbildning.
 
F
Fria Barn

1
Fria Barn

Tankesmedjan Tillit

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Fria Barn är podcasten om fritt lärande - på svenska. Vi tar upp olika aspekter av fritt lärande, däribland unschooling, demokratiska skolor och hemundervisning. Podcastens kärndeltagare är: - Jens Peter De Pedro är mjukvaruutvecklare för barn, med bas i New York. - Anna Brix Thomsen är lärare och utbildare med erfarenhet av både unschooling och demokratiska friskolor. - Rebecka Koritz är fd lärare och driver Explora, Mexikos första Agile Learning Center som bygger på principer av fritt lärande.
 
Loading …
show series
 
Erika och Rebecka från Tankesmedjan Tillit möter skolveteranerna Wern Palmius och Lennart Mogren i ett brett samtal om skola. Ett samtal som Jens Peter utropat till ett av sina favoritavsnitt! Wern och Lennart levererar en fin mix av skolsystemskritik och vision i samtalet med Rebecka och Erika. Wern Palmius, för många känd som speciallärare och ti…
 
Utmaningar kring betyg och bedömning under fjärrundervisning.Oro kan finnas just nu kring hur vi kan nå alla elever när de befinner sig hemma och hur kan vi göra lektioner och uppgifter som alla elever kan klara även under fjärrundervisning? Vi pratar kring detta och ger er tips och råd som fungerar för alla elever vid bedömning under fjärrundervis…
 
Vi fortsätter att ge er tips som vi önskade att vi själva fått när vi började som lärare. Del 2/2.=> Elevsyn och värdegrund=> "Barn gör rätt om de kan"=> Hur man undviker onödiga konflikter=> Igångsättning och igångsättning=> Generella anpassningar=> Vad är målet med lektionen för eleven?=> Vänta inte med att be om hjälp=> Relationen till elev och …
 
I det här avsnittet får du en unik möjlighet att lyssna på två vuxna skandinavier som oskolades som barn. Ett samtal med Viktoria och Kai, som berättar om hur det var att växa upp som oskolad i Sverige och Norge, och hur det har påverkat deras liv. Hur såg deras dagar ut? Hur skiljde det sig när de bodde i Skandinavien jämfört med andra länder? Hur…
 
När Micke Gunnarsson bjöd in Anna Brix Thomsen för att medverka i ett livesamtal på hans Instagram blev det så bra att vi spelade vi in det. Det blev ett fint samtal om livet, döden och några av de viktigaste existentiella frågorna i livet. Ett samtal utan manus, utan plan. Det är ett rörande samtal med mycket djup och ödmjuk närvaro, med teman om …
 
Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?En fördjupad nylägesanalys av en gymnasieskola. Vi sammanfattar rapporten från forskningsinstitutet Ifous (feb 2020).Trots en treårig insats från Skolverket, Samverkan för bästa skola, så sjönk andelen elever med gymnasiexamen varje år på ett program på gymnasieskolan. Varför?Utvecklingsområ…
 
Rebecka och Jens Peter från Fria Barn möter Micke Gunnarsson. Vi vill våra barn väl och att det ska gå bra för dom i livet. Men gå bra, vad betyder det egentligen? Varför lever vi så mycket för framtiden? Och varför är vi så fixerade vid framtiden och så rädda för att vi (eller våra barn) ska välja fel? Micke Gunnarsson är trebarnspappa, föreläsare…
 
Skolkurage -"Fråga hur vi mår, inte hur det går"Vi sammanfattar en rapport från organisationen Maskrosbarn (2019)En stor grupp av elever i skolan är gruppen som växer upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa eller ett våldsamt beteende.Det uppskattas att det är ca 5-6 elever i varje klass som lever i utsatta hemförhållanden. Dessa elever …
 
AVSKOLNING/DESCHOOLING Fria Barn-gänget möts i ett samtal om avskolning. Avskolning är ett ämne som berör både barn, vuxna och samhället i stort, och är både ett mentalt och kulturellt arbete och paradigmskifte. Ett arbete som vi förmodligen aldrig blir helt färdiga med. Är du i början av din process har du kanske börjat identifiera programmeringar…
 
Den här veckan träffar vi Sverker och Gebe för att prata om matematikens betydelse i skolan! Generellt sett så sätts matematiken på en piedestal i skolvärlden, och pratas om som ett av de viktigare ämnen som vi lär ut. I det här avsnittet pratar vi om vad som funkar bra i undervisningen, och vad som funkar mindre bra. Vi berör också inlärningsteori…
 
Vi pratar om vad som fungerar bra utifrån forskning inom matematikundervisning. Ska vi bara fokusera på färdighetsträning eller?Hur kan du som mattelärare förändra din undervisning på ett enkelt sätt.Färdighetsträning och kreativ matematik, vad funkar?Vad är pseudodyskakyli?Anpassningar i klassrummet.Vi har även i detta avsnitt samarbete med det di…
 
Den här veckan träffar vi Hanna. Hon är 15 år, och har haft en otroligt tuff skolgång på många sätt. Vi pratar med henne om hur en skola designad för alla skulle kunna se ut, hur hon som särbegåvad och autist önskat att vuxna hade bemött henne under grundskoletiden och så pratar vi om hur svårt det är att ifrågasätta skolsystemet som vi har idag. D…
 
I det här avsnittet av Fria Barn träffar vi två mammor till barn som sällan går till skolan, så kallade hemmasittare. Anna-Lena och Emma har båda erfarenheter utav att med alla möjliga medel få sina barn att gå till skolan. De har båda fått jobba otroligt hårt för att få skola, socialen och sin sociala omgivning att förstå hur deras situation ser u…
 
Ny termin och vad bör du tänka på för att skapa trygghet och förutsägbarhet för alla elever?Du kommer ha elever med psykisk ohälsa eller funktionsvariation i klassrummet. I detta avsnitt ger vi dig tips för hur du kan hjälpa dessa på enklast sätt och därigenom skapa trygghet för alla i ditt klassrumI en vanlig klass kan du ha allt från elever med s…
 
Vi hjälper er att reda ut hur du kan differentiera din undervisning utifrån fem ledord:-Tempo-Nivå-Omfång-Metod-IntresseOm du designar dina lektioner utifrån dessa punkter skapar du delaktighet hos alla elever och du får en mer varierad undervisning som skapar lärmiljöer som fler kan delta i. Att diskutera1. Hur skapar du lärmiljöer för differentie…
 
Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation?I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar 31 elever om hur de upplever sin skolvardag. Rapporten sammanfattar elever med funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år som alla går i grundskolan. Rapporten förmedlar det de beskriver om vad som…
 
Jimmy och Cicci pratar om egna erfarenheter att vara lärare, både utmaningarna och varför vi valt yrket. Vi pratar om uppdraget, krav och svårigheter samt det som ger oss energi. Vad är det som är svårast och vad är roligast med att vara lärare? Vad gör att du väljer att bli lärare och varför fortsätter du att vara lärare?Hur skapar du förtroende h…
 
Vi hjälper att reda ut det viktigaste inom betyg och bedömning enligt nya allmänna råden från Skolverket (HT2018).Vad tar vi med oss från de nya allmänna råden?1. Allsidig bedömning inte ensidig.2. Betygsbeteckningar på enskilda prov och uppgifter kan ha negativ inverkan på elever.3. Matriser kan ha en negativa inverkan på elevers kunskapsinhämtnin…
 
Välkommen till en ny termin med podcasten Anpassa skolan.I detta avsnitt går vi igenom och ger konkreta tips på hur du som lärare/skolpersonal kan öka din egen relationskompetens.Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor. Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att må…
 
De osynliga barnen.Vi diskuterar ”Kalla Faktas” program om hemmasittare-”De osynliga barnen”Bakgrund, nuläge och framtid. Hur ser det övergripande skolsystemet ut och hur kan dagens skola arbete med problematisk skolfrånvaro/hemmasittare.Statistiken säger att det rör sig om ca 5500 elever i Sverige som inte går till skolan. Vi tror dock att det är …
 
Vi intervjuar en av våra gamla elever. Vi får höra Linas skolhistoria från lågstadiet fram till gymnasiet.Hur ska man uppmärksamma en flicka med diagnos?Vilka symtom är vanliga hos flickor med ADHD?Vilka anpassningar måsta vi göra?Vilka uppgifter blir svåra?Vikten av en god relation med hemmet.Länkar i ämnet:https://specialpedagogik.se/skolan-och-v…
 
