חסידות offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
שידורי יהדות לימודי תניא חסידות הלכה באונליין ובדיגיטל. בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים: לומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat .בפודקאסט זריקת חסידות ניתן ללמוד מגוון נושאים כגון פרשת השבוע לאור החסידות זוגיות ושלום בית הלכה הגות תניא ועוד ניתן להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות וגם באתר מרכז ניו יורק ב"ה שנהיה חסידים אמן הדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך שהכל כבר מוכן לגאולה! ...
  continue reading
 
Let us embark on a divine intellectual journey daily. A Shuir, where we delve into the intricate tapestry of concepts on Tanya like never before! Unleash your curiosity as we navigate the uncharted realms of each Shuir into a vibrant exploration of Tanya’s profound intricacies. Brace yourself for a dynamic fusion of intellect and Chassidic innovation as we transcend the ordinary and elevate our understanding of Tanya to unprecedented heights. Join us on this exhilarating odyssey, where every ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
שיעור ליום יא אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. שיעור ביאור בספר היום יום יא אדר א בעברית 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום יא אדר א בעברית: ידוע ומקובל בענין הכוונות שבתפלה, אשר אלו שאין דעתם יפה לכוון, מפני העדר הידיעה או מפני שאין בכחם לזכור כוונה …
  continue reading
 
In the embrace of twilight, where the whispers of the soul meet the silence of the divine, the Baal HaTanya's words unfurl like a celestial tapestry across the expanse of human consciousness. These holy letters, penned with the essence of heaven, call forth from the depths of our being an ancient memory of unity, a reminder that within the act of g…
  continue reading
 
שיעור ליום י אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום י אדר א בעברית 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום י אדר א בעברית: בברכת המזון קודם מים אחרונים אומרים "על נהרות בבל", "למנצח בנגינות", "אברכה", "זה חלק". ביום שאין אומרים בו תחנון: "שיר המעל…
  continue reading
 
שיעור ליום ט אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום ט אדר א בעברית 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ט אדר א בעברית: אז מען געהט אין גאס און מען טראכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קראם (סטאר) מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דאס טייערער, ווי…
  continue reading
 
שיעור ליום ז אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום ז אדר א בעברית 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ז אדר א בעברית: כל איש בישראל עליו לדעת, כי הוא שליח אדון כל, למען הביא לפועל - בכל מקום שהוא - רצונו יתברך וכוונתו בבריאת העולם, שהם להאיר …
  continue reading
 
שיעור ליום ו אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום ו אדר א בעברית 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ו אדר א בעברית: משיחות אבי אדמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, וואס דער אויבערשטער ברוך-הוא איז מזכה און מען קריגט א חוש מיט א געשמאק א אידען א טוב…
  continue reading
 
שיעור ליום ח אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום ח אדר א בעברית 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ח אדר א בעברית: דער אלטער רבי האט אמאל אריינגערופען א יונגערמאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, און האט איהם געזאגט - מיט א ניגון, כדרכו: "איך האב א…
  continue reading
 
מוכנים לפרשת תרומה? שיעור קצר לפרשת תרומה: ושכנתי בתוכם🕙 ב 58 שניות | לומדים חסידות ע"פ ספר השיחות תש"ג דקה תורה בפרשה #תרומה #משכן בכל 1 ואחת יש בית מקדש שיעור תורה לפרשת תרומה על פי ספר השיחות תש"ג הרבי מליובאוויטש מעביר השיעור הרב צבי וילור צידון המקור: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (כה, ח) בתוכם - בתוך כל אחד ואחד מישראל (ראשית חכמה) הוי אומר : בלב…
  continue reading
 
שיעור ליום ה אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום ה אדר א בעברית 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ה אדר א בעברית: בלי שום צל ספק וספק ספיקא, בכל מקום מדרך כף רגלינו, הכל הוא לזכות ולטהר את הארץ באותיות התורה והתפלה, ואנחנו כל ישראל שלוחי …
  continue reading
 
In the silence before time, the Divine whispered the universe into being, a whisper that carried the blueprint of existence, the secret pathways of souls, and the hidden purpose of all creation. This whisper, echoing through the void, initiated the grandest of narratives—a narrative not just of celestial bodies in motion but of a divine dance, intr…
  continue reading
 
שיעור ליום ד אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום ד אדר א בעברית 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ד אדר א בעברית: ראשית ההכנה להתעסקות בשכלים עיונים, ובשכל אלוקי בפרט, הוא: א) יגיעת בשר להסיר הטוב טעם מעניני עולם. ב) יגיעת נפש לעורר הטוב …
  continue reading
 
In the beginning, there was a whisper of infinity, a breath of divine intention that sought to manifest a world of form from the formless, to carve out a dwelling in the depths of the void. This whisper carried within it a blueprint, not just for the construction of worlds, but for the purpose of existence itself. It was a plan for a grand collabor…
  continue reading
 
שיעור ליום ג אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום ג אדר א 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ג אדר א בעברית: רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עד…
  continue reading
 
שיעור ליום ב אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום ב אדר א 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ב אדר א בעברית: רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנשי-שלומינו העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל תנועה, שתהיה רק כפי האמת ובאה על ידי עבודה. ועבודה ז…
  continue reading
 
ג׳ דרגות עבד כנעני עבד עברי ואמה עבריה בלימוד התורה ובקיום המצוות, בחינת בת בעבודה, משה רבינו ממשיך דעת בכל מדריגות הנ״ל.Av הרב אשר פרקש
  continue reading
 
שיעור ליום א אדר א בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום א אדר א 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום א אדר א בעברית: ראש חודש תורה אור דיבור המתחיל "לא תהיה משכלה" סעיף המתחיל "והנה אחר": "במסירת נפש בפ"ע" פירוש הראשי תיבות הוא "בפנימית עצמותו". כת…
  continue reading
 
שיעור ליום ל שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כט שבט 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום ל בשבט בעברית: כמה וכמה חסידים חשבו יום בואם לליובאוויטש ליום הולדת שלהם. מורי הרשב"ץ בא בפעם הראשונה לליובאוויטש אור ליום שישי פרשת משפטים שנת תר"ח, …
  continue reading
 
In the beginning, there was a void, a canvas of endless possibilities, waiting for the brush of the Divine to impart the first stroke of creation. From this void, the world was born, a masterpiece of complexity and beauty, imbued with the potential for unity and harmony. Yet, with creation came the challenge of existence, the struggle between light…
  continue reading
 
שיעור ליום כ"ט שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כט שבט 2 שתי הלכות ביום - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"ט בשבט בעברית: דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט: פירוש רש"י אויף חומש איז יינה של תורה, פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירוש רש"י אויף גמרא איז פו…
  continue reading
 
שיעור ליום כ"ח שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כז שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"ח בשבט בעברית: אחת מתורת הבעל שם טוב: "כי תראה חמור" - כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלו שהוא הגוף, תראה - "שונאך" - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת ל…
  continue reading
 
The Baal HaTanya, a beacon of enlightenment, guides us through the primordial narrative of Adam and Chava, whose creation and subsequent separation unveil the genesis of all discord. Yet, this tale transcends the mere recounting of events; it becomes an allegory for the chasm that lies between unity and division, a mirror reflecting the void that f…
  continue reading
 
שיעור ליום כ"ז שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כז שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה יומית למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"ז בשבט בעברית: אבי אדמו"ר כותב באחד ממאמריו: "חסידים הקודמים עשו הסכם בנפשם שכל דבר המותר, אך שיש לו איזה רצון וחמדת הלב לזה לא יעשנו, ועל ידי ז…
  continue reading
 
מה הפירוש הפנימי\חסידי לפסוק: אִם־כֶּ֣סֶף ׀ תַּלְוֶ֣ה? שיעור תורה לפרשת משפטים על פי פירושו של האדמו"ר הצמח צדק מעביר השיעור הרב צבי וילור צידון המקור: אם כסף תלוה (כב, כד) הרבי הצמח צדק" ביאר : כסף (מלשון כוסף, תשוקה וגעגועים) רומז לנשמה, כי היא משתוקקת תמיד וכוספת ושואפת להתעלות מעלה אם כסף תלוה - הכסף" - הנשמה, נתונה לאדם בתורת הלואה לתקופה מסוי…
  continue reading
 
שיעור ליום כ"ו שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כו שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"ו בשבט בעברית: אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט'…
  continue reading
 
In the sanctified corridors of Chassidic thought, we embark upon a soul-stirring odyssey into the very heart of divine compassion. This exploration is not merely academic; it is a spiritual pilgrimage, unfolding the most sublime and esoteric dimensions of Jewish mysticism, heralding the dawn of the Messianic Era. With the Baal Shem Tov's celestial …
  continue reading
 
שיעור ליום כ"ה שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כה שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"ה בשבט בעברית: לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירוש רש"י (זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי וכו'), אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים …
  continue reading
 
שיעור ליום כ"ד שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כד שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"ד בשבט בעברית: "וירא העם וינועו", אז זיי האבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין "וינועו", עס איז געווארען א תנועת חיים (= כשהם ראו אלקות, כבר "וינעו", נהיי…
  continue reading
 
שיעור ליום כ"ג שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כג שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"ג בשבט בעברית: אמאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, האט דער אלטער רבי אנגעטראפן, ווי די רביצין זאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זאגט". האט דער רבי געזאגט: מ…
  continue reading
 
שיעור ליום כ"ב שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כב שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"ב בשבט בעברית: עס זיינען דא צווייערליי חוקים: א) א געזעץ וועלכער שאפט לעבען ב) א געזעץ וועלכער ווערט באשאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשאפע…
  continue reading
 
In the ethereal tapestry of time, where every thread is a cosmic whisper, there exists a story—a story of unity, charity, and the Divine dance of our souls. This tale, woven from the celestial teachings of the Baal HaTanya, unfolds in the realm where heart and heaven meet, where every act of giving stitches the fabric of eternity. Our world is a ca…
  continue reading
 
שיעור ליום כ"א שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כא שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ"א בשבט בעברית: חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חזוק הדת והיהדות בכלל, ובפרט בענין טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברת בנות החסיד…
  continue reading
 
למה 10 הדברות נאמרו בלשון יחיד? מה זה בא ללמדנו? שיעור תורה לפרשת בשלח על פי לקוטי שיחות מאת הרבי מליובאוויטש מעביר השיעור הרב צבי וילור צידון המקור: שנם שני הסברים מנוגדים לכך שעשרת הדברות נאמרו בלשון יחיד: א) משום שהתורה ניתנה לכל ישראל כאחד. ב) משום שהתורה ניתנה לכל אחד מישראל בפני עצמו. ויש לומר, ששני הסברים אלו הם בהתאם לשני העניינים שניתנו במ…
  continue reading
 
שיעור ליום כ שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום כ שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית המקור ספר היום יום כ בשבט בעברית: אבי אדמו"ר כותב באחד ממכתביו: "על פי הגהות אשר"י נטילת ידים לסעודה ג' פעמים רצופות, כן היה עושה אבי אדמו"ר - (מהר"ש נ"ע) - ומניח משפיכה הג' …
  continue reading
 
שיעור ליום י"ט שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. ביאור היום יום יט שבט 2 שתי הלכות יומיות - הלכה למעשה 3. ביאור התפילה - תפילת שחרית בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי קצר וחסידי מסודר ומבואר בעברית ע"פ היום יום יט שבט לוח אור זרוע לחסידי חב"ד השיעור כולל בתוכו חסידות, הלכה יומית למעשה ופיר…
  continue reading
 
שיעור ליום י"ח (חי) שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. היום יום יח שבט 2 שתי הלכות 3. ביאור התפילה בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי קצר וחסידי מסודר ומבואר בעברית ע"פ היום יום יח שבט לוח אור זרוע לחסידי חב"ד השיעור כולל בתוכו חסידות, הלכה יומית למעשה ופירוש תפילת שחרית. המקור ספר היום יום …
  continue reading
 
שיעור ליום יז שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. היום יום יז שבט 2 שתי הלכות 3. ביאור התפילה בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי קצר וחסידי מסודר ומבואר בעברית ע"פ היום יום יז שבט לוח אור זרוע לחסידי חב"ד השיעור כולל בתוכו חסידות, הלכה יומית למעשה ופירוש תפילת שחרית. המקור ספר היום יום יז בשב…
  continue reading
 
שיעור ליום טז שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. היום יום טז שבט 2 שתי הלכות 3. ביאור התפילה בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי קצר וחסידי מסודר ומבואר בעברית ע"פ היום יום טז שבט לוח אור זרוע לחסידי חב"ד השיעור כולל בתוכו חסידות, הלכה יומית למעשה ופירוש תפילת שחרית. המקור ספר היום יום טז בשב…
  continue reading
 
In the realm where the Infinite dances with the finite, where celestial light mingles with earthly shadows, there unfolds a tale, not just of actions, but of souls intertwining in the tapestry of existence. This is the story of Tzedakah, not as a mere act of giving, but as a divine symphony of peace and harmony, echoing through the corridors of cre…
  continue reading
 
שיעור ליום טו שבט בשיעור הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס יעבור על 3 נושאים בקצרה: 1. היום יום טו שבט 2 שתי הלכות 3. ביאור התפילה בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי קצר וחסידי מסודר ומבואר בעברית ע"פ היום יום טו שבט- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד השיעור כולל בתוכו חסידות, הלכה יומית למעשה ופירוש תפילת שחרית. המקור ספר היום יום טו בש…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide