show episodes
 
Bibelfrågan är och har varit ett av de mest populära kristna programmen i Göteborg Närradio, FM 94,9 sedan närradiostarten 1979. Från och med september 2012 är det Jan Johansson, Sylvie Ekström och Hans Gille som svarar på lyssnarnas frågor om Bibeln och den kristna tron i Radio Adventkyrkan Göteborg. Om du får frågor och tankar omkring det som sägs i programmen är du välkommen att kontakta oss på Radio Adventkyrkan. Kom gärna med nya frågor som kan tas upp i kommande program som sänds både ...
 
Loading …
show series
 
filisteerna och palestinierna, Jesus talade arameiska och hebreiska, Raab Sake, Jesaja 36:11, babyloniska fångenskapen, skrev Moses om Jesus? 5 Mosebok 18:15, Guds gestalt, ingen kan se Gud, Gud är ljus, människan är Guds avbild, förråda Jesus, med Ruben Engdahl - philistines and palestinians, Jesus spoke aramaic and hebrew, Raab Sake, Isaiah 36:11…
 
Tolv legioner änglar, helandets och läkandets väg , evigt helvete, evig himmel, stick tillbaka ditt svärd, alla som griper till svärd ska dödas med svärd, syndens lön är döden, evigt liv, evig död, Josef släkt med Jesus, Jesu släkttavla, etrus förnekade Jesus, den ropandes källa i Lehi, Domarboken 15:18-19, Simson, – twelve legions of angels, the p…
 
Talet 777, fulkomlighetens tal, Markus 4:25, andlig mulitplikationstabell,Elia, Johannes döparen, matteus 11:11-14, döden i grytan, Elisa, andra kungaboken 4:38-41, profetlärjungar, Barabas faderns son, kunskapens träd i paradiset, Johannes 14:28, fadern är större än jag, ät drick och var glad, med Ruben Engdahl – the number 777, the numbers of per…
 
Ironi i Bibeln, baalprästerna, Elia gäckades med dem, Johannes 10:32, Satan for in i Judas, Metusela, 969 år gammal, Enoch and Hanoch, fåfängligheters fåfänglighet, den vise salomo, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet, Predikaren 1:2, Advent, äldsta bibelhandskriften är Döda havsrullarna, med Ruben Engdahl – irony in the bible, Prophets of Baal, El…
 
Sten på sten, Jerusalems tempel, vackra stenarna i templet, Lukas 19:43-44, Lukas 21:5-6, patriarkerna i bibeln, den gyllene regeln, babyloniska fångenskapen, egyptiskt mörker, egyptiska plågor, evigheten, Johannes 14:1-3, staden med de fasta grundvalarna, dansen kring guldkalven, med Ruben Engdahl – stone on stone, the temple of Jerusalem, Beautif…
 
Jesaja 24:21, djävulen och hans änglar, yttersta domen, uppenbarelseboken 6:15, jordens kungar, Jesu återkomst, vredesdag, Matteus 10:28, När blir vi änglar, alla är som änglarna i himlen, med Ruben Engdahl– Isiah 24:21, the devil and his angels, ultimate judgment, Revelation 6:15, the kings of the earth, Jesus second coming, wrath, Matthew 10:28, …
 
Plötsliga bortryckandet, synlig återkomst, fåren och getterna, Fader vår, Inled oss icke i frestelse, Gud tillåter oss att frestas, överge oss inte, Gud är trofast, Gud frestar ingen, frestelser, bönesvar, uteblivet bönesvar, må din vilja ske, med Ruben – sudden rapture, vivible return, the sheep and the goats, Our Father, do not start us in tempta…
 
astralkropp, Jag är ingen ande, förnedringskropp, sista basunens ljud, det hemliga uppryckandet, allas ögon ska se, med Ruben Engdahl - astral body, I am not a spirit, humiliation body, the sound of the last trumpet, the secret rapture, everyones eyes will see, by Ruben EngdahlAv podcasts@awr.org (AWR)
 
Apostoliska trosbekännelsen, niceanska trosbekännelsen, Salomos tempel, min frid ger jag er, fyrdubbelt, Nehustan, den gyllene regeln - the apostolic confession, the nicene creed, The temple of Salomo, my peace I give unto you, fourfold, Sackaios, Nehustan, the golden rule, Ruben EngdahlAv podcasts@awr.org (AWR)
 
70 personer, 72 personer, Sanhedrin, stammar i Israel, Lukas 10, Guds rike, städerna Tyros och Sidron, Hesekiel 26, Satan i himlen, Skulle då Gud ha sagt, ond åklagare, Jesus övervinner Satan - 70 persons, 72 persons, Sanhedrin, tribes in Israel, Luke 10, The kingdom of God, cities of Tyros and Sidon, Ezekiel 26, Satan in heaven, should God have sa…
 
Ärkeängeln Miakel, Moses och den brinnande busken, Herren och herrens ängel, Förklaringsberget, Andlig klippa, Mikael betyder "Vem är som Gud", Luther och rättfärdigrörelse genom tron - Archangel Michael, Moses and the burning bush, The Lord and the Lords angel, The mountain of "explanation", Spiritual rock, Michael means "who is like God", Luther …
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login