Allan Seppa offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
 
Loading …
show series
 
Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt och att vara en kunskapskälla för beslutsfattare. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. Tre av dessa presenteras vid mötet. Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist? Björn af Ugglas, doktor i medicinsk vetens…
 
Antalet kommunala bolag har ökat kraftig sedan 1970-talet. Vilka är fördelarna med bolagisering av kommunal verksamhet? Hur tolkar de kommunala bolagens styrelseledamöter sitt uppdrag? Och finns det några samband mellan antalet kommunala bolag och korruption? Medverkande Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och vid Institut…
 
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot den globala hälsan. Vilka är de centrala utmaningarna kopplade till kampen mot antibiotikaresistens? Och vilken kan bli Sveriges framtida roll i arbetet internationellt? Medverkande Malin Grape, regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens (AMR-am…
 
Women are not believed to have the same potential as men when decisions about promotion are made, according to research from the US. What does it look like in Sweden and what can be done to change it? Participants Danielle Li, Class of 1922 Career Development Professor and Associate professor at MIT Sloan School of Management Magnus Tegborg, CEO at…
 
Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD. Medverkande Åsa Hansson, docent i nationalekonom…
 
Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD. Medverkande Harry Flam, professor emeritus vid I…
 
Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD. Medverkande Peter Englund, professor emeritus i …
 
Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD. Medverkande Mattias Dahlberg, professor i finans…
 
Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD. Medverkande Spencer Bastani, docent i nationalek…
 
Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD. Medverkande Runar Brännlund, professor i nationa…
 
How does the big data revolution affect firm dynamics and the economy? Financial economist Maryam Farboodi from MIT presents her research and discusses the economics of the data economy with Sven Törnkvist, Head of EQT Digital, and Anna Albinsson, CEO Whispr Group. Participants Anna Albinsson, CEO Whispr Group Maryam Farboodi, the Jon D. Gruber Car…
 
Vad säger forskningen om vilka typer av brott som har ökat i Sverige och vilka som inte har det? Och hur kan olika delar av samhället gemensamt motverka brottslighet? Medverkande Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshandlarna Andreas Carlson (KD), vice ordförande i justitieutskottet Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör, Kriminalvården Gustaf Lantz (S), ledamot…
 
Hur kan AI utveckla vården och vilka risker och etiska överväganden kommer med en ökad användning? Erfarenheter från hur AI används inom mammografin ger nya insikter. Medverkande Markus Lingman, överläkare och strateg på region Halland, utnämnd till årets AI-svensk 2020 (deltar digitalt) Kristina Lång, forskare och docent i diagnostisk radiologi vi…
 
Hur ser samhällsekonomiska och företagsekonomiska kalkyler ut för ny kärnkraft i Sverige? Vilka externaliteter prissätts? Och hur inverkar osäkerheter kring framtida marknadsvillkor och regelverk på viljan att investera? Medverkande Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN Pär Olsson, professor i kärnenergiteknik vid KTH Li…
 
Sanktionerna som har införts i samband med invasionen av Ukraina innebär ett stopp för många investeringar i Ryssland. Det väcker också frågor om hur man ska förhålla sig till andra marknader. Medverkande Bo Becker, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm och Swedish House of Finance Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, F…
 
Skillnaden mellan kvinnor och mäns löner har minskat varje år sedan 2007. Samtidigt visar Kommissionen för jämställda livsinkomster att det kommer att ta 100 år innan inkomstgapet mellan könen sluts. Hur hänger det ihop? Medverkande Anne Boschini, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet John…
 
Allt färre svenska studenter väljer att läsa forskarutbildningen, och många utländska doktorander i Sverige lämnar landet direkt efter examen. Påverkar detta Sveriges möjligheter att fortsatt vara en ledande innovations- och kunskapsnation? Välkommen till ett samtal om de framtida kompetensbehoven med företrädare för såväl de forskningsintensiva fö…
 
Kommunerna står inför stora utmaningar, konstaterar fyra forskare i SNS Demokratirådsrapport 2022. Den lokala demokratins dagsform är relativt god, men spelreglerna behöver förtydligas och renodlas för att göra demokratin långsiktigt hållbar. Medverkande SNS Demokratiråd 2022 Gissur Ó Erlingsson (ordförande), professor i statsvetenskap, Centrum för…
 
Infrastructure projects benefit society to a great extent but also involve costs for the people living close by. Hence, it is not uncommon that projects enjoying broad support in society as a whole, such as building more renewable energy, face strong local opposition. What are the costs of such opposition? How can these costs be measured and what d…
 
Pandemin gjorde både brister och styrkor synligare inom vården. Så vilka lärdomar kan dras från coronakrisen om hur verksamheten bäst styrs och organiseras? Och hur kan vårdsektorn stärkas inför framtiden? Medverkande Anders Ahlsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm. Andreas Heddini, medicinsk chef för AstraZeneca i Norden. Sofia Rydg…
 
How do policy makers around the world plan to regulate cryptocurrencies? Can cryptocurrencies be used to avoid financial sanctions? Welcome to SNS/SHoF Finance Panel where MIT Professor Antoinette Schoar discusses the emerging risks and promises of a wider adoption of these technologies, together with Martin Flodén, Deputy Governor of the Riksbank,…
 
Har bostadsbidrag och underhållsstöd rätt utformning för dagens behov? Bidrar de till att jämna ut livsvillkor och stötta ekonomiskt svaga hushåll? Vilka problem finns med dagens system? Regeringens särskilda utredare Åsa Karlsson Björkmarker gästar SNS för att presentera en översyn och förslag till förändringar av bostadsbidraget och underhållsstö…
 
Flera myndighetschefer har påtalat problemen med sekretessen och hur den hindrar informationsutbyte och samarbete mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Bland annat vill Skatteverket och Försäkringskassan öka möjligheterna att dela information mellan myndigheter. Frågan är inte ny och har belysts i ett antal statliga utredningar. Vilka är mö…
 
Kostnaderna för svensk hälso- och sjukvård ökade dramatiskt under förra decenniet. Samtidigt fortsätter larmen om köer och resursbrist. Det beror bland annat på att pengarna inte används tillräckligt effektivt, enligt en SNS-rapport som presenteras på tisdag. Medverkande Cecilia Andersson (C), ordförande för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västr…
 
Hur stora är riskerna för skadlig informationspåverkan inför höstens val? Vilken information kan vi lita på? Och vad gör myndigheter, företag och digitala plattformar för att hantera påverkanskampanjer? Medverkande Janne Elvelid, policychef Sverige på Meta/Facebook Henrik Landerholm, generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar Anton Li…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login