Vi svarar på frågor från våra lyssnare. Frågor från föräldrar.1. Hur når man fram till en mentor på skolan som inte har kunskaper om NPF-diagnos?2. Jag har ett barn som inte går till skolan, vad ska jag göra?Frågor från lärare.1. Jag har en elev som alltid kommer sent på mina lektioner, hur ska jag tänka?2. Jag har en elev/elever som inte kan sätta…
 
-Vi har läst Joanna Lundins bok: ”En skola som fungerar för alla” (Studentlitteratur, 2018).-Vi pratar om varför det är viktigt att ALL skolpersonal får utbildning kring elever med funktionsvariation.-Vilken är den viktigaste friskhetsfaktorn?-Hur fyller du på relationskontot så att du sedan kan göra uttag från det?-Knep som inte kostar något för v…
 
Konkreta tips hur du kan hjälpa elever med utmanade beteendenVi fortsätter att berätta om ”Samarbetsbaserad problemlösning-CPS” utifrån mottot ”Barn gör rätt om de kan”-Kartläggning för att identifiera utmanande beteenden och olösta problem utifrån ett PlanB-samtal-Olika sätt att kommunicera med elever-Hur når du flickor med utmanande beteenden?-Hu…
 
Hur kan du skapa ett gott ledarskap i klassrummet och varför ska du göra det?Vi hjälper dig med tre viktiga saker som du behöver tänka på.-Det emotionella stödet.-Klassrumsorganisationen.-Instruktionsstöd.Om du jobbar lite extra med dessa faktorer kan du vinna mycket tid och öka både elevers inlärning och engagemang.…
 
Detta avsnitt ger er en tydlig bild hur ett fungerande "Elevhälsoteam/EHT" kan byggas upp. -Hur kan vi hjälpa elever som upplever skolrelaterad stress?-Hur hjälper vi elever med NPF som uppvisar symtom på stress?-Vilket uppdrag har EHT?-Vilka ska ingå i ett EHT?-Varför är det så jobbigt att bryta vanor?-Hur kan man förändra en skolas arbetssätt gen…
 
Avsnittet är en intervju med skolpsykologen Mattias Wretman. Vi har haft en mycket intressant diskussion som ger oss nya vinklar och perspektiv på Psykisk Hälsa. Hur du som personal i skolan ska arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar.Av Cicci Agestrand och Jimmy Svensson
 
Vi berättar om hur du kan arbeta och hjälpa elever med psykisk ohälsa och stress.-Vilka symtom tyder på psykisk ohälsa?-Vad beror det på?-Vilken hjälp finns?-Hur kan du anpassa för eleverna?-Hur kan föräldrar få hjälp?Vi är också glada att presentera vårt nya samarbete med Teknologisk Institut. De anordnar konferenser om Skola och Utbildning.Du som…
 
Vi diskuterar hur du som lärare kan arbeta med särskilt begåvade elever. "Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna n…
 
Vi har varit på en föreläsning med Svenny Kopp på Ericastiftelsen. Hennes avhandling visar att flickor med diagnoserna ADHD och Autism upptäcks alldeles för sent. De kan ha haft flera år av skolmisslyckanden och skolfrånvaro innan man upptäcker dem.Hennes forskning har lett till förändrade diagnoskriterier och att förhoppningsvis vi i skolans värld…
 
Detta avsnitt handlar om Regeringens rapport om problematisk skolfrånvaro.Tips på hur du upptäcker problematisk skolfrånvaro snabbt och vad du ska göra.Vi ger tips utifrån vår erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på resursskolor.Vi är två engagerade lärarkollegor, Jimmy Svensson och Cicci Agestrand, som har ett extra intresse fö…
 
Första avsnittet kommer handla om relationspedagogik med inspiration från Kenth Hedevåg. Hur skapar du en bra relation med en elev med funktionsvariation eller särskilda behov. Vi ger tips utifrån vår erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på resursskolor.Vi är två engagerade lärarkollegor, Jimmy Svensson och Cicci Agestrand, som …
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2023 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor