show episodes
 
I
Inte bara PR

1
Inte bara PR

Archetype

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Välkomna till podden Inte bara PR! Vi på kommunikationsbyrån Archetype i Stockholm älskar poddar. Därför vill vi bidra till poddosfären med vår expertis inom kommunikation. I varje avsnitt pratar Natalie eller Anton på Archetype med en av kollegorna om allt från trender inom kommunikation till ny teknik och hur företag bör agera för att slå igenom bruset med sina produkter och tjänster - det vill säga de spännande områden som våra kunder arbetar med. Vi tar gärna emot synpunkter och kommenta ...
 
T
Tekniskt sett

1
Tekniskt sett

Lovisa Annerwall

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Tekniskt sett är en intervju-podcast som porträtterar inspirerande personer inom teknikbranschen samt diskuterar samhällsämnen i kombination med teknik. Genom att bjuda in både kvinnor och män med olika roller inom teknikbranschen vill podden inspirera fler att intressera sig för teknik, att våga ta steget att lära sig mer och att fler blir mer medvetna om den teknik som formar samhället omkring oss. Podden produceras av Lovisa Annerwall.
 
L
Life Happens

1
Life Happens

En intervjupodkast av Bik Bok og Moderne Media

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Her intervjues inspirerende mennesker om oppturer, nedturer og de utfordringene livet har å by på. Life Happens presenteres av Bik Bok i regi av Bik Boks sosiale media-team Maria Rogersdotter og Ane Gyllstrøm. Här intervjuas inspirerande människor om medgångar, motgångar och utmaningar som livet har att bjuda på. Life Happens presenteras av Bik Bok och leds av Bik Boks sociala media-team Maria Rogersdotter och Ane Gyllstrøm.
 
Loading …
show series
 
Christophe McGlade arbetar som Head of the Energy Supply Unit på IEA International Energy Agency i Paris. På COP deltar han för att inhämta perspektiv från myndigheter, organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer. Han berättar bland annat om årets ”World Energy Outlook” och vad som skiljer den från förra årets rapport.Tipsa om perso…
 
I veckan gick Vind2022 av stapeln som är en av branschens stora konferenser. Dagen gav en nulägesbild av var näringslivet befinner sig, politiken, andra länder, investerare samt hur tillstånds- och acceptansfrågor utvecklas och varför. I det här avsnittet får ni en analys av vad som sades genom en diskussion mellan VD för Svensk Vindenergi och Nicl…
 
Therese Hindman Persson är stf. generaldirektör och leder myndighetens ekonomiska utredningsenhet. Från den här positionen har hon en central roll i utformningen av energimarknadens funktion i Sverige. Exempelvis berör det beslut kring stödpengar från SvK, tolkningen av EU-direktiv och utformningen av nästa intäktsreglerings-period. Stora frågor so…
 
Fortums vattenkraftsverksamhet producerar årligen cirka 10 % av Sveriges elproduktion. Nu håller den på att omprövas för nya miljötillstånd vilket leder till en klassisk politisk balansakt mellan den om miljö och klimat. Vilket strategi ska Sverige ha för sin vattenkraft egentligen? Toni Kekkinen, hållbarhetschef på Fortum och vd för Fortum Sverige…
 
Det skulle behövas 100 000 fler personer för att klara omställningen och alla projekt som är på gång i norr, säger Lars-Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby. I detta avsnitt berättar Lars-Anders om samernas utmaningar och beskriver markfrågan som mycket komplex. Vi pratar om USA och Kanada som kommit mycket längre än Sverige i denna fråga …
 
Martins första intryck av COP27 är att det är bråttom. Martin fortsätter med att förklara Minestos teknik som konverterar tidvattenströmmar och med hjälp av rörselsen i haven förvandlas det till elektrisk energi. Lite som att flyga drake i havet, säger Martin.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistra…
 
Något som präglar årets klimatkonferens detta år är att det är mer bråttom än tidigare. En splittrad bild finns och vägen framåt är svår. Dock är det mycket fokus på just förflyttningar. Vad behöver vi göra för att inte släppa taget om 1,5-graders målet? Anders Egelrud, vd och Joakim Cejie, Head of Public Affairs på Stockholm Exergi ger oss en bild…
 
Från Nimby till Banana? För att vi ska nå klimatmålen behöver vi jobba mer med tillståndsprocesserna och individens roll i omställningen, menar Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall. Vi behöver gå från ord till handling, och det märks att det är inställningen på plats i Sharm el-Sheik och skillnaden från COP26 i Glasgow förra året. Vad tar…
 
Preem tillverkar idag 18 miljoner kubikmeter diesel och olja årligen, men har bestämt sig för att bidra till att 1,5-gradersmålet kan nås. Därmed har bolaget tagit fram en färdplan till 2035 som kraftigt ska minska effekterna av ens produkter och helt ta bort interna utsläpp. Men det kommer kräva massiva investeringar och en tro på framtiden. Samti…
 
Anna Karlsson ser att omsättningen till och med kan dubbleras på Kalmar Energi. Att vara verksam i SE4 är turbulent inför vintern med kunder i stort behov av hjälp och stöd. Samtidigt ska energibolagets egna affärer säkras. När väldigt lite stämmer från planen för ett år sedan behövs adaptivitet och kundnära insikter.Tipsa om personer du vill att v…
 
Det här avsnittet ger en övergripande beskrivning av vattenkraftens historia och nuvarande position i det svenska energisystemet. Johan Bladh är vattenkraftansvarig på Energiföretagen och jobbar med vattenförvaltningsfrågor, miljöfrågor och dammsäkerhet. Vad vattenkraften kommer att bli hänger tätt ihop med "Omprövningen för moderna miljövillkor" d…
 
Ovako gör något så ambitiöst som att redan nu vara helt koldioxidneutrala! Förutom att ha rekordlåga koldioxidavtryck och fortsatt investera framåt, så klimatkompenserar företaget för resterande utsläpp. Går det verkligen att lita på att kunderna prioriterar klimatneutrala produkter jämför med andra med lägre pris? Hur påverkas affärsutvecklingen a…
 
Är det bättre eller sämre att vara en multi-utility idag? Hur behöver bolaget förändras för att bättre kunna hjälpa sina kunder till förflyttning? Charlotta Sund är vd på Tekniska Verken i Linköping och möter nya marknadsförutsättningar inom alla sina områden. I dagens avsnitt diskuterar vi vad som förändras och vad som måste vara kvar när marken s…
 
Är det bättre eller sämre att vara en multi-utility idag? Hur behöver bolaget förändras för att bättre kunna hjälpa sina kunder till förflyttning? Charlotta Sund är vd på Tekniska Verken i Linköping och möter nya marknadsförutsättningar inom alla sina områden. I dagens avsnitt diskuterar vi vad som förändras och vad som måste vara kvar när marken s…
 
I en situation där flera företag riskerar att slås ut och kunder ringer och gråter på grund av det höga elpriset är inget "business as usual" för Jönköping Energi och dess vd Fridolf Eskilsson. Från att ha varit en marknad där ingen tänkte särskilt mycket på produkter, till att vara i ramljuset för medias bevakning är en stor omställning. Hur hante…
 
Neste var tidigt ute med att satsa på förnyelsebara drivmedel och är nu en stor producent av HVO med fabriker på flera ställen i världen. Sverige är en stor kund till HVO genom reduktionsplikten, något som nu kanske förändras efter valet. Här diskuterar vi vad HVO är och vilken roll det ska spela inte bara för markbunden trafik utan också flyg. Sus…
 
Elprisområden har gått från att vara något okänt för gemene man till en högaktuell fråga som kan avgöra lokala företags överlevnad. När prisskillnaderna ökar i Sverige blir frågan om hur dessa gränser dras och varför en fråga berör. Ansvarig för arbetet med elprisområdena på Svenska Kraftnät är Mårten Bergman, enhetschef för transmission och nätmar…
 
I den här avsnittet utforskar vi kopplingen mellan Lantbruk och energifrågan igen. Karin Varverud är lantbrukare och har tillsammans med andra personer startat bolaget Energifabriken som distribuerar och säljer biodrivmedel. Hur ser det ut med kostnadsfrågan och hur hänger valet av grödor ihop med energimarknaden? Övergången till ett cirkulärt samh…
 
För att vi ska få elområden som hänger ihop och för att nya elintensiva industrier eller städer ska få sina behov tillfredsställda krävs att stamnätet byggs ut i en takt inte skådad sedan 50- och 60-talet. Per Eckemark är divisionschef för nät på SvK och han ska ta organisationen från att bygga 60 mil per decennium till 250-350 mil. Det är en utvec…
 
Lina Gellermark (fd. Yng) var med redan i avsnitt 27 av podden där hon förklarade Energikontorets uppgift att jobba med energieffektivisering på uppdrag av flera svenska kommuner och Energimyndigheten. Vi återkopplade till henne för att få en bedömning av var hushåll, småföretagare och inte minst kommunerna befinner sig i sitt planeringsarbete. Det…
 
Frågan är inte vilken teknik vi behöver utan vilket system vi behöver. Det menar i alla fall dagens gäst Maja Lundbäck, som jobbar som specialist på Ensto-e, eller Svenska Kraftnäts mamma i Europa. Det här är en podd för dig som vill förstå hur systemet är uppbyggt, vad som händer vid nätsammanbrott och vilket värde vi tillskriver beredskap. Maja f…
 
Nu är det allvarligt läge och kraftvärmebranschen utmanas att ta fram förslag för att på alla sätt realisera mer elproduktion. Mitt i denna koordinering finns Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och skatter på Energiföretagen. Han hjälper oss förstå vad som händer och vad som är på gång.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: h…
 
Att dra igång nya stora infrastrukturprojekt förutsätter starka partnerskap och att det finns kunder som tydligt markerar om framtida efterfrågan. I anslutning till intervjun med Claes Fredriksson på Liquid Wind följde vi med på presskonferensen för att själva höra vad partners och framtida kunder tänker kring Power2X eller e-bränslen. Varför komme…
 
3 procent av de globala utsläppen eller 15 procent av alla utsläpp inom transportsektorn kommer från shipping-industrin. Ett område som dessutom betraktas som svårt att göra klimatvänligt givet de stora volymerna och långa distanserna. Claes Fredriksson startade Liquid Wind i syfte att råda bot på det och har redan två siter som varav en är på vipp…
 
Varje timme måste elnätet vara i balans mellan de som producerar och de som konsumerar. Från en situation där vattenkraften i princip hanterat det behovet går vi nu mot en väsentligen mer komplex (och dyr) hantering av balansmarknaderna. Anna Jäderström är enhetschef för Balansmarknad på SvK och har tidigare varit med, i avsnitt 58, men det var för…
 
Kriget i Ukraina har ändrat förutsättningarna för den svenska och den europeiska energimarknaden. Svenska kraftnät har också hamnat i centrum för politikens vilja att mildra konsekvenserna av de höga priserna. Med oss för att svara på hur SvK ser på marknaden och möjligheterna är idag Niclas Damsgaard, chefsstrateg på affärsverket.Tipsa om personer…
 
5 000 MW i direkt efterfrågan, 8 000 planerat och en lång horisont på 15 000 MW i efterfrågan. Så ser verkligheten ut för SE1. För att få grepp om hur Sverige kan hantera den har situationen talar vi med Mats Brännström, en nestor inom elnätets roll och funktion i Norrbotten. Efter att ha spenderat en stor del av sin karriär hos Vattenfall använder…
 
EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige och ta del av henne sintryck och perspektiv.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/e…
 
Under Almedalen ställer vi frågor till ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige om hans intryck och perspektiv.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med en…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med LKAB:s kommunikationsdirektör Niklas Johansson. Häng med! Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspa…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Finansminister Mikael Damberg. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: h…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Malin Larsson, vd Luleå Energi. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: …
 
Vi fångar upp ett samtal med Lotta Medelius Bredhe under Almedalsveckan. Vi frågar henne om vad SvK lärt sig av tillståndsprocesserna. Vi pratar även upplåtelse av mark, dynamisk styrning, den lokala acceptansen, kösystemet, den kommande vintern och de nya elprisområdena.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.s…
 
Efter informationsrika dagar i Almedalen samlar vi några Sigholmare för att sammanfatta sina intryck och viktigaste slutsatser. Industrin, transportsektorn, kraftindustrin står mycket enade i många frågor. Saker måste göras och de måste göras nu. Mer energi behövs och den behövs nu. De största svårigheterna är tillståndsprocesserna, kompetensen och…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät på KTH. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspart…
 
Vad säger våra interna röster om energidiskussioner på Almedalen 2022? Katja Lindblom, affärsutvecklare inom energi och Arne Bergvik, energistrateg på Sigholm berättar och sammanfattar.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med ene…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Energiminister Khashayar Farmanbar. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fok…
 
På Almedalen förs dialog om hur vi tar Sverige genom elektrifieringen. Vi frågar Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun om hon tycker att frågan får tillräckligt med synlighet lokalt? Hur viktigt är samarbetet? Är ekonomiska incitament en väg framåt? Och är vi beredda på de anpassningar som samhället behöver gå igenom tack vare …
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Johan Svenningsson, vd på Uniper Sverige,Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi …
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Henrik Sjölund, vd på Holmen.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: htt…
 
Vad händer egentligen om man slopar reduktionsplikten? Vi pratar med Gustav Melin här på Almedalen om biomassans roll och som komponent i Sveriges energisystem, vilka ljusglimtar som Gustav sett och om EU:s negativa regleringar kring biomassaanvändningen. Och sen får vi höra om vad Gustav hoppas höra under Almedalen.Tipsa om personer du vill att vi…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med författarna bakom boken "Elsystemkrisen" Maja Lundbäck, Henrik Svensson och Carl Berglöf. Häng med!Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten ä…
 
Vi samtalar med Anna Borg efter att hon deltagit i seminariet "El till varje pris?" tillsammans med bland andra Mikael Damberg, Finansminister och Carl-Oskar Bohlin, Energipolitisk talesperson Moderaterna. Vi pratar om kraftslag och de olika typerna av kraftslag, om utbyggnad av vindkraft och vad Anna hoppas få ut av Almedalen?Tipsa om personer du …
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Johan Mörnstam, Europachef E.ON Networks.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi …
 
Miljöpartiet levererar nya lösningar på hur vindkraften ska gynna det samhället som väljer att låta uppföra nya parker. Är det tillräckligt för att få fart på vindkraftutbyggnaden? Vi samtalar i det här avsnittet med Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lorentz Tovatt om flera aspekter av hur politiken ska kunna gå i takt med utvecklingen inom…
 
Prisdialogen för fjärrvärme startade som ett gemensamt initiativ mellan det som då hette Svensk Fjärrvärme (idag en del av Energiföretagen) och några av de stora kunderna. Syftet är enligt Prisdialogens hemsida att: "stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat för…
 
Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin understryker gång på gång vikten av helhetssyn på marknaden för att kunna göra bedömningar om vad som behöver göras. Det kan finna anledning att förändra på flera saker för att förbättra marknaden och korta ned tillståndstiderna. Valet av teknik ska vara neutralt samtidigt som planerbara…
 
Vänsterpartiet vill lösa klimatkrisen och skydda den biologiska mångfalden vilket är en allt större utmaning nu när det blivit mer bråttom med allt. Birger Lahti är energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Senast Birger var med i podden pratade vi mycket om skogen. Idag lägger vi fokus på det dyra elpriset och dess konsekvenser. Bör marknaden…
 
Centerpartiet vill att Sveriges energisystem ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser 2040. Genom att skapa incitament för lokal produktion och påskynda tillståndsprocesserna tänker man sig skapa ett robust och effektivt energisystem. Rickard Nordin är energipolitisk talesperson för Centerpartiet och en av de som varit med längst som företr…
 
Sverigedemokraterna tycker att planerbar kraft är helt central för att få framtidens energisystem att fungera. Mattias Bäckström Johansson är partiets energipolitiska talesperson och tycker sig se en marknad som inte riktigt fungerar. Om det inte blåser hela tiden, hur kan vi då förlita oss så tungt på variabel kraft? Hur ska vi tolka att de stora …
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login